Skip to main content

Łukasz Pawlak specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacjach w sektorze instytucji finansowych, a także w zagadnieniach regulacyjnych oraz transakcjach na rynkach kapitałowych.

Specjalizacja

 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje w sektorze instytucji finansowych, w tym zagadnienia regulacyjne
 • Bankowość i finanse, w tym zagadnienia regulacyjne
 • Prawo rynków kapitałowych

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował HDI International AG oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company w związku z nabyciem pozostałych akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. od Getin Holding S.A. oraz Getin Noble Bank S.A.
 • Reprezentował Allianz S.E. w związku z transakcją przejęcia działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva oraz nabycia 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wynosi ponad 2,5 mld EUR.
 • Repezentował OANDA Global Corporation w związku z nabyciem Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. 
 • Reprezentował Deutsche Bank AG w związku z transakcją sprzedaży, w drodze podziału przez wydzielenie, części działalności bankowej Deutsche Bank Polska na rzecz Santander Bank Polska (poprzednio Bank Zachodni WBK).
 • Reprezentował Grupę BNP Paribas w związku z transakcją nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., a także powiązaną z nią inwestycją w wysokości 430 mln PLN (ok. 100 mln EUR) dokonaną przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, polegającą na nabyciu ok. 4,5% akcji w BGŻ BNP Paribas od Raiffeisen Bank International AG oraz BNP Paribas SA.
 • Reprezentował Société Générale w związku z transakcją sprzedaży Euro Banku, spółki zależnej prowadzącej działalność detaliczną Société Générale w Polsce, na rzecz Banku Millennium.
 • Reprezentował Alior Bank S.A w transakcji nabycia podstawowej działalności Banku BPH S.A. od podmiotów powiązanych GE Capital oraz innych akcjonariuszy w drodze podziału Banku BPH S.A.
 • Reprezentował Alior Bank S.A. w związku z proponowanym nabyciem Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • Reprezentował BNP Paribas w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Reprezentował BNP Paribas w związku z przekształceniem oddziału Sygma Banque w Polsce w bank krajowy oraz nabyciem tego banku przez bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz jego połączeniem z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Reprezentował AnaCap w związku z nabyciem FM Bank PBP S.A. (obecnie Nest Bank S.A.).
 • Reprezentował BNP Paribas w związku z nabyciem 90% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. od Rabobank. Wartość transakcji wyniosła 4 miliardy PLN.
 • Reprezentował DZ Bank AG w związku z utworzeniem oddziału banku w Polsce, a w tym przeniesieniem działalności bankowej DZ Bank Polska S.A. do oddziału.
 • Reprezentował DZ Bank AG w związku z wycofaniem działalności w Polsce.
 • Reprezentował Bank PKO BP S.A. przy transakcji nabycia Nordea Bank Polska S.A., Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nordea Finance Polska S.A. Wartość transakcji wyniosła około 3,5 mld PLN.
 • Reprezentował Deutsche Bank AG w związku z transakcją wewnątrzgrupowego przeniesienia akcji Deutsche Bank PBC oraz połączenia Deutsche Bank PBC z Deutsche Bank Polska.
 • Reprezentował Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. oraz FM Bank S.A. w połączeniu obu banków w ramach Grupy Kapitałowej Abris.
 • Reprezentował Raiffeisen Bank International AG w związku z nabyciem 70% udziału w Polbank EFG S.A.°
 • Reprezentował BNP Paribas w związku z proponowanym nabyciem Bank Zachodni WBK S.A.°
 • Doradzał AIG w związku z włączeniem polskiej części jego działalności consumer finance do Grupy Santander.°
 • Doradzał BNP Paribas w związku z nabyciem polskich aktywów bankowych i finansowych grupy Fortis, w tym pakietu kontrolnego Fortis Bank Polska S.A. oraz Dominet Bank S.A.°
 • Doradzał UniCredit w transakcji nabycia Banku BPH S.A. a także jego wydzielenia i połączenia z Bankiem Pekao S.A., a następnie w transakcji sprzedaży Banku BPH S.A. na rzecz GE Money Bank S.A.°
 • Doradzał w przejęciach i połączeniach spółek publicznych sektora bankowego (przejęcie Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz jego połączenie z Citibank Polska; połączenie BPH S.A. z PBK S.A.; połączenie Banku Zachodniego S.A. z WBK S.A. oraz integracja Banku Pekao S.A. z Bankiem BPH S.A.).°
 • Reprezentował Alior Bank S.A. w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości 800 mln PLN.
 • Doradzał w zakresie zagadnień regulacyjnych i reprezentował Bank Pocztowy S.A. przy pierwszej emisji obligacji banku w ramach publicznego programu emisji obligacji skierowanego do inwestorów detalicznych o łącznej wartości 1 mld PLN.
 • Reprezentował jeden z polskich banków przy opracowywaniu koncepcji potencjalnej umowy joint venture ze spółką świadczącą usługi pocztowe.
 • Reprezentował Orange Polska w związku z umową z mBankiem o powołaniu mobilnego banku detalicznego.
 • Reprezentował BNP Paribas SA jako sprzedającemu akcje BNP Paribas Bank Polska S.A. w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB) o wartości 470 mln PLN.
 • Reprezentował Ministerstwo Skarbu Państwa w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na GPW o wartości 5,4 mld PLN.°
 • Reprezentował PZU S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną na GPW o wartości 8 mld PLN.°
 • Reprezentował PZU S.A. przy zawieraniu ugody pomiędzy akcjonariuszami spółki – Skarbem Państwa a Eureko w sporze dotyczącym kontroli nad spółką.°
 • Doradzał UniCredit i Bank Austria Creditanstalt AG w związku z notowaniem akcji w trybie tzw. dual listing na GPW.°
 • Doradzał IVAX Corporation (IVAX) przy ofercie zamiany akcji spółki Polfa Kutno S.A. na akcje IVAX i notowaniu akcji IVAX na GPW oraz ich wprowadzeniu do publicznego obrotu. Doradzał również IVAX przy nabyciu 25% kapitału zakładowego Polfa Kutno S.A. od spółki Recordati, a także w kwestiach polskiego prawa w związku z przejęciem IVAX przez Teva Pharmaceuticals Ltd oraz połączeniem obu spółek.°
 • Doradzał w przejęciach różnych spółek giełdowych (m.in.: Animex S.A. i Poligrafia S.A. i ZPW Grajewo S.A.).°
 • Doradzał przy wycofywaniu akcji spółek z publicznego obrotu (Dom Plast S.A., Agros Holding S.A., Polfa Kutno S.A.), w tym w pierwszej transakcji wycofania akcji spółki
  z jednoczesnym jej przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Animex S.A.).°
 • Doradzał Pernod Ricard i IVAX w procesie przymusowego wykupu akcji ich spółek powiązanych w Polsce (tzw. squeeze-out).°

° Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Łukasz Pawlak dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • IFLR1000: „Highly Regarded” w kategoriach: Bankowość (2018-2023), Rynki Kapitałowe: Debt (2018-2023) oraz Fuzje i Przejęcia (2018-2023); „Rising Star” w kategoriach: Bankowość (2017 r.), Rynki Kapitałowe: Debt (2017 r.) oraz Fuzje i Przejęcia (2017 r.)
 • EMEA Legal 500: "Rekomendowany prawnik" w kategoriach Prawo Korporacyjne oraz Fuzje i Przejęcia (2008 r., 2019-2023), Bankowość i Finanse (2021-2023) oraz Rynki Kapitałowe (2022-2023)
 • Chambers Europe: Nr 3 w kategorii Bankowość i Finanse: aspekty regulacyjne (2015-2021), „Up and Coming” w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2013-2014); „Up and Coming” w kategorii Bankowość i Finanse (2014 r.)
 • Chambers Global: „Up and Coming” w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2014 r.)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2006 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1998 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły