Skip to main content

Anna Hałas-Krawczyk jest Szefem Praktyki Prawa Pracy w warszawskim biurze Greenberg Traurig i Współprowadzącą Praktykę Prawa Pracy na terenie Europy i Bliskiego Wschodu. Koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem pracy, a w szczególności kontraktach i programach motywacyjnych dla wyższej kadry menedżerskiej. Doradza inwestorom zagranicznym i krajowym odnośnie problematyki restrukturyzacji zatrudnienia, masowych zwolnień, ale również pracowniczych programów motywacyjnych.

Specjalizacja

 • Zbiorowe i indywidualne prawo pracy
 • Kontrakty menedżerskie i programy motywacyjne

Kompetencje

Doświadczenie

 • Doradzała grupie Deutsche Bank w związku ze wszystkimi aspektami dotyczącymi zatrudnienia w ramach transakcji sprzedaży, w drodze podziału przez wydzielenie, części działalności bankowej Deutsche Bank Polska na rzecz Santander Bank Polska, w tym również dotyczących reorganizacji zatrudnienia związanej z podziałem spółek.
 • Doradzała Naspers oraz Allegro w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia w Grupie Allegro.˚
 • Doradzała Mondelez w zakresie wszystkich aspektów zatrudnienia w związku z fuzją Grupy Mondelez z Douwe Egberts.˚
 • Prowadziła zespół doradzający w zakresie wielostopniowej restrukturyzacji zatrudnienia w Grupie PZU obejmującej 15 tys. pracowników, z czego prawie 5 tys. zostało zwolnionych, a warunki zatrudnienia pozostałych uległy zmianie. Projekt obejmował przygotowanie kompleksowej dokumentacji indywidualnej i zbiorowej, jak również negocjacje z 29 związkami zawodowymi. Był to największy projekt restrukturyzacyjny w Polsce w ostatnich latach.˚
 • Doradzała HSBC w związku z dwoma etapami masowych zwolnień i reorganizacji, w tym w zakresie otwarcia centrum usług wspólnych w Krakowie oraz zamknięcia bankowości detalicznej. Doradztwo obejmowało w szczególności zagadnienia związane ze zwolnieniami grupowymi, relokacją pracowników oraz zmianami warunków zatrudnienia.˚
 • Doradzała Axel Springer w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia w gazecie Dziennik, jednym z największych tego typu podmiotów w Polsce, oraz jego fuzji z Gazetą Prawną w wyniku której powstał Dziennik/Gazeta Prawna, publikująca przede wszystkim wiadomości prawne i gospodarcze.˚
 • Doradzała Madison International Realty LLP, globalnemu inwestorowi private equity działającemu w sektorze nieruchomości, w zakresie ogólnych aspektów prawa pracy w związku z pośrednim nabyciem większościowego pakietu akcji Capital Park S.A.
 • Doradzała Goldman Sachs w związku z systemy motywacyjne dla kadry menedżerskiej w Robyg S.A.
 • Doradzała zarządowi Private Equity Managers S.A. w związku z programem opcji menedżerskich.
 • Doradzała zarządowi AmRest SA w związku z programem opcji menedżerskich. 
 • Doradzała Wirtualnej Polsce S.A. w związku z programem opcji menedżerskich opartych na warrantach subskrypcyjnych.˚
 • Doradzała funduszowi MCI w zakresie planu motywacyjnego opartego na warrantach subskrypcyjnych oraz opracowania kontraków mendżerskich dla kluczowej kadry kierowniczej.˚
 • Doradzała funduszowi Penta w zakresie opracowania kontraktów menedżerskich w EMC.˚
 • Doradzała funduszowi Innova Capital w zakresie planu motywacyjnego dla wyższej kadry menedżerskiej opartego na opcjach na akcje w Grupie Ujastek.˚
 • Doradzała funduszowi Advent Inernational w zakresie kontraktów menedżerskich i doradczych dla Grupy American Heart of Poland.˚
 • Doradzała Innova Capital w zakresie planu motywacyjnego opartego na opcjach na akcje dla menedżerów w Grupie GTS obejmującej kraje Europy Środkowej i Wschodniej.˚
 • Doradzała Alior Bank S.A. w zakresie kwestii dotyczących dyrektywy CRD IV w Polsce.
 • Doradzała Eurobank S.A. w zakresie polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze.
 • Doradzała BGŻ BNP Paribas w zakresie kwestii dotyczących dyrektywy CRD IV w Polsce.
 • Doradzala przy tworzeniu polityki zmiennych składników wynagrodzeń dla kadry zarządzającej Citibank w Polsce i związanymi z tym zmianami w dokumentacji prawnopracowniczej.˚
 • Doradzała Polskiej Izbie Domów Maklerskich w związku z implementacją dyrektywy CRD III w Polsce w odniesieniu do domów maklerskich.˚
 • Reprezentowała międzynarodowego producenta napojów alkoholowych w postępowaniu sądowym skierowanym przeciwko byłym członkom zarządu.
 • Reprezentowała fundusz inwestycyjny w postępowaniu sądowym dotyczącym systemu motywacyjnego dla wyższej kadry menedżerskiej przeciwko byłemu menedżerowi. 
 • Reprezentowała międzynarodowy koncern farmaceutyczny w wewnętrznym dochodzeniu w zakresie nadużyć kadry menedżerskiej, a następnie w sporze sądowym w tym zakresie.˚
 • Reprezentowała międzynarodową grupę mediową w wewnętrznym dochodzeniu dotyczącym mobbingu, a następnie w sporze sądowym w tym zakresie.˚
 • Reprezentowała międzynarodową grupę z brażny przemysłu chemicznego w ramach wewnętrznego dochodzenia dotyczącego nadużyć kadry menedżerskiej oraz w sporze sądowym przeciwko jednemu z dyrektorów, który oskarżył pracodawcę o mobbing i dyskryminację.˚
 • Reprezentowała klientów będących instytucjami finansowymi w ramach wewnętrznych dochodzeń dotyczących mobbingu, a nastepnie w sporach sądowych ich dotyczących.˚
 • Reprezentowała polski oddział niemieckiego banku w międzynarodowym postępowaniu dotyczącym rzekomego nękania i zastraszania (mobbingu) a następnie w sporze sądowym w tym zakresie (doszło do ugody)˚.
 • Doradzła klientom z różnych sektorów gospodarki, w szczególności: ochrony zdrowia (Davita Euromedic, American Heart of Poland), instytucji finansowych (Franklin Templeton, Goldman Sachs, Pramerica, HSBC, Citibank), nieruchomości (Peakside, Panattoni), motoryzacji (Toyota Boshoku, AD Polska) i innych.˚

˚Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Anna Hałas-Krawczyk dołączyła do zespołu GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Chambers Europe: Band 3 w kategorii Prawo Pracy (2017-2024), Band 2 w kategorii Prawo Pracy przyznane Praktyce Prawa Pracy w Clifford Chance stworzonej i prowadzonej przez Annę Hałas-Krawczyk (2013-2015)
 • EMEA Legal 500: „Leading individual” w kategorii Prawo Pracy (2021-2024); "Rekomendowany prawnik" w kategorii Prawo Pracy (2018-2020)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2004 r.
 • Magister Prawa, dyplom z wyróżnieniem, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, 2000 r.
 • Magister, dyplom z wyróżnieniem, Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Gospodarcze, Szkoła Główna Handlowa, 2000 r.
 • Dyplom, Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Gospodarcze, Kierunek Unia Europejska, Sciences Politiques de Paris we współpracy ze Szkołą Główną Handlową, 2000 r.
 • Dyplom, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Cambridge, 1998 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły