Skip to main content

Warunki oddelegowania zależą od kraju docelowego

Natalia Wołkowycka, Marcin Sękowski, „Warunki oddelegowania zależą od kraju docelowego”, Rzeczpospolita, 2 lutego 2017 r.