Skip to main content

Maciej Kacymirow posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w doradztwie czołowym funduszom private equity, międzynarodowym grupom kapitałowym i spółkom publicznym w zakresie skomplikowanych kwestii podatkowych, prawa handlowego i złożonych transakcji biznesowych. Wykorzystując rozległą znajomość polskich i międzynarodowych regulacji podatkowych, Maciej zapewnia klientom proaktywne wsparcie w zakresie oceny i optymalizacji zobowiązań podatkowych związanych z transgranicznymi restrukturyzacjami, fuzjami i przejęciami, joint ventures oraz działaniami na rynkach kapitałowych. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu z zakresu prawa korporacyjnego zapewnia klientom kompleksowe podejście do wyzwań biznesowych. Maciej opracowuje optymalne rozwiązania podatkowe i prawne dla złożonych reorganizacji, transakcji fuzji i przejęć, spin-offówcarve-outów, a także inwestycji private equity. Jako zaufany doradca wspiera klientów w ocenie ryzyka i korzyści strategii podatkowych dotyczących ich transakcji i inwestycji biznesowych. Maciej posiada również doświadczenie w prowadzeniu sporów podatkowych i postępowań sądowych.

Specjalizacja

 • Doradztwo podatkowe związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw
 • Doradztwo podatkowe związane z fuzjami i przejęciami
 • Kwestie podatkowe związane z emisją akcji i papierów dłużnych
 • Spory podatkowe
 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo spółek

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz Atlantik S.A. i Pfleiderer Grajewo S.A. (obecnie Pfleiderer Group S.A.) w związku z transgranicznym odwrotnym przejęciem i ponownej pierwszej ofercie publicznej Pfleiderer Group na GPW. Łączna wartość transakcji, uwzględniając ofertę prywatną i spłatę w postaci aportu, wyniosła ok. 744 mln PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz Polkomtel sp. z o.o. podczas odwrotnego połączenia (reverse merger) ze Spartan Capital Holdings, które było ostatnim elementem wdrożenia struktury LBO. Wartość transakcji wyniosła 4,5 mld EUR.
 • Brał udział w pracach przy połączeniu Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A. z FM Bankiem S.A. w ramach Grupy Kapitałowej Abris.
 • Doradzał eRecruitment Solutions, spółce z grupy kapitałowej Grupa Pracuj S.A., w związku z nabyciem wszystkich udziałów w HRlink od Agora S.A. i dwóch indywidualnych akcjonariuszy mniejszościowych.
 • Doradzał Bogdanowi i Elżbiecie Kaczmarek oraz funduszowi private equity Innova Capital w kwestiach podatkowych związanych z nabyciem 100% udziałów w spółce Pfleiderer Polska, w transakcji typu corporate carve-out od Pfleiderer Group, będącej własnością funduszy zarządzanych przez globalną firmę inwestycyjną - Strategic Value Partners.
 • Doradzał Agorze S.A. w kwestiach podatkowych związanych z nabyciem 40% udziałów w Eurozet sp. z o.o. od SFS Ventures s.r.o.
 • Doradzał PIB Agency, części międzynarodowej Grupy PIB, w kwestiach podatkowych związanych z nabyciem Asist sp. z o.o., czołowej agencji ubezpieczeniowej w Polsce.
 • Doradzał Symfonii sp. z o.o. w związku z inwestycją w spółkę przez Accel-KKR, czołową globalną firmę inwestycyjną działającą w sektorze oprogramowania.
 • Doradzał Value4Capital w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki Kom-Eko S.A. na rzecz funduszu, którego wyłącznym doradcą inwestycyjnym jest CEE Equity Partners Limited.
 • Doradzał polskiej spółce zależnej Rentokil Initial plc w transakcji nabycia 100% akcji w spółce VACO sp. z o.o.
 • Doradzał Bricks Acquisitions Limited w związku z transakcją sprzedaży ROBYG S.A. na rzecz spółki w całości należącej do TAG Immobilien AG. Bricks Acquisitions Limited jest własnością Goldman Sachs Asset Management oraz funduszy, którym doradzają spółki powiązane z Centerbridge Partners L.P. oraz członków managementu ROBYG S.A.
 • Doradzał Allianz S.E. w związku z przejęciem polskiej działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva. Przedmiotem transakcji jest również zakup 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wyniosła ponad 2,5 mld EUR.
 • Doradzał funduszowi private equity Innova/6 w procesie przejęcia większościowego pakietu udziałów w spółce STX Next sp. z o.o.
 • Doradzał Lee Hecht Harrison, podmiotowi z grupy Adecco, w związku z nabyciem przedsiębiorstwa od spółki Development & Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy sp.k., która do tej pory działała jako lokalny przedstawiciel Lee Hecht Harrison.
 • Doradzał Telewizji Polsat sp. z o.o. w związku z nawiązaniem strategicznej współpracy z Eleven Sports Network Ltd. i nabyciem pakietu większościowego w polskiej spółce Eleven Sports Network sp. z o.o.
 • Brał udział w pracach na rzecz Alior Bank w związku z umową dotyczącą nabycia głównej działalności Banku BPH od podmiotów powiązanych GE Capital.
 • Brał udział w pracach na rzecz Empik Media & Fashion S.A. w związku ze sprzedażą akcji spółki Learning Systems Poland S.A. na rzecz Bookzz Holdings Limited.
 • Brał udział w pracach na rzecz AnaCap w związku z nabyciem FM Bank PBP.
 • Brał udział w pracach na rzecz Złota 44 zp z o.o., spółki joint venture Amstar Global Partners Ltd oraz BBI Development związku z umową generalnego wykonawstwa dotyczącą wznowienia prac budowlanych na projekcie Złota 44, luksusowego apartamentowca w Warszawie.
 • Brał udział w pracach na rzecz banku PKO BP w związku z przejęciem Nordea Bank Poland, Nordea Life i Nordea Finance. Wartość transakcji wyniosła ok. 3,5 mld PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz Budimexu w związku ze sprzedażą 100% akcji w Danwood.
 • Brał udział w pracach na rzecz Spartan Capital Holdings przy wykupie lewarowanym spółki Polkomtel.˚
 • Brał udział w pracach na rzecz Cyfrowy Polsat S.A. przy pozyskiwaniu finansowania na zakup Telewizji Polsat S.A.˚
 • Doradzał bankom inwestycyjnym w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Grupy Pracuj S.A. oraz dopuszczeniem akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość akcji sprzedanych w ramach IPO wyniosła ponad 1,1 mld PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz Alior Bank w związku z publiczną ofertą praw poboru i emisją nowych akcji o wartości 2,2 mld PLN oraz wnioskiem o dopuszczenie nowych akcji do obrotu na GPW.
 • Brał udział w pracach na rzecz Banku Pocztowego przy pierwszej emisji obligacji Banku w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 1 mld PLN, skierowanego do inwestorów detalicznych.
 • Brał udział w pracach na rzecz Grupy LOTOS S.A. w związku z publiczną ofertą akcji o wartości 1 mln PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz Citigroup Global Markets Limited, DMBH, Société Générale, UBS oraz Deutsche Bank AG, London Branch, jako globalnym koordynatorom oraz DM PKO BP, DI BRE, DM BZ WBK oraz Wood&Co, jako budującym księgę popytu, w pierwszej ofercie publicznej Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) o wartości 238,6 mln PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz PZU S.A. w związku z ich prospektem oraz pierwszą ofertą sprzedaży akcji na GPW.˚
 • Doradzał GLP Poland w transakcji nabycia dwóch magazynów logistycznych w Jankach pod Warszawą. Łączna powierzchnia magazynów to 37.600 m kw.
 • Doradzał P3 Logistic Parks przy transakcji nabycia dwóch parków logistycznych położonych w Szczecinie i Łodzi o powierzchni najmu wynoszącej odpowiednio 61 450 m kw. i 34 420 m kw. od 7R.
 • Doradzał AT Capital Group przy transakcji nabycia gruntu inwestycyjnego położonego przy skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Grzybowskiej w Warszawie od Golub Gethouse.
 • Doradzał Multi Veste 339 B.V., spółce należącej do funduszy zarządzanych przez Blackstone, przy transakcji sprzedaży centrum handlowego Forum Gdańsk na rzecz NEPI Rockcastle. Wartość transakcji wyniosła 250 mln EUR, co czyni ją jedną z największych transakcji inwestycyjnych typu single asset w sektorze centrów handlowych w 2022 roku w Europie.
 • Doradzał Metropol Group w związku z nabyciem portfolio centrów handlowych, złożonego z pięciu regionalnych obiektów handlowych zlokalizowanych w Gdyni, Olkuszu, Radomiu, Świętochłowicach i Siemianowicach od spółek należących do grupy Atrium. 
 • Doradzał Grupie ISOC w związku z nabyciem budynku Argon, będącego częścią kompleksu biurowego Alchemia w Gdańsku.
 • Doradzał funduszowi Tritax EuroBox plc przy nabyciu zaawansowanego technologicznie obiektu logistycznego w Strykowie od spółki z grupy Panattoni Europe.
 • Brał udział w pracach na rzecz KGAL Investment Management w związku z aspektami podatkowymi nabycia dziesięciopiętrowego biurowca Spark C usytuowanego na warszawskiej Woli.
 • Brał udział w pracach na rzecz Wrigley Poland sp. z o.o. w związku z kwestiami celnymi przed organami celnymi.°
 • Brał udział w pracach na rzecz Société Générale w związku ze sprzedażą Euro Banku na rzecz Banku Millennium.
 • Brał udział w pracach na rzecz Grupy BNP Paribas w związku z nabyciem podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., a także powiązaną z nią inwestycją w wysokości 430 mln PLN (ok. 100 mln EUR) dokonaną przez EBOiR polegającą na nabyciu ok. 4,5% akcji w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. od Raiffeisen Bank International AG oraz BNP Paribas SA.
 • Brał udział w pracach na rzecz Deutsche Bank AG w związku ze sprzedażą w drodze podziału przez wydzielenie, części działalności bankowej Deutsche Bank Polska na rzecz Santander Bank Polska (poprzednio Bank Zachodni WBK).
 • Brał udział w pracach na rzecz Rentokil Initial w związku z nabyciem od Magic Group Polska Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność związaną z marketingiem zapachowym prowadzoną pod marką AromaCorp.
 • Brał udział w pracach na rzecz Zakładów Azotowych Puławy S.A. w procesie konsolidacji z Zakładami Azotowymi Tarnów-Mościce S.A. i tworzeniu Grupy Azoty. Skonsolidowana grupa jest drugim co do wielkości producentem nawozów w Europie.
 • Brał udział w pracach na rzecz Investors Holding w związku z nabyciem 100% udziałów w DWS Polska TFI.˚
 • Brał udział w badaniu prawnym (due diligence) spółki Libet S.A., która została przejęta przez Innova Capital.˚
 • Doradzał spółce zajmującej wysoką pozycję w branży zatrudniania pracowników online w bieżących kwestiach korporacyjnych i podatkowych, w szczególności w odniesieniu do transakcji typu „buy-back”, restrukturyzacji grupy, programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników oraz emisji obligacji.
 • Brał udział w pracach na rzecz Impel S.A. w związku z niepubliczną ofertą akcji oraz ich wprowadzeniem do obrotu na GPW.
 • Brał udział w pracach na rzecz PZU S.A. w związku z ugodą zawartą między akcjonariuszami PZU S.A.: Skarbem Państwa i Eureko, a dotyczącą kontroli nad spółką.˚

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Maciej Kacymirow dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Chambers Europe: „Up and Coming” w kategorii Podatki (2021-2023)
 • EMEA Legal 500: "Rekomendowany prawnik" w kategorii Podatki (2021-2023)
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Doradca podatkowy, 2014 r.
 • Radca Prawny, 2013 r.
 • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski, 2009 r.
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły