Skip to main content

Marta Poplawska w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym sporów pracowniczych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Doradza podmiotom polskim i zagranicznym przy transakcjach M&A w zakresie związanym z prawem pracy.

Specjalizacja

 • Indywidualne i zbiorowe prawo pracy

Kompetencje

Doświadczenie

 • Doradzała czołowemu europejskiemu producentowi przekąsek w sporze ze związkami zawodowymi.°
 • Doradzała grupie Generali w zakresie kwestii wynikających z rozporządzenia SFDR.°
 • Brała udział w pracach na rzecz międzynarodowego producenta napojów alkoholowych w postępowaniu sądowym skierowanym przeciwko byłym członkom zarządu.°
 • Brała udział w pracach na rzecz funduszu private equity Innova Capital w transakcji nabycia pakietu akcji Bielenda Kosmetyki Naturalne.°
 • Brała udział w pracach na rzecz Allianz S.E. w związku z przejęciem polskiej działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva. Przedmiotem transakcji jest również zakup 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wynosi ponad 2,5 mld EUR.°
 • Brała udział w pacach na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o. w transakcji nabycia 99,99% udziałów w spółce Polkomtel Infrstruktura sp. z o.o. przez Cellnex Poland sp. z o.o. Wartość transakcji przekracza 7 mld PLN.°

°The above representations were handled by Ms. Poplawska prior to her joining GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski
 • Licencjat, Iberystyka, Uniwersytet Warszawski (MISH), 2019
 • Dyplom, Szkoła Prawa Hiszpańskiego we współpracy z Universidad de Cuenca, w latach 2018-2019

 • Filologia Hiszpańska, Universidad Autónoma de Madrid, 2018
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • Polski, ojczysty
 • Angielski, biegle
 • hiszpański, biegle
 • Rosyjski, konwersacyjny