Skip to main content

Julia Gontarska w swojej praktyce zajmuje się zagadnieniami z zakresu postępowań spornych, w szczególności arbitrażem międzynarodowym (w tym arbitrażem inwestycyjnym) i krajowym oraz sporami przed sądami powszechnymi.

Specjalizacja

 • Arbitraż handlowy
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Postępowania sądowe

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brała udział w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym sporu budowalnego, pomiędzy dwoma holenderskimi spółkami, wynikającego z umowy remontu statku FPSO (ang. floating production, storage and offloading unit) (postępowanie arbitrażowe na zasadach LCIA).˚
 • Reprezentowała inwestora w sporze o wartości 475 mln USD, przeciwko jednemu z państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącym niemożności efektywnego wykorzystania częstotliwości radiowych z pasma 850 MHz do budowy sieci telefonii komórkowej LTE (postępowanie arbitrażowe na zasadach ICC).˚
 • Brała udział w pracach na rzecz Allianz S.E. w związku z  transakcją przejęcia działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva oraz nabycia 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wynosi ponad 2,5 mld EUR.

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Julia Gontarska dołączyła do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie
 • The Law Society, Anglia i Walia (niewykonująca zawodu)

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, 2020 r.

 • Solicitor, tytuł zawodowy prawnika brytyjskiego, 2020 r.

 • Legal Practice Course, BPP Law School, Londyn, 2015 r.

 • Magister prawa, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Londynie, 2015 r.

 • Graduate Diploma in Law, BPP Law School, Londyn, 2014 r.

 • Licencjat, prawo europejskie (LL.B. European Law School), Maastricht University, Holandia, 2013 r.

Posiadane uprawnienia
 • Polska
  • Anglia i Walia (niewykonująca zawodu)
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • niemiecki, biegły
 • francuski, konwersacyjny
 • Dutch, konwersacyjny