Skip to main content

Dorota Derlicka w swojej praktyce koncentruje się na energii odnawialnej i projektach infrastrukturalnych oraz kwestiach środowiskowych i prawie budowlanym. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie czołowym spółkom publicznym i prywatnym na każdym etapie procesu inwestycyjnego, począwszy od planowania inwestycji, poprzez proces uzyskiwania pozwoleń po etap eksploatacji obiektów. Jako prawnik wewnętrzny brała udział w projekcie budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Dorota zapewnia również bieżące doradztwo prawne we wszystkich kwestiach środowiskowych, w tym między innymi zakładom stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (SEVESO).

Specjalizacja

 • Energetyka i zasoby naturalne
 • Energia odnawialna
 • Prawo środowiskowe i pozwolenia
 • Budownictwo

Kompetencje

Doświadczenie

 • Doradzała VALOREM w związku z podpisaniem umowy o współpracy z T&T PROENERGY w zakresie rozwoju projektów fotowoltaicznych o mocy ponad 300 MW w Polsce.
 • Doradzała przy sprzedaży Farmy Wiatrowej Zalesie w województwie warmińsko-mazurskim o mocy prawie 25 MW na rzecz PGE Energia Odnawialna.
 • Doradzała klientom w projektach fotowoltaicznych i lądowych farm wiatrowych (bieżące wsparcie prawne w zakresie tytułu prawnego do ziemi, podłączeń do sieci i innych kwestii dotyczących procesu inwestycyjnego).°
 • Reprezentowała kluczowego klienta z sektora energii odnawialnej przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sporach dotyczących podłączeń odnawialnych źródeł energii do sieci energetycznych.°
 • Zapewniała bieżące doradztwo prawne deweloperowi farmy wiatrowej.°
 • Doradzała kluczowemu klientowi w związku z inwestycjami w instalacje petrochemiczne i chemii przemysłowej, w tym przygotowywała i negocjowała wzory umów o generalną realizację inwestycji (EPC).°
 • Zapewniła bieżące doradztwo prawne firmie prowadzącej obiekty podwyższonego ryzyka klasyfikowane jako Seveso III, obejmujące również reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowych.°
 • Doradzała czołowemu developerowi parku logistycznego (w formule BTS) w związku z kwestiami środowiskowymi.°
 • Doradzała kluczowemu klientowi (czołowej firmie z branży metalurgicznej) w związku z gospodarowaniem odpadami poprodukcyjnymi.°
 • Doradzała czołowemu producentowi kosmetyków w postępowaniach administracyjnych dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.°
 • Doradzała w projektach infrastrukturalnych z związku z rozwojem i modernizacją stacji kolejowych w głównych miastach wojewódzkich w Polsce.°
 • Brała udział w wielu środowiskowych (prawnych) projektach due dilligence w związku z transakcjami fuzji i przejęć.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Dorota Derlicka dołączyła do zespołu Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • EMEA Legal 500: „Rekomendowany prawnik” w kategorii Energetyka i Zasoby Naturalne (2024 r.)
 • EMEA Legal 500 Green Guide: “Green Ambassador” (2024 r.)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2015 r.
 • Adwokat, 2012 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2007 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • francuski, konwersacyjny