Skip to main content

Mateusz Zaleński specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, w obsłudze fuzji i przejęć oraz w transakcjach na rynku kapitałowym. Doradzał przy pierwotnych i wtórnych ofertach publicznych, emisjach dłużnych papierów wartościowych oraz transakcjach typu public-to-private. Pracował dla banków inwestycyjnych, międzynarodowych korporacji, funduszy private equity i venture capital.

Specjalizacja

 • Prawo rynków kapitałowych
 • Fuzje i przejęcia

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował PKO BP, mBank oraz Wood & Co. w pierwszej ofercie publicznej akcji Shoper S.A.°
 • Reprezentował Discovery Communications oraz Liberty Global w związku z IPO Canal+ Polska (transakcja dwukrotnie zawieszona).°
 • Doradzał Goldman Sachs International, poprzez spółkę powiązaną Bricks Acquisition Limited, w związku z wezwaniem do sprzedaży 100% akcji ROBYG S.A. o wartości 1 mld PLN.°
 • Doradzał Pfleiderer oraz Atlantik S.A., w związku z re-IPO połączonej Grupy Pfleiderer na GPW. Wartość oferty wyniosła 362 mln PLN.°
 • Doradzał Energa S.A. w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Catalyst obligacji serii A o wartości nominalnej 1 mld PLN.°
 • Doradzał spółce Energa S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji o wartości 2,4 mld PLN na GPW.°
 • Doradzał BNP Paribas w związku ofertą publiczną akcji notowanych na GPW. Wartość oferty wyniosła 231,2 mln PLN.°
 • Doradzał Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju w związku z udziałem EBOR w pierwszej ofercie publicznej PKP Cargo i nabyciem 5,27% akcji PKP Cargo. Wartość transakcji to 155,4 mln PLN.°
 • Doradzał subemitentom: Deutsche Bank, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities oraz Santander Investment w związku z jedną z największych w historii GPW wtórną ofertą publiczną akcji BZ WBK na GPW o wartości 4,9 mld PLN.°
 • Doradzał Barclays Capital, J.P. Morgan, Morgan Stanley i Ipopema S.A. – globalnym koordynatorom i współprowadzącym księgę zapisów w pierwszej ofercie publicznej akcji Alior Banku o wartości 2,1 mld PLN.°
 • Doradzał globalnym koordynatorom: Citigroup Global Markets Limited, DM BH, Société Générale, UBS oraz Deutsche Bank AG, London Branch, a także współprowadzącym księgę popytu: DM PKO BP, DI BRE, DM BZ WBK oraz Wood&Co, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) o wartości 238,6 mln PLN.°
 • Doradzał Zespołowi Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji o wartości 220 mln PLN na GPW.°
 • Doradzał Silvair Inc. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW. Było to pierwsze IPO w historii, w którym akcje amerykańskiej spółki zanotowano wyłącznie na rynku regulowanym GPW.°
 • Reprezentował Value4Capital w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki Kom-Eko S.A. na rzecz funduszu, którego wyłącznym doradcą inwestycyjnym jest CEE Equity Partners Limited.
 • Reprezentował PCF Group S.A. w związku z nabyciem większościowego pakietu akcji w Incuvo S.A. od estońskiej spółki OÜ Blite Fund.
 • Doradzał Żabka Polska w związku z nabyciem Dietly.°
 • Doradzał Resource Partners w związku z nabyciem Atlantic Products.°
 • Doradzał PORR przy sprzedaży udziałów w spółce Stal-Service na rzecz Celsa.°
 • Doradzał Hyundai Engineering oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) w związku z inwestycją w formule project finance w projekt Polimery Police, realizowany przez Grupę Azoty.°
 • Doradzał Resource Partners w związku z nabyciem spółki Maced.°
 • Doradzał Resource Partners w związku ze sprzedażą spółki Golpasz.°
 • Doradzał Viessmann w związku z nabyciem spółki Kospel.°
 • Doradzał akcjonariuszom Copernicus w związku ze zbyciem spółki na rzecz Nemera.°
 • Doradzał Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzanego przez TFI Trigon S.A., przy jego pierwszej inwestycji typu Series A w spółce Silvair Inc. z siedzibą w stanie Delaware w USA.°
 • Doradzał Pfleiderer Grajewo oraz Atlantik w związku z transgraniczną restrukturyzacją Grupy Pfleiderer, poprzez transakcję odwrotnego przejęcia Pfleiderer GmbH przez Pfleiderer Grajewo S.A. ze środków pozyskanych z oferty publicznej akcji Pfleiderer Grajewo S.A. Łączna wartość transakcji wyniosła ok. 744 mln PLN.°
 • Doradzał Cyfrowemu Polsatowi S.A. w związku ze wszystkimi aspektami przejęcia Polkomtela sp. z o.o., w tym: (i) negocjowanie umów ze wspólnikami, (ii) emisja i wprowadzenie do obrotu na GPW nowych akcji Cyfrowego Polsatu oraz (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Cyfrowego Polsatu oraz Grupy Polkomtel (obligacji niepodporządkowanych, obligacji pay-in-kind oraz kredytów niepodporządkowanych). Wartość transakcji wyniosła 6,15 mld PLN.°
 • Doradzał Grupie BNP Paribas w związku z nabyciem akcji Banku Gospodarki Żywnościowej od Grupy Rabobank w transakcji o wartości 4,2 mld PLN.°
 • Doradzał Alior Bank w związku z nabyciem od Innova Capital 98% udziałów w Meritum Bank. Wartość transakcji wyniosła 352 mln PLN.°
 • Doradzał Bank PKO BP w związku z transakcją nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance. Wartość transakcji wyniosła około 3,5 mld PLN.°
 • Doradzał BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH w związku z nabyciem obligacji zamiennych wyemitowanych przez Zelmer S.A.°
 • Doradzał BSH Bosch und Siemens w związku z transakcją nabycia, poprzez publiczne wezwanie do sprzedaży akcji, 100% udziałów w Zelmer S.A., przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania akcji tej spółki z obrotu na GPW.°

°Niektóre z powyższych doświadczeń zostały zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Mateusz Zaleński dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Izba Adwokacka w Warszawie
 • Certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • LLM, Harvard Law School, 2019 r.
 • Adwokat, 2015 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2011 r.
 • Licencjat, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • hiszpański, konwersacyjny