Skip to main content

Szymon Świerszcz w swojej praktyce koncentruje się na prawie rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych ofert publicznych i obowiązków informacyjnych emitentów oraz transakcjach fuzji i przejęć. Doradza emitentom papierów wartościowych, funduszom private equity i venture capital oraz bankom inwestycyjnym.

Specjalizacja

 • Prawo rynków kapitałowych
 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo spółek

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz Madison International Realty, większościowego udziałowca Capital Park S.A., w związku z wykupem akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofaniem akcji Capital Park z obrotu na GPW.
 • Brał udział w pracach na rzecz eRecruitment Solutions, spółki z grupy kapitałowej Grupa Pracuj S.A., w związku z nabyciem wszystkich udziałów w HRlink od Agora S.A. i dwóch indywidualnych akcjonariuszy mniejszościowych.
 • Brał udział w pracach na rzecz Madison International Realty, większościowego udziałowca Capital Park S.A., w związku z regulacyjnymi i korporacyjnymi aspektami sprzedaży wybranych aktywów grupy w ramach wykupu menedżerskiego współfinansowanego przez Europi Property Group, mniejszościowego udziałowca Capital Park.
 • Brał udział w pracach na rzecz PCF Group w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji skierowaną do inwestorów krajowych i międzynarodowych. Wartość transakcji wyniosła ponad 100 mln PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz KI Chemistry, spółki z grupy Kulczyk Investments, w transakcjach nabycia akcji Ciech S.A. w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji oraz w trybie publicznych zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji, w tym przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych. Łączna wartość wszystkich transakcji nabycia akcji Ciech S.A. przez KI Chemistry w 2023 r. wyniosła prawie 1,4 mld PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz PCF Group w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji, które niemal w całości zostały objęte przez KRAFTON, południowokoreańskiego wydawcę i producenta gier. Wartość transakcji wyniosła blisko 135 mln PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz CCC S.A. (notowanej na GPW i jednej z największych europejskich spółek w segmencie obuwia) w publicznej ofercie 14 milionów akcji nowej emisji, w wyniku której CCC S.A. uzyskała ponad 500 mln PLN wpływów z emisji.
 • Brał udział w pracach na rzecz Value4Capital w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki Kom-Eko S.A. na rzecz funduszu, którego wyłącznym doradcą inwestycyjnym jest CEE Equity Partners Limited.
 • Brał udział w pracach na rzecz założycieli Grupy eSky i funduszu Syntaxis Capital przy transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz funduszu należącego do MCI Capital.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzedniej kancelarii zanim Szymon Świerszcz dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2022 r.
 • Dyplom, British Law Centre, Uniwersytet Warszawski we współpracy z Juris Angliae Scientia, 2020 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • niemiecki, konwersacyjny