Skip to main content
Jakub Gajzler

Jakub Gajzler w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem nieruchomości. Uczestniczył w transakcjach nabycia nieruchomości oraz spółek nieruchomościowych przez polskich i zagranicznych inwestorów. Pomaga także w badaniach due diligence spółek i aktywów.

Specjalizacja

 • Transakcje nabycia i sprzedaży nieruchomości
 • Finansowanie nieruchomości
 • Prawo spółek

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz Goldman Sachs International, poprzez spółkę powiązaną Bricks Acquisition Limited, w związku z wezwaniem do sprzedaży 100% akcji ROBYG S.A. o wartości 1 miliarda PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz Somerston Group w związku z nabyciem centrów handlowych położonych w Krakowie, Toruniu oraz Łodzi.
 • Brał udział w pracach związanych ze sporządzaniem opinii prawnych, przygotowywaniem dokumentacji transakcyjnej, w tym umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych oraz umów sprzedaży udziałów, jak również uczestniczył przy sporządzaniu raportów due diligence.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski, 2018
 • Licencjat na kierunku finanse i rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa, 2017 r.
 • Dyplom Szkoły Prawa Hiszpańskiego, Uniwersytet Warszawski we współpracy z Universidad de Castilla La Mancha, 2017 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • hiszpański, biegły