Skip to main content

Filip Drgas jest członkiem Zespołu Praktyki Prawa Konkurencji w warszawskim biurze Greenberg Traurig. Filip pracuje na rzecz polskich i zagranicznych klientów doradzając im w zakresie prawa konkurencji i ochrony konsumentów. W szczególności Filip doradza klientom we wszystkich kwestiach antymonopolowych związanych z transakcjami M&A, w tym reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji przed Komisją Europejską oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadzi kompleksowe audyty antymonopolowe oraz doradza w sprawach dotyczących praktyk antykonkurencyjnych lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Filip był również zaangażowany w projekty z sektora e-commerce i TMT/nowych technologii, obejmujące zagadnienia prawa konsumenckiego, komunikacji elektronicznej, a także regulacje w zakresie ochrony danych osobowych.

Specjalizacja

 • Kontrola koncentracji
 • Nadużywanie pozycji dominującej
 • Praktyki ograniczające konkurencję
 • Kartele
 • Prawo ochrony konsumentów
 • Systemy dystrybucyjne
 • Nowe technologie
 • E-commerce

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz Allianz w związku z postępowaniem koncentracyjnym przed Komisją Europejską w związku z nabyciem od Aviva polskiej działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva oraz nabycia 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancassurance, będące wspólny mi przedsięwzięciami Aviva i Santander.
 • Brał udział w pracach na rzecz Telewizji Polsat w postępowaniu przed UOKiK w sprawie kontroli koncentracji w związku z nabyciem Grupy Interia.
 • Brał udział w pracach na rzecz Madison International Realty, wiodącej firmy private equity działającej na rynku nieruchomości, w postępowaniu przed UOKiK w zakresie kontroli koncentracji w związku z nabyciem 46,5% udziałów w European Logistics Investment, posiadającej polski portfel magazynów nieruchomości o wartości około 500 mln EUR.
 • Brał udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu przed UOKiK w postępowaniu dotyczącym kontroli koncentracji w związku z zawarciem z Discovery Communications Europe oraz TVN umowy joint-venture dotyczącej utworzenia wspólnej platformy OTT.
 • Brał udział w pracach na rzecz SJL Partners LLC, KCC Corporation i Wonik QnC Corporation w zakresie zgłoszenia kontroli koncentracji dotyczącego przejęcia łącznej kontroli nad spółką MPM Holdings Inc.
 • Brał udział w pracach na rzecz spółki z branży meblarskiej w związku opracowaniem struktur dystrybucyjnych.°
 • Brał udział w pracach na rzecz spółki z branży e-commerce dotyczących stosowania algorytmów wdrażających cenniki dynamiczne dla swoich klientów.°
 • Brał udział w pracach na rzecz wiodącego banku w związku z postępowaniem przed UOKiK dotyczącym naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i klauzul abuzywnych.°
 • Brał udział w pracach na rzecz firmy z branży meblarskiej w związku z organizacją akcji promocyjnych.
 • Brał udział w pracach na rzecz dużej sieci sklepów detalicznych w związku z wprowadzeniem programu lojalnościowego.˚
 • Brał udział w pracach na rzecz start-upu w związku z opracowaniem zasad i warunków korzystania z platformy komunikacyjnej opartej o blockchain.˚

 °Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Filip Drgas dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2019 r.
 • Licencjat, Stosunki Międzynarodowe, Dyplomacja i stosunki konsularne, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011 r.
 • Dyplom, International and European Legal Studies Programme, Uniwersytet w Antwerpii, Belgia, 2012 r.
 • Magister, Stosunki Międzynarodowe, Współpraca europejska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013 r.
 • Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015 r.
 • Dyplom, Podyplomowe Studia Prawa Konkurencji, Polska Akademia Nauk, 2018 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły