Skip to main content

Filip Drgas jest członkiem Praktyki Prawa Konkurencji w warszawskim biurze Greenberg Traurig. Filip pracuje na rzecz polskich i zagranicznych klientów, doradzając im we wszystkich aspektach prawa konkurencji i ochrony konsumentów oraz reprezentując ich przed Komisją Europejską i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W szczególności w sposób kompleksowy doradza klientom w kwestiach antymonopolowych związanych z transakcjami M&A, takich jak reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji czy opracowywanie struktur clean team. Filip doradza również w zakresie zgodności podejmowanych działań (np. zawieranych umów) z prawem konkurencji, w tym prowadzi kompleksowe audyty antymonopolowe. W obszarze ochrony konsumentów Filip wspiera klientów m.in. w przygotowywaniu umów i regulaminów oraz komunikacji z konsumentami i ocenia planowane działania z perspektywy zakazu naruszania zbiorowych interesów konsumentów czy stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Filip był również zaangażowany w projekty z sektora e-commerce i TMT/nowych technologii, obejmujące zagadnienia prawa konsumenckiego, komunikacji elektronicznej, a także regulacje w zakresie ochrony danych osobowych.

Specjalizacja

 • Kontrola koncentracji
 • Nadużywanie pozycji dominującej
 • Praktyki ograniczające konkurencję
 • Kartele
 • Prawo ochrony konsumentów
 • Systemy dystrybucyjne
 • Nowe technologie
 • E-commerce

Kompetencje

Doświadczenie

 • Doradzał eRecruitment Solutions, spółce z grupy kapitałowej Grupa Pracuj S.A., w związku z nabyciem wszystkich udziałów w HRlink od Agora S.A. i dwóch indywidualnych akcjonariuszy mniejszościowych.
 • Doradzał Bogdanowi i Elżbiecie Kaczmarek oraz funduszowi private equity Innova Capital w antymonopolowych aspektach nabycia 100% udziałów w spółce Pfleiderer Polska, w transakcji typu corporate carve-out od Pfleiderer Group, będącej własnością funduszy zarządzanych przez globalną firmę inwestycyjną - Strategic Value Partners.
 • Reprezentował Allianz w związku z uzyskaniem bezwarunkowej zgody Komisji Europejskiej na transakcję polegającą na nabyciu od Aviva polskiej działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva oraz nabyciu 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancassurance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander.
 • Doradzał grupie mediowej Cyfrowy Polsat w postępowaniu koncentracyjnym przed Komisją Europejską w związku z zawarciem z Discovery Communications Europe oraz TVN umowy joint-venture dotyczącej utworzenia wspólnej platformy OTT.
 • Doradzał Telewizji Polsat w związku z uzyskaniem bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na nabycie Grupy Interia.
 • Reprezentował PIB Agency, spółkę należącą do międzynarodowej Grupy PIB, działającą w branży ubezpieczeniowej, w związku z uzyskaniem bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na nabycie Asist sp. z o.o., multiagencji ubezpieczeniowej.
 • Doradzał ZE PAK S.A., spółce z branży energetycznej, w związku z uzyskaniem bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na utworzenie joint venture na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej w Polsce.
 • Doradzał grupie mediowej Agora w związku z uzyskaniem bezwarunkowej zgody UOKiK na nabycie Eurozet.
 • Doradzał, działającej w branży paliwowej, grupie kapitałowej Unimot w związku z uzyskaniem bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK przejęcie od Grupy Lotos, spółki Lotos Terminale S.A. prowadzącej działalność w obszarze produkcji asfaltu i posiadającej własny terminal paliwowy. Transakcja została przeprowadzona w związku z realizacją środków zaradczych nałożonych przez Komisję Europejską w warunkowej zgodzie na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen.
 • Doradzał funduszowi private equity Value4Capital w kwestiach prawa konkurencji w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki Kom-Eko S.A., podmiotowi działającemu w obszarze branży odpadów, na rzecz funduszu, którego wyłącznym doradcą inwestycyjnym jest CEE Equity Partners Limited.
 • Doradzał grupie Stock Spirits, spółce portfelowej funduszu zarządzanego przez CVC Capital Partners, w kwestiach prawa konkurencji w związku z nabyciem 100% akcji w spółce Polmos Bielsko-Biała S.A., producencie napojów alkoholowych.
 • Doradzał Centerbridge Partners Europe LLP w związku z uzyskaniem bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na utworzenie 7 wspólnych przedsięwzięć z ROBYG S.A., które będą prowadzić działalność w zakresie budowy i sprzedaży nieruchomości mieszkalnych w Polsce.
 • Doradzał węgierskiej Grupie WING oraz międzynarodowemu podmiotowi zarządzającemu inwestycjami i aktywami Griffin Capital Partners w związku z wydaniem przez Prezesa UOKiK bezwarunkowej zgody na utworzenie joint venture, mającego na celu nabycie 60% udziałów w berlińskim deweloperze BAUWERT AG.
 • Doradzał Grupie Polsat Plus w związku z uzyskaniem bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na joint venture z HB Reavis.
 • Doradzał EQT Exeter w kwestiach prawa konkurencji przy nabyciu portfolio logistycznego w Polsce.
 • Doradzał GLP w związku z uzyskaniem bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na nabycie portfolio logistycznego od Grupy Goodman.
 • Doradzał Partners Group w kwestiach prawa konkurencji przy przejęciu portfela biurowego Grupy BUMA.
 • Doradzał REINO Capital i RF CorVal w związku z uzyskaniem bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na nabycie Grupy BUMA.
 • Doradzał Madison International Realty, wiodącej firmie private equity działającej na rynku nieruchomości, w związku z uzyskaniem bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na transakcję polegająca na nabyciu 46,5% udziałów w European Logistics Investment, posiadającej polski portfel magazynów nieruchomości o wartości około 500 mln EUR.
 • Doradzał spółkom zależnym Madison International Realty w czterech postępowaniach UOKiK dotyczących kontroli koncentracji, związanych z tworzeniem joint ventures z Panattoni Group w celu wspólnego inwestowania w aktywa logistyczne zlokalizowane w Europie.
 • Doradzał SJL Partners LLC, KCC Corporation i Wonik QnC Corporation w związku z uzyskaniem bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na przejęcie wspólnej kontroli nad spółką MPM Holdings Inc., amerykańską firmą prowadzącą działalność w zakresie produkcji i sprzedaży materiałów silikonowych.
 • Doradzał spółce z branży gamingowej w obszarze relacji kontraktowych z dystrybutorami.
 • Prowadził audyt antymonopolowy dla firmy z sektora nieruchomości.
 • Prowadził audyt antymonopolowy dla podmiotu z branży reklamowej.
 • Doradzał platformie e-commerce w obszarze zgodności planowanych działań z prawem konkurencji.
 • Doradzał spółce z branży meblarskiej w związku opracowaniem struktur dystrybucyjnych.˚
 • Doradzał spółce z branży e-commerce w związku ze stosowaniem algorytmów wdrażających cenniki dynamiczne dla swoich klientów.˚
 • Doradzał grupie medialnej Agora w postępowaniu odwoławczym od decyzji Prezesa UOKiK zakazującej przejęcia grupy radiowej Eurozet, które zakończyło się pierwszym w Polsce wyrokiem, w którym Sąd zmienił w całości decyzję Prezesa UOKiK zakazującą koncentracji i wydał prawomocną, bezwarunkową zgodę na transakcję.
 • Doradzał spółce z sektora spożywczego w kilku postępowaniach przed Prezesem UOKiK (a także Sądem Okręgowym w Warszawie) dotyczących rzekomego nadużywania przewagi kontraktowej w relacjach z rolnikami.
 • Doradzał podmiotowi z branży medialnej w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w związku z zarzutem nadużywania pozycji dominującej.
 • Doradzał wiodącemu bankowi w związku z postępowaniem przed UOKiK dotyczącym naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i klauzul abuzywnych.˚
 • Doradzał międzynarodowej platformie internetowej w obszarze dostosowania regulaminu do wymogów polskiego prawa ochrony konsumentów.
 • Doradzał firmie z branży meblarskiej w związku z organizacją akcji promocyjnych.
 • Doradzał ubezpieczycielowi w związku z podejrzeniem stosowania niedozwolonych klauzul umownych w ogólnych warunkach.
 • Doradzał dużej sieci sklepów detalicznych w związku z wprowadzeniem programu lojalnościowego.˚
 • Doradzał start-upowi w związku z opracowaniem zasad i warunków korzystania z platformy komunikacyjnej opartej o blockchain.˚
 • Doradzał wiodącemu sklepowi internetowemu oferującemu gry komputerowe na konsole w związku z dostosowaniem regulaminu do wymogów polskiego prawa ochrony konsumentów.˚

 °Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Filip Drgas dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

EMEA Legal 500: „Rekomendowany prawnik” w kategorii Prawo konkurencji/Prawo antymonopolowe (2023 r.)

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2019 r.
 • Dyplom, Podyplomowe Studia Prawa Konkurencji, Polska Akademia Nauk, 2018 r.
 • Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015 r.
 • Magister, Stosunki Międzynarodowe, Współpraca europejska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013 r.
 • Dyplom, International and European Legal Studies Programme, Uniwersytet w Antwerpii, Belgia, 2012 r.
 • Licencjat, Stosunki Międzynarodowe, Dyplomacja i stosunki konsularne, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły