Skip to main content

Rynki kapitałowe

Greenberg Traurig może poszczycić się szerokim doświadczeniem obejmującym wszelkie aspekty różnorodnych przedsięwzięć związanych z obrotem papierami wartościowymi, na polskich i międzynarodowych rynkach kapitałowych. Inwestorzy wybierali usługi naszej kancelarii przy transakcjach obejmujących m.in. emisję akcji i papierów dłużnych, „przyjazne” i „wrogie” przejęcia, restrukturyzację spółek oraz reprezentację w postępowaniach przed organami regulacyjnymi.

Reprezentujemy emitentów i kredytobiorców, od czołowych międzynarodowych spółek po spółki znajdujące się na wczesnym etapie działalności (tzw. „early-stage companies”). Doradzamy bankom inwestycyjnym, komercyjnym oraz innym instytucjom finansowym, występującym w charakterze subemitentów, organizatorów, agentów ds. plasowania emisji, kredytodawców lub w innych rolach. Reprezentujemy wysoko wyspecjalizowanych uczestników rynku, w tym fundusze inwestycyjne oraz ich sponsorów i menedżerów inwestycji.

Doradzaliśmy przy najważniejszych i najbardziej innowacyjnych transakcjach w Polsce:

 • największa pierwsza oferta publiczna w historii GPW (PZU)
 • największa nieprywatyzacyjna pierwsza oferta publiczna polskiej spółki w historii GPW (Alior Bank)
 • pierwszy dual listing spółki zagranicznej na GPW (Bank Austria Creditanstalt AG)
 • pierwsze przejęcie spółki publicznej (Dom-Plast)
 • pierwsze wrogie przejęcie (Polifarb Cieszyn)
 • pierwszy delisting (E. Wedel)
 • pierwszy dual listing amerykańskiej spółki na GPW (IVAX)
 • pierwsza oferta publiczna (IPO) amerykańskiej spółki notowanej wyłącznie na GPW (Silvair Inc.)

 

Do głównych dziedzin naszej specjalizacji należą:

 • pierwsze oferty publiczne
 • zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych oraz niepubliczne (w tym prowadzone zgodnie z Przepisem 144A i Regulacją S) oferty papierów dłużnych i innych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym papiery o ratingu inwestycyjnym, papiery o wysokiej rentowności oraz zamienne papiery dłużne
 • oferty akcji nowej emisji (follow-on equity offerings) organizowane przez emitentów oraz oferty wtórne (secondary offerings) organizowane przez głównych akcjonariuszy
 • fuzje i przejęcia spółek publicznych
 • zgodność z regulacjami giełdowymi
 • kapitałowe/dłużne produkty hybrydowe oraz finansowe produkty pochodne
 • obowiązki informacyjne przewidziane w przepisach o papierach wartościowych
 • notowanie i wycofywanie akcji z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • oferty amerykańskich kwitów depozytowych (ADR) i globalnych kwitów depozytowych (GDR)
 • programy emisji papierów komercyjnych oraz średnioterminowych papierów dłużnych
 • transakcje pakietowe oraz transakcje z przyspieszonym budowaniem księgi popytu
 • przyjazne i wrogie wezwania na akcje
 • oferty na zasadach praw poboru
 • oferty niepubliczne (private placements) w zakresie finansowania na wczesnym etapie działalności (typu early stage) oraz finansowania hybrydowego typu mezzanine
 • finansowanie obejmujące fundusze hedgingowe, a także inne niekonwencjonalne instrumenty inwestycyjne