Skip to main content

Agnieszka Stopińska w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa konkurencji, prawa handlowego oraz na transakcjach fuzji i przejęć. Doświadczenie Agnieszki obejmuje współpracę z podmiotami z różnych sektorów rynku, m.in. bankowości i paliw.

Specjalizacja

 • Nadzór nad koncentracją (w skali kraju i UE)
 • Prawo antymonopolowe
 • Fuzje i przejęcia
 • Ogólne doradztwo w sprawach korporacyjnych

Kompetencje

Doświadczenie

 • Doradzała Grupie Polsat Plus w związku z zawarciem przez jej spółki zależne związane z Portem Praskim umowy dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia z HB Reavis oraz umowy sprzedaży 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o. na rzecz HB Reavis. Łączna cena sprzedaży udziałów wyniosła ok. 24,3 mln EUR.
 • Doradzała PAK-Polska Czysta Energia w związku z nabyciem spółki celowej należącej do Neoinvestment Group, odpowiedzialnej za budowę farmy wiatrowej zlokalizowanej w Człuchowie, składającej się z 33 turbin wiatrowych o łącznej mocy około 72,6 MW.
 • Doradzała Capital Park S.A. w związku z transakcją nabycia unikatowego terenu w Gdańsku, złożonego z dwóch działek o łącznej powierzchni 1,3 hektara, położonych na tzw. Polskim Haku, a także przy związanej z tym nabyciem transakcji joint venture.
 • Doradzała ZE PAK w związku z realizacją wspólnego projektu w zakresie farm wiatrowych z Ørsted, a także w postępowaniu antymonopolowym przed UOKiK.
 • Doradzała Grupie Polsat Plus w związku z planowanym nabyciem przez Cyfrowy Polsat S.A. zielonych aktywów ZE PAK. 
 • Doradzała Allianz S.E. w związku z nabyciem polskiej i litewskiej działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva. 
 • Doradzała Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. („Grupa Polsat”) w związku ze sprzedażą 99,99% udziałów w ich spółce zależnej Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Polsat, na rzecz Cellnex Poland sp.  z o.o. będącej spółką zależną Cellnex Telecom S.A. Wartość transakcji wyniosła ponad 7 mld PLN
 • Doradzała AEW, działającemu w imieniu niemieckiego inwestora, w związku z nabyciem projektu logistycznego w okolicach Warszawy o łącznej powierzchni ok. 26 tys. m kw.
 • Doradzała Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., funduszowi zarządzanemu przez Abris Capital Ltd., w związku z nabyciem Scanmed S.A. 
 • Doradzała Grupie Polsat w związku z transakcją nabycia Grupy Interia. 
 • Doradzała Bank PKO BP przy transakcji nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance. Wartość transakcji to około 3,5 mld PLN.
 • Doradzała Bank PKO BP w związku ze sprzedażą 66% udziałów w spółce eService S.A. na rzecz amerykańskiej firmy EVO za 430 mln PLN.
 • Doradzała Enterprise Investors w związku z proponowanym nabyciem Kliniki Kardiologicznej Allenort.
 • Doradzała Spartan Capital Holdings w związku z uzyskaniem finansowania na nabycie spółki Polkomtel S.A. (wykup lewarowany) i rozwój sieci LTE.°
 • Brała udział w badaniu stanu prawnego spółki Libet S.A., w związku z jej przejęciem przez Innova Capital.°
 • Brała udział w badaniu stanu prawnego banku BZ WBK S.A. w związku z jego potencjalnym przejęciem przez inny bank.°
 • Doradzała spółce Cyfrowy Polsat w procesie emisji obligacji serii E o wartości nominalnej 820 mln PLN.
 • Doradzała Goldman Sachs, UBS (jako globalnym koordynatorom i współprowadzącym księgę popytu), mBank oraz PKO BP Biuro Maklerskie (jako współprowadzącym księgę popytu oraz pośredniczącym w ofercie publicznej akcji oferowanych) i WOOD & Company (jako współprowadzącemu księgę popytu) w związku z przeprowadzeniem due diligence na potrzeby pierwszej oferty publicznej STS Holding S.A.
 • Doradzała Goldman Sachs, Citi, oraz Trigon Dom Maklerski jako globalnym koordynatorom i współprowadzącym księgę popytu; Numis Securities Limited jako współprowadzącemu księgę popytu oraz mBank jako współmenadżerowi oferty w związku z w związku z przeprowadzeniem due diligence na potrzeby pierwszej oferty publicznej Grupy Pracuj S.A.
 • Doradzała Deutsche Bank, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities oraz Santander Investment – globalnym koordynatorom największej w historii GPW wtórnej oferty publicznej akcji BZ WBK na GPW o wartości 4,9 mld PLN.
 • Doradzała DnB NOR Markets, Inc. (część DnB NOR Bank ASA) i Pareto Securities AS w związku z pierwszą ofertą publiczną spółki Morpol ASA na giełdzie w Oslo.˚
 • Doradzała Agora S.A. w postępowaniach przed UOKiK w związku z zakazem przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.
 • Doradzała Innova Capital w postępowaniach przed UOKiK w związku z przejęciem spółek Drukarnia Embe Press S. Bezdek M. Mamcarz sp. z o.o. oraz „CHEMES M. SZPERLIŃSKI” sp. z o.o. 
 • Doradzała WING Group, jednej z największych prywatnych firm nieruchomościowych na Węgrzech, w postępowaniu przed UOKiK w związku z pośrednim nabyciem 55.95% akcji w spółce Echo Investment S.A. od Echo Partners B.V.
 • Doradzała PKO BP w postępowaniu przed Komisja Europejską w związku z zawiązaniem strategicznego aliansu z EVO Payments w sprawie eService.
 • Brała udział w postępowaniu przed UOKiK w związku z przejęciem Nordea Bank Poland, Nordea Life oraz Finance.
 • Brała udział w postępowaniu w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu Zelmer S.A. przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.
 • Doradzała Blackstone w postepowaniach przed UOKiK w związku z nabyciem przez Blackstone centrów logistycznych w Polsce.

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Agnieszka Stopińska dołączyła do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, 2014 r.
 • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski, 2010 r.
 • Centrum Prawa Amerykańskiego, Wydział Prawa i Administracji UW we współpracy z University of Florida, w latach 2009 – 2010 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • francuski, biegły
 • niemiecki, konwersacyjny