Skip to main content

Paulina Kimla-Kaczorowska w swojej praktyce specjalizuje się w różnego rodzaju transakcjach finansowych oraz prawie spółek, w tym przede wszystkim w transakcjach fuzji i przejęć. Doradza klientom w transakcjach obejmujących kredyty konsorcjalne („club deals”), finansowanie lewarowane, finansowanie na zasadach „project finance”, venture capital oraz restrukturyzację.

Specjalizacja

 • Wykupy lewarowane/wykupy menedżerskie (MBO)
 • Vanture capital
 • Refinansowanie
 • Restrukturyzacja
 • Papiery dłużne

Kompetencje

Doświadczenie

 • Doradzała Madison International Realty w związku z uzyskaniem finansowania na nabycie udziałów w Cavatina Office sp. z o.o., będącej właścicielem biurowca Chmielna 89 od Cavatina Holding S.A.
 • Doradzała Metropol Group w związku z uzyskaniem finansowania na nabycie portfolio centrów handlowych, złożonego z pięciu regionalnych obiektów handlowych zlokalizowanych w Gdyni, Olkuszu, Radomiu, Świętochłowicach i Siemianowicach od spółek należących do grupy Atrium.
 • Doradzała Cyfrowemu Polsatowi w związku z pozyskaniem nowatorskiego finansowania w postaci dodatkowego kredytu (ang. incremental facility) w wysokości 1 mld PLN od wybranych polskich i zagranicznych instytucji finansowych. 
 • Doradzała grupie Empik w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 120 mln PLN.
 • Doradzała Grupie Cyfrowy Polsat w związku z umową kredytową z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych o kredyt terminowy w wysokości do 11,5 mld PLN oraz kredyt odnawialny w wysokości do 1 mld PLN.
 • Doradzała Polkomtel w związku z refinansowaniem istniejącego programu niepodporządkowanych papierów dłużnych w trakcie negocjacji z instytucjami finansowymi oraz podpisywania umowy. Wartość nowej umowy wyniosła 7,95 mld PLN (ok. 2 mld EUR).
 • Doradzała Spartan Capital Holdings w związku z uzyskaniem finansowania na nabycie spółki Polkomtel S.A.°
 • Doradzała Cyfrowemu Polsatowi S.A. w związku z uzyskaniem finansowania na nabycie Telewizji Polsat S.A.°
 • Reprezentowała Cyfrowy Polsat w procesie emisji obligacji serii E o wartości nominalnej 820 mln PLN.
 • Reprezentowała Grupę Polsat Plus, która jako pierwsza polska firma wyemitowała obligacje powiązane z celami zrównoważonego rozwoju wg międzynarodowego standardu ICMA (International Capital Market Association). Wartość transakcji wyniosła 2,67 mld PLN i była to największa emisja obligacji korporacyjnych firmy prywatnej w historii polskiego rynku kapitałowego denominowanej w złotych polskich.
 • Doradzała JPMorgan w związku z dwiema ofertami (tap offerings) wysokooprocentowanych papierów dłużnych emitowanych przez Coveris Holdings, o łącznej wartości 240 mln USD.
 • Doradzała Cyfrowemu Polsatowi jako emitentowi w związku z emisją obligacji na kwotę 1 mld PLN, która jednocześnie była pierwszą na polskim rynku emisją przeprowadzaną na podstawie przepisów nowej ustawy o obligacjach.
 • Doradzała grupie CEDC/Roust, jako polskiemu doradcy w związku z restrukturyzacją oraz emisją obligacji typu high yield na kwotę 385 mln USD.
 • Doradzała Penta Investments Ltd., akcjonariuszowi Empik Media & Fashion, w procesie restrukturyzacji zadłużenia EMF na 1,2 mld PLN. Transakcja obejmowała ofertę EMF niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości 128,8 mln PLN oraz ofertę niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości 38 mln EUR; finansowanie instrumentami mezzanine w wysokości ok. 25 EUR; a także zmiany do umowy kredytu oraz umowy pomiędzy wierzycielami.
 • Doradzała konsorcjum 20 polskich i zagranicznych banków w związku z restrukturyzacją zadłużenia Celsy Huty Ostrowiec o wysokości 2 mln PLN.˚
 • Reprezentowała PAK-Polska Czysta Energia w związku z nabyciem spółki celowej należącej do NeoInvestment Group, która odpowiedzialna będzie za budowę farmy wiatrowej „Drzeżewo IV” zlokalizowanej w gminach Potęgowo, Słupsk i Damnica w województwie Pomorskim składającej się z 23 turbin wiatrowych o łącznej mocy około 50,6 MW.
 • Reprezentowała PAK-Polska Czysta Energia w związku z nabyciem spółki celowej należącej do Neoinvestment Group, odpowiedzialnej za budowę farmy wiatrowej zlokalizowanej w Człuchowie, składającej się z 33 turbin wiatrowych o łącznej mocy ok. 72,6 MW.
 • Reprezentowała Grupę Polsat w związku z nabyciem przez Cyfrowy Polsat S.A. zielonych aktywów ZE PAK - udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., oraz udziałów w Port Praski sp. z o.o.
 • Reprezentowała Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. („Grupa Polsat”) w związku ze sprzedażą 99,99% udziałów w ich spółce zależnej Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. na rzecz Cellnex Poland sp. z o.o.
 • Doradzała Grupie Polsat w związku z nabyciem Grupy Interia.  
 • Doradzała REINO Partners w związku z negocjowaniem i podpisaniem umowy joint venture z CorVal, australijskim inwestorem w sektorze nieruchomości.
 • Doradzała Grupie Pracuj sp. z o.o. w transakcji sprzedaży pakietu mniejszościowego w Spółce na rzecz TCV, międzynarodowej firmy inwestycyjnej.
 • Doradzała Enterprise Investors w związku z proponowanym nabyciem Kliniki Kardiologicznej Allenort.
 • Doradzała Grupie Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem od Grupy ZPR Media 100% udziałów w spółkach posiadających kanały Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock, Polo TV i Vox Music TV oraz 34% udziałów w spółce będącej właścicielem stacji Fokus TV i Nova TV, a także w związku z umową przedwstępną zakupu kolejnych 15% udziałów w tej spółce w przyszłości.
 • Doradzała TP S.A. podczas sprzedaży portalu Wirtualna Polska na rzecz funduszu Innova. Wartość transakcji wyniosła 375 mln PLN.
 • Doradzała Grupie Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy, za łączną kwotę 638,8 mln PLN oraz w związku z z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.
 • Doradzała Cyfrowemu Polsatowi S.A. oraz Polkomtel S.A. w transakcji nabycia większościowego pakietu akcji spółki Midas S.A. w drodze wezwania publicznego.
 • Doradzała Cyfrowemu Polsatowi S.A. w związku ze wszystkimi aspektami przejęcia Polkomtela sp. z o.o., co obejmowało: (i) negocjowanie umów ze wspólnikami, (ii) emisję i wprowadzenie do obrotu na GPW nowych akcji Cyfrowego Polsatu oraz (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Cyfrowego Polsatu oraz Grupy Polkomtel (obligacji niepodporządkowanych, obligacji pay-in-kind oraz kredytów niepodporządkowanych). Wartość transakcji wyniosła 6,15 mld PLN.
 • Doradzała Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju w związku z udziałem EBOR w pierwszej ofercie publicznej PKP Cargo i nabyciem 5,27% akcji PKP Cargo. Wartość transakcji wyniosła 155,4 mln PLN.
 • Doradzała Zakładom Azotowym Puławy S.A. w związku z wezwaniem na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Synthos.
 • Doradzała OTB Ventures, jednej z czołowych firm venture capital specjalizującej się w inwestycjach w spółki technologiczne pochodzące z Europy Środkowo-Wschodniej, w rundzie inwestycyjnej dla Ondato.
 • Doradzała OTB Ventures w związku z uruchomieniem celowego funduszu inwestycyjnego wspierającego najnowszą technologię kosmiczną powstającą w Europie - OTB Space Program I – przy wsparciu ze strony Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej w ramach programu InnovFin for Equity.

˚Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Paulina Kimla-Kaczorowska dołączyła do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • EMEA Legal 500: "Next Generation Partner" w kategorii Bankowość i Finanse (2023 r.); „Rising Star” w kategorii Bankowość i Finanse (2022 r.); "Rekomendowany prawnik" w kategorii Private Equity (2021-2023)
 • Chambers Diversity & Inclusion Awards: finalistka w kategorii „Future Leader – Gender Diversity" (2019 r.)
 • Rising Stars: Prawnicy – liderzy jutra (Wolters Kluwer) finalistka (2016 r.)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski
 • Radca prawny, 2019 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2012 r.
 • Magister finansów i rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011 r.
 • Non-graduating program, Singapore Management University, 2009 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły