Skip to main content

Robert Gago jest Szefem Praktyki Prawa Konkurencji w warszawskim biurze Greenberg Traurig. Doradza w zakresie prawa konkurencji i ochrony konsumentów oraz regulacji ekonomicznych. Jego doświadczenie obejmuje reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach antymonopolowych prowadzonych przez polskie i europejskie organy prawa konkurencji. Robert doradza przy transakcjach fuzji i przejęć i reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską. Reprezentuje także przedsiębiorców w postępowaniach sądowych w sprawie odwołań od decyzji UOKiK. Przed dołączeniem do Greenberg Traurig utworzył i przez 17 lat kierował praktyką prawa konkurencji w warszawskim biurze Hogan Lovells.

Specjalizacja

 • Nadużywanie pozycji dominującej
 • Praktyki ograniczające konkurencję
 • Kartele
 • Programy zapewnienia zgodności z prawem konkurencji
 • Kontrola koncentracji
 • Kontrole antymonopolowe
 • Prawo ochrony konsumentów
 • Pomoc publiczna

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował wspólników spółek joint venture na polskim rynku ubezpieczeń przed Komisją Europejską w związku z koncentracją.˚
 • Reprezentował Airbus Defense and Space oraz WorldVu Satellites Limited przed UOKiK w postępowaniu dotyczącym kontroli koncentracji w związku z zamiarem utworzenia spółki joint venture.˚
 • Reprezentował Union Investment Real Estate (‘UIR’), spółkę z grupy DZ Bank, w postępowaniu przed UOKiK dotyczącym zgłoszenia zamiaru koncentracji.˚
 • Reprezentował Danfoss Silicon Power oraz Bosch Thermotechnik w postępowaniu przed UOKiK dotyczącym kontroli koncentracji.˚
 • Reprezentował fundusz inwestycyjny przed UOKiK w postępowaniu dotyczącym kontroli koncentracji w związku z nabyciem udziałów w autostradzie A1.˚
 • Reprezentował RREEF Investment, należący do Grupy Deutsche Bank, przed UOKiK, w postępowaniu dotyczącym zgłoszenia koncentracji w związku z nabyciem Starego Browaru.˚
 • Reprezentował Lesaffre, francuską spółkę biotechnologiczną i wiodącego producenta drożdży, w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie decyzji UOKiK zarzucającej stosowanie klauzuli wyłączności w umowie dystrybucyjnej. Sąd Apelacyjny swoim wyrokiem potwierdził wyrok I instancji stwierdzający, że zarzucane porozumienie antykonkurencyjne nie miało miejsca.˚
 • Reprezentował AB Orlen Lietuva, litewską spółkę należącą do Grupy PKN Orlen, w postępowaniu antymonopolowym wszczętym przeciwko Kolejom Litewskim przez Komisję Europejską na skutek skargi AB Orlen Lietuva.˚
 • Reprezentował wiodące polskie banki, BGŻ BNP Paribas i mBank, w wieloletnich postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym, w sprawie odwołań od decyzji UOKiK stwierdzającej naruszenie polskiego i europejskiego prawa konkurencji i nakładającej kary finansowe na 20 polskich banków w związku z ustalaniem opłaty interchange w transakcjach kartami płatniczymi.˚
 • Doradzał Orlen Oil, producentowi olejów silnikowych w postępowaniu sądowym w sprawie odwołania od decyzji UOKiK dotyczącej zarzucanego naruszenia prawa konkurencji poprzez ustalanie cen odsprzedaży w umowie dystrybucyjnej.˚
 • Doradzał trzem podmiotom z sektora ubezpieczeniowego w związku z postępowaniem przed UOKiK w sprawie zarzutu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w związku ze stosowaniem opłat likwidacyjnych w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.˚
 • Doradzał Telewizji Polsat sp. z o.o. w związku z nawiązaniem strategicznej współpracy z Eleven Sports Network Ltd. i nabyciem pakietu większościowego w polskiej spółce Eleven Sports Network sp. z o.o.
 • Doradza PKN Orlen i spółkom z Grupy PKN Orlen w zakresie polityki cenowej i dystrybucyjnej oraz umów.˚
 • Doradza Stock Polska w zakresie systemów dystrybucyjnych i cenowych.˚
 • Doradza Lesaffre Polska w zakresie systemów dystrybucyjnych i akcji promocyjnych.˚
 • Doradzał wiodącym ubezpieczycielom w zakresie prawa ochrony konsumentów w postępowaniach administracyjnych przed polskimi organami.˚
 • Doradztwo na rzecz jednej z największych światowych sieci sklepów odzieżowych w zakresie zgodności procesu zakupowego, w tym regulaminów i informacji przekazywanych konsumentom z prawem konsumenckim.˚
 • Opracowuje wytyczne i wewnętrznych instrukcje, w szczególności na wypadek kontroli antymonopolowej i spotkań z konkurentami.˚

˚ Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Robert Gago dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

Robert Gago od wielu lat jest rekomendowany jako prawnik specjalizujący się w prawie konkurencji przez następujące rankingi prawnicze: Chambers Europe, EMEA Legal 500, Global Competition Review, Polityka Insight (Ranking kancelarii regulacyjnych w Polsce), LMG Life Science Stars, Expert Guides, Acritas Star.

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, Członek Zarządu 
 • International Competition Network, Członek Grupy Roboczej ds. Praktyk Jednostronnych i Grupy Roboczej ds. Karteli
 • International Bar Association Antitrust Committee Newsletter, stały współpracownik

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2001 r.
 • Studium prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej, Brytyjskie Centrum Studiów Europejskich i Prawa Angielskiego, Uniwersytet Warszawski, 1994 - 1995 r.
 • Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, 1995 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły