Skip to main content

Maciej Pietrzak koncentruje swoją praktykę na kwestiach korporacyjnych, w szczególności na krajowych i transgranicznych transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach nabycia aktywów, transakcjach private equity, restrukturyzacjach przedsiębiorstw, projektach joint venture, a także umowach wspólników przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Maciej posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa przy transakcjach z udziałem funduszy inwestycyjnych, a także w zakresie polis ubezpieczeniowych od ryzyka transakcyjnego, prawa handlowego oraz ładu korporacyjnego spółek publicznych.

Maciej specjalizuje się w transakcjach korporacyjnych podlegających prawu polskiemu i angielskiemu, realizowanych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Wspólnocie Niepodległych Państw. Jest adwokatem brytyjskim (solicitor) doradzającym w kwestiach prawa angielskiego w Polsce, a także radcą prawnym z polskimi uprawnieniami. Swoją praktyką rozpoczął w Londynie, szkoląc się i zdobywając doświadczenie w londyńskich oddziałach międzynarodowych firm prawniczych, a także w ramach delegacji do spółek wchodzących w skład koszyka FTSE.

Specjalizacja

 • Fuzje i przejęcia
 • Private equity
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Ogólne doradztwo korporacyjne

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował CVC Capital Partners przy sprzedaży 100% akcji PKP Energetyka S.A. na rzecz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
 • Reprezentował Bricks Acquisitions Limited w związku z transakcją sprzedaży ROBYG S.A. na rzecz spółki w całości należącej do TAG Immobilien AG.
 • Reprezentował Allianz SE w transakcji przejęcia działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva oraz nabycia 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wyniosła ponad 2,5 mld EUR.
 • Reprezentował Grupę CCC w związku z transakcją pozyskania dwóch nowych inwestorów mniejszościowych dla spółki eobuwie.pl S.A. – lidera na rynku obuwia e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Cyfrowy Polsat S.A. i A&R Investments Limited, jednym z akcjonariuszy InPost S.A. zawarły dwie warunkowe umowy przedwstępne dotyczące sprzedaży dwóch 10% pakietów akcji spółki eobuwie.pl na za 500 mln PLN za każdy pakiet akcji. Łączna wartość transakcji pre-IPO wyniosła 1 mld PLN (ok. 254 mln USD). 
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. („Grupa Polsat”) w związku ze sprzedażą 99,99% udziałów w ich spółce zależnej Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Polsat, na rzecz Cellnex Poland sp. z o.o. będącej spółką zależną Cellnex Telecom S.A., czołowego operatora infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie. Wartość transakcji przekroczyła 7 mld PLN.
 • Doradzał Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., funduszowi zarządzanemu przez Abris Capital Ltd., w związku z nabyciem Scanmed S.A.
 • Doradzał OANDA Global Corporation w związku z nabyciem Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. 
 • Doradzał Madison International Realty w związku z nabyciem 46,5% udziałów w European Logistics Investment, do której należy portfolio polskich nieruchomości logistycznych.
 • Doradzał Cyfrowemu Polsatowi w związku z zawarciem z Discovery Communications Europe oraz TVN umowy joint-venture dotyczącej utworzenia wspólnej platformy OTT.
 • Doradzał WING Group, jednej z największych prywatnych firm nieruchomościowych na Węgrzech, w związku z pośrednim nabyciem 55.95% akcji w spółce Echo Investment S.A., poprzez nabycie spółki Lisala sp. z.o.o. od należącej do funduszy Oaktree oraz PIMCO, spółki Echo Partners B.V. 
 • Doradzał Madison International Realty LLP, globalnemu inwestorowi private equity działającemu w sektorze nieruchomości, w pośrednim nabyciu pakietu kontrolnego 65,99% akcji Capital Park S.A. od Patron Capital Partners. Capital Park zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 304 tys. m kw. i jest deweloperem kompleksu ArtN w Warszawie.
 • Doradzał grupie BNP Paribas w związku z nabyciem podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska przez Bank BGŻ BNP Paribas za 3,25 mld PLN. Transakcja została przeprowadzona w drodze podziału przez wydzielenie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas.
 • Doradzał Deutsche Bank AG w związku z transakcją sprzedaży, w drodze podziału przez wydzielenie, części działalności bankowej Deutsche Bank Polska na rzecz Santander Bank Polska (poprzednio Bank Zachodni WBK). Wartość transakcji wyniosła ok. 1,29 mld PLN.
 • Doradzał Société Générale w związku ze sprzedażą Euro Banku, spółki zależnej prowadzącej działalność detaliczną Société Générale w Polsce, na rzecz Banku Millennium.Wartość transakcji wyniosła ok. 1,38 mld PLN.
 • Doradzał Goldman Sachs International w związku z ogłoszonym wezwaniem o wartości 1 mld PLN do sprzedaży 100% akcji ROBYG S.A.
 • Doradzał CVC Capital Partners w związku z zawarciem umowy dotyczącej nabycia Żabka Polska od Mid Europa Partners. Sprzedaż Żabka Polska była największą transakcją w historii polskiego rynku detalicznego handlu spożywczego i zarazem największą transakcją wyjścia funduszu private equity z inwestycji przeprowadzoną w Polsce.
 • Doradzał Rentokil Initial plc w związku z joint venture z PCI Control Pvt. Ltd., w celu utworzenia największego dostawcy usług i produktów do zwalczania szkodników na rynku indyjskim.
 • Doradzał grupie z sektora telekomunkacjno-infrastrukturalnego w związku ze sprzedażą europejskiego przewoźnika oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie sieci szerokopasmowych na rzecz amerykańskiej spółki notowanej na giełdzie nowojorskiej. Wartość transakcji wyniosła ok. 98 mln EUR.°
 • Doradzał spółce joint venture w związku ze sprzedażą hotelu w Edynburgu na rzecz inwestora instytucjonalnego z siedzibą na Bliskim Wschodzie.°
 • Doradzał Finsbury Food Group plc w związku z transakcją odwrotnego przejęcia Fletchers Bakeries. Wartość transakcji wyniosła blisko 56 mln GBP.°
 • Doradzał Deloitte UK w związku ze zbyciem udziałów w Ingeus UK, dostawcy programów  szkoleniowych i wspierających zatrudnialność oraz specjalistycznej pomocy dla społeczności lokalnych, w ramach szerszego przejęcia grupy Ingeus przez notowaną na NASDAQ spółkę Service Providence Corporation. Wartość transakcji wyniosła 225 mln USD.°
 • Doradzał RWE w związku ze sprzedażą udziałów w Horizon Nuclear Power Limited, spółce joint venture między RWE oraz E.ON. Wartość transakcji wyniosła 696 mln GBP.°
 • Doradzał CBPE Capital LLP w związku z nabyciem większościowego pakietu udziałów w Sofa.com, spółce zajmującej się produkcją i sprzedażą detaliczną mebli wypoczynkowych.°
 • Doradzał Sovereign Capital LLP i innym inwestorom w związku ze sprzedażą udziałów w Choice Care Group, dostawcy spersonalizowanych usług opieki dla osób dorosłych z trudnościami w uczeniu się.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Maciej Pietrzak dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • EMEA Legal 500: rekomendowany w kategorii Prawo korporacyjne/M&A, (2023)
 • Członek, the Law Society, Anglia i Walia
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca Prawny, 2020 r.
 • Solicitor, tytuł zawodowy prawnika brytyjskiego, 2012 r.
 • Kurs zawodowy dla adwokatów/radców prawnych, Szkoła Prawa BPP, Londyn Holborn, 2010 r.
 • LLM., King's College, Londyn, 2008 r.
 • LLB., Szkoła Prawa Uniwersytetu Westminster w Londynie, 2007 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
 • Anglia i Walia
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły