Skip to main content

Tomasz Kacymirow specjalizuje się w prawnych oraz podatkowych aspektach transakcji oraz strukturyzowanych reorganizacjach.

Specjalizacja

 • Fuzje i przejęcia
 • Restrukturyzacja właścicielska
 • Prawo spółek
 • Prawo podatkowe

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował Deutsche Bank AG w związku ze sprzedażą, w drodze podziału przez wydzielenie, części działalności bankowej Deutsche Bank Polska na rzecz Santander Bank Polska.
 • Reprezentował Grupę BNP Paribas w związku z nabyciem podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Reprezentował Emperia Holding S.A. w związku z podpisaniem umowy inwestycyjnej z MAXIMA GRUPĖ, UAB. Zgodnie z umową, MAXIMA ogłosiła wezwanie do sprzedaży 100% akcji Emperii.
 • Reprezentował Alior Bank przy zawarciu umowy dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH od podmiotów powiązanych z GE Capital.
 • Reprezentował BNP Paribas w związku z nabyciem 90% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej od Rabobank. Wartość transakcji to 4 mld PLN.
 • Reprezentował PGE S.A., KGHM S.A., ENEA S.A. i Tauron Polska Energia S.A. w transakcji utworzenia wspólnego przedsięwzięcia, mającego na celu budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
 • Reprezentował Bank PKO BP w transakcji nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance. Wartość transakcji to około 3,5 mld PLN.
 • Reprezentował Polkomtel sp. z o.o. podczas odwrotnego połączenia (reverse merger) ze Spartan Capital Holdings, które było ostatnim elementem wdrożenia struktury LBO. Wartość transakcji to EUR 4,5 mld.
 • Doradzał globalnym koordynatorom: Citigroup Global Markets Ltd, DM BH, Société Générale, UBS oraz Deutsche Bank AG, London Branch, a także współprowadzącym księgę popytu: DM PKO BP, DI BRE, DM BZ WBK oraz Wood&Co, w związku z pierwszą ofertą publiczną Polskiego Holdingu Nieruchomości na GPW.
 • Doradzał Advent International w związku z nabyciem pakietu mniejszościowego w klinikach serca American Heart of Poland.
 • Doradzał Argus Capital w związku z nabyciem pakietu mniejszościowego i wybranych praw korporacyjnych w spółce KCR S.A.
 • Doradzał Monolith Films sp. z o.o. w kwestiach podatkowych.˚
 • Reprezentował PZU S.A. w związku z zawarciem ugody między akcjonariuszami spółki: Skarbem Państwa i Eureko, dotyczącej kontroli nad spółką.˚
 • Doradzał The Carlyle Group w zakresie utworzenia struktury dla inwestycji w Europie Środkowej.˚
 • Doradzał UniCredit w związku z integracją Banku BPH S.A. i Banku Pekao S.A.˚
 • Doradzał PSE S.A. (obecnie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) w związku programem konsolidacji sektora elektroenergetycznego i powstaniem Polskiej Grupy Energetycznej, a także w związku z programem restrukturyzacji i sekurytyzacji kontraktów długoterminowych na zakup mocy i energii elektrycznej, zawartych z wytwórcami energii elektrycznej.˚
 • Doradzał PGNiG S.A. przy restrukturyzacji euroobligacji, która obejmowała uruchomienie kredytu na kwotę 600 mln EUR na wykup i umorzenie euroobligacji; a także przy restrukturyzacji kredytowej o wartości 1,5 mld USD, a dotyczącej wydzielenia aktywów spółki związanych z przesyłem gazu. Prace te odbywały się w ramach procesu prywatyzacji PGNiG i oferty publicznej spółki na GPW.˚
 • Reprezentował Skala Investments w nabyciu akcji PZU S.A. od NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A., NFI Progress S.A. oraz II NFI S.A.˚
 • Doradzał w zakresie aspektów podatkowych tworzenia TFI.˚
 • Doradzał KGHM Polska Miedź S.A. w planowanym zbyciu akcji Polkomtel S.A.˚
 • Doradzał PKN Orlen S.A. w związku z joint venture z firmą Basell Holdings Europe B.V. w celu utworzenia spółki zajmującej się produkcją i dystrybucją poliolefin w Europie.˚
 • Doradzał TP S.A. w poszczególnych etapach sprzedaży akcji spółki na rzecz France Telecom, w przygotowywaniu prospektu emisyjnego i przeprowadzaniu emisji obligacji na rynkach międzynarodowych. Opracowywał struktury wielu transakcji dotyczących instrumentów pochodnych. Doradzał przy transakcjach wydzielania i tworzenia nowych spółek.˚
 • Doradzał Elite przy restrukturyzacji grupy kapitałowej.˚
 • Doradzał Optimus w związku z restrukturyzacją (podziałem) spółki.˚
 • Doradzał Citibank przy nabyciu Banku Handlowego w Warszawie S.A., a następnie przy restrukturyzacji połączonych banków.
 • Doradzał Citibank S.A. przy opracowaniu struktury umów cash pooling, instrumentów pochodnych, zabezpieczonych instrumentów dłużnych i transakcji zabezpieczających.˚
 • Doradzał Crowley Data LLC przy tworzeniu oraz finansowaniu przedsięwzięcia telekomunikacyjnego w Polsce.˚
 • Doradzał Eurocolor i Europhone przy podziale i restrukturyzacji grupy.˚
 • Doradzał Vivendi przy planowanej restrukturyzacji Elektrim S.A.˚
 • Doradzał grupie HDI International przy nabyciu spółek ubezpieczeniowych z grupy SAMOPOMOC.˚
 • Doradzał Euronet w związku z planowanym nabyciem Polcard S.A.˚
 • Doradzał ING przy połączeniu z Bankiem Śląskim S.A.˚
 • Doradzał USPI oraz VF Production przy restrukturyzacji grupy w Polsce.˚
 • Doradzał Elektrim S.A. przy restrukturyzacji i podziale grupy.˚

˚Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Tomasz Kacymirow dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Chambers Europe: „Eminent Practitioner” w kategorii Prawo Podatkowe (2018-2019, 2014 r.), Nr 2 w kategorii Prawo Podatkowe (2015-2017), Nr 1 w kategorii Prawo Podatkowe (2008-2013)
 • EMEA Legal 500: „Hall of Fame” w kategorii Podatki (2018 r., 2020-2023), „Leading individual” w kategorii Prawo Podatkowe (2013-2017), "Rekomendowany prawnik" w kategorii Prawo Podatkowe (2018 r.)
 • Chambers Global: Nr 2 w kategorii Prawo Podatkowe (2015 r.), „Eminent Practitioner” w kategorii Prawo Podatkowe (2014 r.), Nr 1 w kategorii Prawo Podatkowe (2011-2013)
 • Best Lawyers: Rekomendowany w kategorii Prawo Podatkowe (od 2010 r.)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 1997 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 1987 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły