Skip to main content
Filip Drgas

Filip Drgas jest członkiem Zespołu Praktyki Prawa Konkurencji w warszawskim biurze Greenberg Traurig. Filip pracuje na rzecz polskich i zagranicznych klientów doradzając im w zakresie prawa konkurencji i ochrony konsumentów oraz umów handlowych. Doradza w szczególności w sprawach dotyczących kontroli koncentracji, praktyk ograniczających konkurencję i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Filip był również zaangażowany w projekty z sektora e-commerce i TMT/nowych technologii, obejmujące zagadnienia prawa konsumenckiego, komunikacji elektronicznej, a także regulacje w zakresie ochrony danych osobowych.

Specjalizacja

 • Nadużywanie pozycji dominującej
 • Kontrola koncentracji
 • Praktyki ograniczające konkurencję
 • Kartele
 • Prawo ochrony konsumentów
 • Systemy dystrybucyjne
 • Nowe technologie
 • E-commerce

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz spółki z branży meblarskiej w związku opracowaniem struktur dystrybucyjnych.°
 • Brał udział w pracach na rzecz spółki z branży e-commerce dotyczących stosowania algorytmów wdrażających cenniki dynamiczne dla swoich klientów.°
 • Brał udział w pracach na rzecz dwóch podmiotów z branży budowlanej w związku ze zgłoszeniem zamiaru kilku wspólnych przedsięwzięć.°
 • Brał udział w pracach na rzecz wiodącego banku w związku z postępowaniem przed UOKiK dotyczącym naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i klauzul abuzywnych.°
 • Brał udział w pracach na rzecz dużej sieci sklepów detalicznych w związku z wprowadzeniem programu lojalnościowego.°
 • Brał udział w pracach na rzecz start-upu w związku z opracowaniem zasad i warunków korzystania z platformy komunikacyjnej opartej o blockchain.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Filip Drgas dołączył do Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2019 r.
 • Licencjat, Stosunki Międzynarodowe, Dyplomacja i stosunki konsularne, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011 r.
 • Dyplom, International and European Legal Studies Programme, Uniwersytet w Antwerpii, Belgia, 2012 r.
 • Magister, Stosunki Międzynarodowe, Współpraca europejska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013 r.
 • Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015 r.
 • Dyplom, Podyplomowe Studia Prawa Konkurencji, Polska Akademia Nauk, 2018 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • Polski, ojczysty
 • Angielski, biegle