Skip to main content

Kamil Nagawski w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach prawa handlowego związanych z prawem spółek, w tym transakcjach na rynku kapitałowym, prawie bankowym i finansowym oraz transakcjach fuzji i przejęć.

Specjalizacja

 • Prawo spółek
 • Prawo rynków kapitałowych
 • Fuzje i przejęcia
 • Bankowość i finanse

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz konsorcjum polskich banków, w skład którego wchodzili mBank S.A. i Santander Bank Polska S.A. w związku z finansowaniem rozwoju instalacji fotowoltaicznych o mocy 121 MWp firmy R. Power w Polsce. Całkowita wartość finansowania wyniosła około 350 milionów PLN.°
 • Brał udział w pracach na rzecz Inter Cars S.A., innych polskich dłużników z Grupy Inter Cars oraz dłużników Grupy Inter Cars zlokalizowanych w dziesięciu różnych jurysdykcjach w Europie, przy transakcji przedłużenia, zwiększenia i reorganizacji kredytów senioralnych w łącznej kwocie ok. 1,84 mld PLN (ok. 400 mln EUR).°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Kamil Nagawski dołączył do Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

 • Brał udział w pracach na rzecz Value4Capital w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki Kom-Eko S.A. na rzecz funduszu, którego wyłącznym doradcą inwestycyjnym jest CEE Equity Partners Limited.
 • Brał udział w pracach na rzecz PAK-Polska Czysta Energia w związku z nabyciem spółki celowej należącej do Neoinvestment Group, odpowiedzialnej za budowę farmy wiatrowej zlokalizowanej w gminie Człuchów w województwie pomorskim i składającej się z 33 turbin wiatrowych o łącznej mocy około 72,6 MW. Łączna wartość nakładów na projekt szacowana jest na 725 mln PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz PCF Group S.A. w związku z nabyciem większościowego pakietu akcji w Incuvo S.A. od estońskiej spółki OÜ Blite Fund.
 • Brał udział w pracach na rzecz Bricks Acquisitions Limited w związku z transakcją sprzedaży ROBYG S.A. na rzecz spółki w całości należącej do TAG Immobilien AG. Bricks Acquisitions Limited jest własnością Goldman Sachs Asset Management oraz funduszy, którym doradzają spółki powiązane z Centerbridge Partners L.P. oraz członków managementu ROBYG S.A.
 • Brał udział w pracach na rzecz Allianz S.E. w związku z przejęciem polskiej działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva. Przedmiotem transakcji był również zakup 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wynosi ponad 2,5 mld EUR.
 • Brał udział w pracach na rzecz PCF Group w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji, które niemal w całości zostały objęte przez KRAFTON, południowokoreańskiego wydawcę i producenta gier. Wartość transakcji wyniosła blisko 135 mln PLN.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Międzynarodowy program „Erasmus”, Uniwersytet w Groningen w Holandii, 2020 r.
 • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski, 2022 r.
 • Dyplom, British Law Centre, Uniwersytet Warszawski we współpracy z Juris Angliae Scientia, 2019 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • niemiecki, konwersacyjny