Skip to main content

Natalia Wołkowycka koncentruje się na zagadnieniach związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Doradza inwestorom zagranicznym i krajowym przy transakcjach M&A w zakresie związanym z prawem pracy oraz w kwestiach dotyczących przejścia zakładu pracy, jak również przy opracowywaniu kontraktów dla wyższej kadry menedżerskiej. Doradza również pracodawcom w zakresie relacji ze związkami zawodowymi i radą pracowników oraz reprezentuje klientów w sporach pracowniczych na etapie sądowym i przedsądowym.

Specjalizacja

 • Zbiorowe i indywidualne prawo pracy
 • Kontrakty menedżerskie
 • Postępowania sądowe w sprawach pracowniczych

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brała udział w pracach na rzecz PAK-Polska Czysta Energia w związku z nabyciem spółki celowej należącej do Neoinvestment Group, odpowiedzialnej za budowę farmy wiatrowej zlokalizowanej w Człuchowie, składającej się z 33 turbin wiatrowych o łącznej mocy około 72,6 MW.
 • Brała udział w pracach na rzecz Allianz w związku z przejęciem działalności Aviva w Polsce i na Litwie za ponad 2,5 mld EUR.
 • Brała udział w pracach na rzecz Goldman Sachs oraz UBS jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu, mBank oraz PKO BP Biuro Maklerskie jako współprowadzących księgę popytu oraz pośredniczących w ofercie publicznej akcji oferowanych i WOOD & Company jako współprowadzącego księgę popytu, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji STS Holding S.A. na GPW (wartość transakcji wyniosła ponad 1,1 mld PLN).
 • Brała udział w pracach na rzecz Goldman Sachs, Citi, oraz Trigon Dom Maklerski jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu, Numis Securities Limited jako współprowadzącego księgę popytu oraz mBank jako współmenadżera oferty, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Grupy Pracuj S.A. na GPW (wartość transakcji wyniosła ponad 1,1 mld PLN).
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy Polsat w transakcji nabycia Grupy Interia.
 • Brała udział w pracach na rzecz GLP w zakresie polskich aspektów pracowniczych w transakcji nabycia logistycznego portfolio należącego do Grupy Goodman.
 • Brała udział w pracach na rzecz WING Group w związku z pośrednim nabyciem 55.95% akcji w spółce Echo Investment S.A.
 • Brała udział w pracach na rzecz Deutsche Bank AG w związku z transakcją sprzedaży, w drodze podziału przez wydzielenie, części działalności bankowej Deutsche Bank Polska na rzecz Santander Bank Polska.
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy BNP Paribas w związku z transakcją nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w drodze podziału.
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy ITI w związku ze sprzedażą pakietu kontrolnego akcji TVN na rzecz Scripps Networks Interactive.˚
 • Brała udział w pracach na rzecz PKP w związku ze sprzedażą PKP Energetyka.˚
 • Brała udział w pracach na rzecz PKP Cargo w związku z transakcją nabycia aktywów kolejowych Grupy Orlen.˚
 • Brała udział w pracach na rzecz Wirtualna Polska Holding przy transakcji nabycia Allani.°
 • Brała udział w doradztwie na rzecz Showmax w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia w związku z zakończeniem działalności w obszarze VOD w Polsce i likwidacją spółki, w tym w zakresie ustalenia warunków rozwiązania umów z pracownikami i współpracownikami i przygotowania kompleksowych dokumentów dotyczących rozwiązania umów dla wszystkich osób objętych restrukturyzacją.
 • Brała udział w doradztwie na rzecz Techland w zakresie połączenia spółek w ramach grupy kapitałowej oraz związanych z tym aspektów pracowniczych, w tym procesem komunikacji wobec pracowników i współpracowników.
 • Brała udział w doradztwie na rzecz wiodącego producenta słodkich przekąsek w zakresie kolejnych etapów sporu zbiorowego ze związkiem zawodowym dotyczącym kwestii wynagrodzenia, czasu pracy i świadczeń socjalnych, zakończonego w drodze mediacji zawarciem porozumienia pomiędzy związkiem a pracodawcą.
 • Brała udział w doradztwie na rzecz wiodącego producenta alkoholi w zakresie wsparcia w trakcie prowadzonych negocjacji ze związkiem zawodowym dotyczących czasowego zawieszenia sporu zbiorowego i analizy warunków zawieszenia sporu zbiorowego.
 • Brała udział w pracach na rzecz klientów z różnych sektorów gospodarki, w szczególności nieruchomości i instytucji finansowych, w związku z opracowywaniem kontraktów menedżerskich.°
 • Brała udział w doradztwie na rzecz klientów z różnych sektorów gospodarki związanych ze sporami z pracownikami, współpracownikami i wyższą kadrą kierowniczą, w tym reprezentowała klientów w postępowaniach sądowych i brała udział w doradztwie dotyczącym zawierania ugód sądowych i pozasądowych.
 • Brała udział w pracach na rzecz klientów z różnych sektorów gospodarki, związanych z prowadzeniem wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących mobbingu lub nierównego traktowania.°
 • Brała udział w doradztwie na rzecz banków w zakresie wdrażania i stosowania polityki wynagrodzeń oraz polityki doboru i oceny członków zarządu, członków rady nadzorczej i osób pełniących najważniejsze funkcje.°
 • Brała udział w doradztwie na rzecz klientów z różnych sektorów gospodarki dotyczącym ochrony danych osobowych pracowników.
 • Brała udział w doradztwie na rzecz klientów dotyczącym zgodności grupowych procedur z zakresu compliance z polskimi przepisami.
 • Brała udział w pracach na rzecz klientów z różnych sektorów gospodarki, w szczególności nieruchomości, instytucji finansowych, IT, produkcji oraz branży samochodowej, w zakresie zagadnień związanych z szeroko pojętym prawem pracy, w tym m.in. w zakresie zmiany regulaminów pracy i wynagradzania, czasu pracy, zawierania i rozwiązywania umów z pracownikami i współpracownikami.

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Natalia Wołkowycka dołączyła do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • EMEA Legal 500: "Rekomendowany prawnik" w kategorii Prawo Pracy (2022-2023)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Stowarzyszenie Prawa Pracy

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2019 r.
 • Magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 • Magister socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 • Podyplomowe Studium, Prawa Pracy, Uniwersytet Warszawski
 • Dyplom, Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły