Skip to main content

Paweł Piotrowski w swojej pracy koncentruje się na prawie papierów wartościowych, fuzjach, przejęciach i transakcjach typu private equity. Doradzał klientom przy przeprowadzaniu ofert publicznych na rynku pierwotnym i wtórnym, transakcjach sprzedaży akcji w ramach przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding), wycofywaniu akcji z obrotu giełdowego oraz transakcjach fuzji i przejęć spółek publicznych i niepublicznych.

Specjalizacja

 • Oferty papierów wartościowych
 • Fuzje i przejęcia
 • Transakcje typu private equity

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (jako globalnego koordynatora oferty) w związku ze sprzedażą w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding) pakietu akcji spółki Ten Square Games S.A. reprezentującego 6% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w spółce (wartość transakcji wyniosła powyżej 138 mln PLN).
 • Reprezentował Goldman Sachs oraz UBS jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu, mBank oraz PKO BP Biuro Maklerskie jako współprowadzących księgę popytu oraz pośredniczących w ofercie publicznej akcji oferowanych i WOOD & Company jako współprowadzącego księgę popytu, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz debiutem na GPW STS Holding S.A. (wartość transakcji wyniosła ponad 1,1 mld PLN).
 • Reprezentował Goldman Sachs, Citi, oraz Trigon Dom Maklerski jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu, Numis Securities Limited jako współprowadzącego księgę popytu oraz mBank jako współmenadżera oferty, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz debiutem na GPW Grupy Pracuj S.A.  (wartość transakcji wyniosła ponad 1,1 mld PLN).
 • Reprezentował Benefit Systems S.A. w transakcji sprzedaży w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated book building) pakietu 118.053 akcji własnych spółki (wartość transakcji wyniosła ponad 94,4 mln PLN).
 • Reprezentował mBank S.A. (jako menadżera) w związku z ofertą publiczną w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding) pakietu akcji nowej emisji spółki Mabion S.A. (wartość transakcji wyniosła ponad 130 mln PLN). 
 • Reprezentował Wood & Co. (jako wyłącznego globalnego koordynatora oferty) w związku ze sprzedażą w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding) pakietu akcji spółki Ten Square Games S.A. reprezentującego 9,78% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w spółce (wartość transakcji wyniosła ponad 355 mln PLN).
 • Reprezentował Goldman Sachs International i Morgan Stanley, jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu; Barclays Bank, BofA Securities i Citi, jako współprowadzących księgę popytu oraz Biuro Maklerskie PKO BP i Santander Biuro Maklerskie, jako współprowadzących księgę popytu i współoferujących oraz Bank Pekao, Pekao Investment Banking, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group i Raiffeisen Centrobank, jako współzarządzających, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz debiutem na GPW Allegro.eu o wartości 9,2 mld PLN (10,6 mld PLN wliczając akcje dodatkowego przydziału). Jest to największa pierwsza oferta publiczna przeprowadzona dotąd w Polsce.
 • Reprezentował UBS oraz IPOPEMA w związku z ofertą nowych akcji Ryvu Therapeutics o wartości ponad 140 mln PLN.
 • Reprezentował CCC S.A. w związku z ofertą nowych akcji o wartości ponad 500 mln PLN.
 • Reprezentował Wood & Co. (jako wyłącznego globalnego koordynatora oferty) w transakcji sprzedaży w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding) pakietu akcji spółki Ten Square Games S.A. reprezentującego 13,3% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w spółce (wartość transakcji przekroczyła 220 mln PLN).
 • Reprezentował konsorcjum banków inwestycyjnych (Pekao Investment Banking S.A., Kempen & Co. N.V. oraz Wood & Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) w ofercie sprzedaży akcji Echo Investment S.A. przez większościowego akcjonariusza tej spółki; oferta nastąpiła w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding), bez konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego akcji na potrzeby takiej oferty.
 • Reprezentował CCC S.A. na potrzeby emisji oraz oferty akcji nowej emisji w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding), bez konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego akcji na potrzeby takiej oferty oraz dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na GPW. Wartość oferty wyniosła 530 mln PLN.
 • Reprezentował konsorcjum banków inwestycyjnych (Citigroup Global Markets Ltd, Dom Maklerski Banku Handlowego, Raiffeisen Bank International AG oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.) w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO) akcji Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • Reprezentował konsorcjum banków: Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, London Branch, IPOPEMA Securities S.A. oraz mBank S.A. w transakcji sprzedaży w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding) pakietu akcji spółki Wirtualna Polska Holding S.A. reprezentującego 27,18% kapitału zakładowego oraz uprawniającego do 19,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Wartość transakcji wyniosła blisko 390 mln PLN.
 • Reprezentował J.P. Morgan, Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie oraz IPOPEMA Securities S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną oraz wprowadzeniem akcji X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. do obrotu na rynku głównym GPW.
 • Reprezentował Pekao Investment Banking S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Vestor Dom Maklerski S.A. jako menedżerów oferty, w związku z pierwszą ofertą publiczną oraz wprowadzeniem wszystkich istniejących akcji AAT Holding S.A. do obrotu na GPW. Wartość transakcji wyniosła 57,5 mln PLN.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat jako emitenta w związku z emisją obligacji na kwotę 1 mld PLN, która jednocześnie była pierwszą tego rodzaju emisją przeprowadzaną na podstawie przepisów nowej ustawy o obligacjach.
 • Reprezentował banki inwestycyjne UBS Limited oraz WOOD & Company Financial Services, w transakcji sprzedaży w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu 7,8% akcji spółki CCC S.A. o wartości ponad 511 mln PLN.
 • Reprezentował WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. oraz akcjonariusza sprzedającego – European Media Holding S.à r.l., spółkę kontrolowaną przez fundusz inwestycyjny private equity Innova Capital, w związku z pierwszą ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW.
 • Reprezentował Grupę LOTOS S.A. w związku z emisją praw o wartości 1 mld PLN.
 • Reprezentował UBS Limited, Deutsche Bank AG, London Branch oraz Dom Maklerski BZ WBK S.A. jako menedżerów w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu na 2% akcji Banku Zachodniego WBK S.A. sprzedawanych przez Banco Santander S.A. Wartość transakcji wyniosła 700 mln PLN.
 • Reprezentował Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International oraz UniCredit jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu, a także Espirito Santo Investment Bank, PKO Bank Polski oraz Société Générale jako współprowadzących księgę popytu w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu, przez Skarb Państwa oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. na akcje PGE S.A. o wartości 1,32 mld PLN.
 • Reprezentował banki, w tym Dom Maklerski BZ WBK, Renaissance Capital oraz Société Générale w związku z ofertą akcji Alior Banku za ponad 464,2 mln PLN, przeprowadzoną w formule przyspieszonego budowania księgi popytu.
 • Reprezentował Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w związku z udziałem EBOR w pierwszej ofercie publicznej PKP Cargo i nabyciem 5,27% akcji PKP Cargo. Wartość transakcji wyniosła 155,4 mln PLN.
 • Reprezentował Deutsche Bank, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities oraz Santander Investment jako subemitentów w związku z jedną z największych w historii GPW wtórną ofertą publiczną akcji BZ WBK o wartości 4,9 mld PLN.
 • Reprezentował globalnych koordynatorów: Citigroup Global Markets Ltd, DM BH, Société Générale, UBS oraz Deutsche Bank AG, London Branch, a także współprowadzących księgę popytu: DM PKO BP, DI BRE, DM BZ WBK oraz Wood&Co, w związku z pierwszą ofertą publiczną Polskiego Holdingu Nieruchomości.
 • Reprezentował banki, w tym J.P. Morgan, Morgan Stanley i IPOPEMA S.A. jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Alior Banku S.A. o wartości 2,1 mld PLN.
 • Doradzał UniCredit w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Open Finance S.A. na GPW o wartości 445,5 mln PLN.˚
 • Doradzał BRE Bank S.A. w związku z emisją praw poboru o wartości ok. 2 mld PLN.˚
 • Doradzał Citigroup, Deutsche Bank, ING oraz Dom Maklerski BZ w związku z krajową i międzynarodową ofertą akcji spółki giełdowej KGHM Polska Miedź S.A. należących do Skarbu Państwa w trybie przyśpieszonego budowania księgi popytu.˚
 • Doradzał w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu w Polsce akcji amerykańskiego koncernu farmaceutycznego IVAX Corporation (IVAX), ofertą zamiany akcji IVAX na akcje Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych „POLFA” S.A. ogłoszoną przez IVAX.˚
 • Doradzał w związku z przygotowaniem oferty publicznej akcji spółki Teva Pharmaceutical Industries Ltd. skierowanej do polskich akcjonariuszy IVAX Corporation w związku z połączeniem spółek.˚
 • Brał udział w przygotowaniu prospektu emisyjnego oraz pracach nad pierwszą ofertą publiczną akcji spółki Opoczno S.A.˚
 • Doradzał Bankowi Austria Creditanstalt AG (BACA) w zakresie prawa polskiego w związku z notowaniem akcji Banku na giełdzie papierów wartościowych w Wiedniu oraz przy pracach na rzecz BACA i CA IB Securities S.A. jako oferującego w związku z wprowadzeniem akcji banku do publicznego obrotu w Polsce oraz notowaniem akcji na GPW. BACA była pierwszą spółką zagraniczną, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na GPW.˚
 • Reprezentował Deutsche Bank AG w związku transakcją sprzedaży, w drodze podziału przez wydzielenie, części działalności bankowej Deutsche Bank Polska na rzecz Santander Bank Polska.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. we wszystkich aspektach przejęcia Polkomtel sp. z o.o., w tym: (i) negocjowanie umów ze wspólnikami, (ii) emisja i wprowadzenie do obrotu na GPW nowych akcji Cyfrowego Polsatu oraz (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Cyfrowego Polsatu oraz Grupy Polkomtel (obligacji niepodporządkowanych, obligacji pay-in-kind oraz kredytów niepodporządkowanych). Wartość transakcji wyniosła 6,15 mld PLN.
 • Doradzał EDF w związku z proponowanym nabyciem akcji ENEA S.A. od Skarbu Państwa w ramach prywatyzacji.˚
 • Doradzał RWE w związku z proponowanym nabyciem akcji ENEA S.A. od Skarbu Państwa w ramach prywatyzacji.˚
 • Doradzał w związku z nabyciem polskich aktywów bankowych i finansowych grupy Fortis, w tym pakietu kontrolnego akcji Fortis Banku Polska S.A. oraz Dominet Banku S.A. przez BNP Paribas.˚
 • Reprezentował Innova/6 w procesie przejęcia większościowego pakietu udziałów w spółce STX Next sp. z o.o. 
 • Reprezentował Innova/5 w procesie sprzedaży (w związku z zakończeniem i wyjściem z inwestycji) udziałów spółki Pekaes sp. z o.o. na rzecz GEODIS S.A.
 • Reprezentował Innova Capital w związku z transakcja przejęcia spółki „CHEMES M. Szperliński” sp. z o.o. oraz w procesie tworzenia spółki holdingowej i grupy kapitałowej obejmującej spółki Drukarnia Embe Press S. Bezdek M. Mamczarz sp. z o.o. oraz „CHEMES M. SZPERLIŃSKI” sp. z o.o.
 • Reprezentował Innova Capital w związku z transakcją przejęcia większościowego pakietu spółki Drukarnia Embe Press S. Bezdek M. Mamczarz sp. z o.o. oraz „CHEMES M. SZPERLIŃSKI” sp. z o.o.
 • Reprezentował Innova Capital jako większościowego wspólnika Profim sp. z o.o. w transakcji wniesienia posiadanych udziałów Profim sp. z o.o. do grupy kapitałowej Flokk (wiodącego skandynawskiego producenta mebli biurowych) w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w spółce holdingowej grupy Flokk.
 • Reprezentował Innova Capital w związku z transakcją przejęcia większościowego pakietu Profim sp. z o.o.
 • Reprezentował fundusz private equity Innova Capital w związku z nabyciem większościowego pakietu akcji spółki PEKAES S.A. od Kulczyk Investments S.A. i Kulczyk Holding S.A. a następnie wezwaniem do sprzedaży akcji i ich przymusowym wykupem oraz wycofaniem akcji z obrotu na GPW.

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Paweł Piotrowski dołączył do zespołu GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Chambers Global: Band 2 w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2022-2024); Band 3 w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2020-2021), Band 4 w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2018-2019), wyróżniony jako „Up and Coming” w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2015-2016)
 • Chambers Europe: Band 2 w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2022-2024); Band 3 w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2020-2021), Band 4 w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2018-2019), wyróżniony jako „Up and Coming” w kategorii Rynki Kapitałowe Equity (2014-2016)
 • IFLR1000: „Highly Regarded” w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2018-2023), Fuzje i Przejęcia (2018-2023) i Private Equity (2018-2023)
 • EMEA Legal 500: „Leading individual” w kategorii Rynki Kapitałowe (2022-2024); "Rekomendowany prawnik" w kategoriach Private Equity (2021-2024), Rynki Kapitałowe (2021 r.), Bankowość i Finanse (2021 r.) oraz Rynki Kapitałowe: Equity (2018-2019)
 • Best Lawyers: Rekomendowany w kategorii Rynki Kapitałowe (od 2016 r.)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2011 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2002 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły