Skip to main content

Marta Popławska w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym sporów pracowniczych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Doradza podmiotom polskim i zagranicznym przy transakcjach M&A w zakresie związanym z prawem pracy.

Specjalizacja

 • Indywidualne i zbiorowe prawo pracy

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brała udział w pracach na rzecz Value4Capital w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki Kom-Eko S.A. na rzecz funduszu, którego wyłącznym doradcą inwestycyjnym jest CEE Equity Partners Limited.
 • Brała udział w pracach na rzecz PAK-Polska Czysta Energia w związku z nabyciem spółki celowej należącej do NeoInvestment Group, która odpowiedzialna będzie za budowę farmy wiatrowej „Drzeżewo IV” zlokalizowanej w gminach Potęgowo, Słupsk i Damnica w województwie Pomorskim składającej się z 23 turbin wiatrowych o łącznej mocy około 50,6 MW.
 • Brała udział w pracach na rzecz grupy Stock Spirits przy nabyciu 100% akcji w spółce Polmos Bielsko-Biała S.A. Stock Spirits jest spółką portfelową funduszu zarządzanego przez CVC Capital Partners.
 • Brała udział w pracach na rzecz polskiej spółki zależnej Rentokil Initial plc w związku z nabyciem 100 % akcji w spółce VACO Sp. z o.o.
 • Brała udział w pracach na rzecz PAK-Polska Czysta Energia w związku z nabyciem spółki celowej należącej do Neoinvestment Group, odpowiedzialnej za budowę farmy wiatrowej zlokalizowanej w Człuchowie, składającej się z 33 turbin wiatrowych o łącznej mocy około 72,6 MW.
 • Doradzała czołowemu europejskiemu producentowi przekąsek w sporze ze związkami zawodowymi.
 • Doradzała grupie Generali w zakresie kwestii wynikających z rozporządzenia SFDR.
 • Brała udział w pracach na rzecz międzynarodowego producenta napojów alkoholowych w postępowaniu sądowym skierowanym przeciwko byłym członkom zarządu.
 • Brała udział w pracach na rzecz funduszu private equity Innova Capital w transakcji nabycia pakietu akcji Bielenda Kosmetyki Naturalne.
 • Brała udział w pracach na rzecz Allianz S.E. w związku z przejęciem polskiej działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva. Przedmiotem transakcji jest również zakup 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wynosi ponad 2,5 mld EUR.
 • Brała udział w pacach na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o. w transakcji nabycia 99,99% udziałów w spółce Polkomtel Infrstruktura sp. z o.o. przez Cellnex Poland sp. z o.o. Wartość transakcji przekracza 7 mld PLN.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski
 • Licencjat, Iberystyka, Uniwersytet Warszawski (MISH), 2019
 • Dyplom, Szkoła Prawa Hiszpańskiego we współpracy z Universidad de Cuenca, w latach 2018-2019

 • Filologia Hiszpańska, Universidad Autónoma de Madrid, 2018
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • hiszpański, biegły
 • rosyjski, konwersacyjny