Skip to main content
Maciej Kacymirow

Maciej Kacymirow w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa podatkowego a także na fuzjach i przejęciach oraz na prawie spółek. Doradza klientom zarówno z segmentu private equity, jak i klientom korporacyjnym (w tym spółkom publicznym) w kwestiach podatkowych związanych z restrukturyzacją spółek i reorganizacją (w tym w zakresie restrukturyzacji międzynarodowych), z fuzjami i przejęciami, przedsięwzięciami joint ventures, finansowaniem oraz transakcjami rynku kapitałowego (emisje akcji i papierów dłużnych). Ma on także doświadczenie w zakresie sporów z organami podatkowymi oraz w zarządzaniu bieżącymi kwestiami podatkowymi dużych spółek. Doradzał klientom z różnych branż także w innych kwestiach niż podatkowe dotyczących fuzji i przejęć, a także w kwestiach dotyczących prawa spółek.

Specjalizacja

 • Doradztwo podatkowe związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw
 • Doradztwo podatkowe związane z fuzjami i przejęciami
 • Kwestie podatkowe związane z emisją akcji i papierów dłużnych
 • Spory podatkowe
 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo spółek

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz Atlantik S.A. i Pfleiderer Grajewo S.A. (obecnie Pfleiderer Group S.A.) w związku z transgranicznym odwrotnym przejęciem i ponownej pierwszej ofercie publicznej Pfleiderer Group na GPW. Łączna wartość transakcji, uwzględniające ofertę prywatną i spłatę w postaci aportu, wyniosła ok. 744 mln PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz Polkomtel sp. z o.o. podczas odwrotnego połączenia (reverse merger) ze Spartan Capital Holdings, które było ostatnim elementem wdrożenia struktury LBO. Wartość transakcji to 4,5 mld EUR.
 • Brał udział w pracach przy połączeniu Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A. z FM Bankiem S.A. w ramach Grupy Kapitałowej Abris.
 • Brał udział w pracach na rzecz Telewizji Polsat sp. z o.o. w związku z nawiązaniem strategicznej współpracy z Eleven Sports Network Ltd. i nabyciem pakietu większościowego w polskiej spółce Eleven Sports Network sp. z o.o.
 • Brał udział w pracach na rzecz Alior Bank w związku z umową dotyczącą nabycia głównej działalności Banku BPH od podmiotów powiązanych GE Capital.
 • Brał udział w pracach na rzecz Empik Media & Fashion S.A. w związku ze sprzedażą akcji spółki Learning Systems Poland S.A. na rzecz Bookzz Holdings Limited.
 • Brał udział w pracach na rzecz AnaCap w związku z nabyciem FM Bank PBP.
 • Brał udział w pracach na rzecz Złota 44 zp z o.o., spółki joint venture Amstar Global Partners Ltd oraz BBI Development związku z umową generalnego wykonawstwa dotyczącą wznowienia prac budowlanych na projekcie Złota 44, luksusowego apartamentowca w Warszawie.
 • Brał udział w pracach na rzecz banku PKO BP w związku z przejęciem Nordea Bank Poland, Nordea Life i Nordea Finance. Wartość transakcji wyniosła ok. 3,5 mld PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz Budimexu w związku ze sprzedażą 100% akcji w Danwood.
 • Brał udział w pracach na rzecz Spartan Capital Holdings przy wykupie lewarowanym spółki Polkomtel.˚
 • Brał udział w pracach na rzecz Cyfrowy Polsat S.A. przy pozyskiwaniu finansowania na zakup Telewizji Polsat S.A.˚
 • Brał udział w pracach na rzecz Alior Bank w związku z publiczną ofertą praw poboru i emisją nowych akcji o wartości 2,2 mld PLN oraz wnioskiem o dopuszczenie nowych akcji do obrotu na GPW.
 • Brał udział w pracach na rzecz Banku Pocztowego przy pierwszej emisji obligacji Banku w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 1 mld PLN, skierowanego do inwestorów detalicznych.
 • Brał udział w pracach na rzecz Grupy LOTOS S.A. w związku z publiczną ofertą akcji o wartości 1 mln PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz Citigroup Global Markets Limited, DMBH, Société Générale, UBS oraz Deutsche Bank AG, London Branch, jako globalnym koordynatorom oraz DM PKO BP, DI BRE, DM BZ WBK oraz Wood&Co, jako budującym księgę popytu, w pierwszej ofercie publicznej Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) o wartości 238,6 mln PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz PZU S.A. w związku z ich prospektem oraz pierwszą ofertą sprzedaży akcji na GPW.˚
 • Brał udział w pracach na rzecz Wrigley Poland sp. z o.o. w związku z kwestiami celnymi przed organami celnymi.°
 • Brał udział w pracach na rzecz Rentokil Initial w związku z nabyciem od Magic Group Polska Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność związaną z marketingiem zapachowym prowadzoną pod marką AromaCorp.
 • Brał udział w pracach na rzecz Zakładów Azotowych Puławy S.A. w procesie konsolidacji z Zakładami Azotowymi Tarnów-Mościce S.A. i tworzeniu Grupy Azoty. Skonsolidowana grupa jest drugim co do wielkości producentem nawozów w Europie.
 • Brał udział w pracach na rzecz Investors Holding w związku z nabyciem 100% udziałów w DWS Polska TFI.°
 • Brał udział w badaniu prawnym (due diligence) spółki Libet S.A., która została przejęta przez Innova Capital.°
 • Doradzał spółce o wiodącej pozycji w branży zatrudniania pracowników online w bieżących kwestiach korporacyjnych i podatkowych, w szczególności w odniesieniu do transakcji typu „buy-back”, restrukturyzacji grupy, progamu motywacyjnego dla kluczowych pracowników oraz emisji obligacji.
 • Brał udział w pracach na rzecz Impel S.A. w związku z niepubliczną ofertą akcji oraz ich wprowadzeniem do obrotu na GPW.
 • Brał udział w pracach na rzecz PZU S.A. w związku z ugodą zawartą między akcjonariuszami PZU S.A.: Skarbem Państwa i Eureko, a dotyczącą kontroli nad spółką.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Maciej Kacymirow dołączył do Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Doradca podatkowy, 2014 r.
 • Radca Prawny, 2013 r.
 • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski, 2009 r.
Znajomość języków
 • Polski, ojczysty
 • Angielski, biegle