Skip to main content

Izabela Szponar w swojej praktyce specjalizuje się w prawie procesowym, w tym w prawie karnym, cywilnym i gospodarczym. Doradzała spółkom działającym m.in. w branży inwestycyjnej, finansowej, budowlanej, nieruchomości oraz farmaceutycznej.

Specjalizacja

 • Złożone postępowania gospodarcze
 • Prawo karne gospodarcze
 • Spory handlowe
 • Postępowania arbitrażowe
 • Spory korporacyjne
 • Spory potransakcyjne
 • Compliance

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentowała spółkę z branży fintech, jako kupującego, w postępowaniu prowadzonym przed sądem arbitrażowym oraz sądami powszechnymi, w sporze dotyczącym wynagrodzenia earn-out.˚
 • Reprezentowała zagraniczny fundusz inwestycyjny, jako kupującego który zainwestował w polską spółkę motoryzacyjną, w sporze ze sprzedającymi oraz ubezpieczycielem dotyczącym złożenia przez sprzedających wadliwych oświadczeń i zapewnień w umowie sprzedaży akcji spółki i podlegającym regulaminowi Arbitrażowemu Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).˚
 • Reprezentowała bank w sporze kredytowym, w którym wartość odszkodowania przekraczała 500 mln PLN.˚
 • Reprezentowała jednego z największych w Polsce inwestorów rynku energii odnawialnej w sporze dotyczącym klauzuli renegocjacyjnej umowy PPA.˚
 • Reprezentowała instytucję finansową w sporze dotyczącym faktoringu należności w branży paliwowej.˚
 • Reprezentowała jeden z największych w Polsce holdingów medialnych w sporze z domem mediowym, który powstał na tle wynagrodzenia kontraktowego związanego z tzw. zniżkami AVB.˚
 • Reprezentowała generalnego wykonawcę, jedną największych firm budowlanych w Polsce, w sporze dotyczącym wykonania robót budowlanych.˚
 • Prowadziła postępowanie sądowe dla jednego z największych podmiotów farmaceutycznych w Polsce dotyczące sporu na tle wyceny akcji spółki będącej przedmiotem squeeze-outu.
 • Reprezentowała klienta w postępowaniu sądowym dotyczącym próby wrogiego przejęcia spółki, w tym podejmowanych czynów nieuczciwej konkurencji.
 • Doradzała w sporach dotyczących zaskarżenia (z żądaniem uchylenia/stwierdzenia nieważności/ustalenia nieistnienia) uchwał walnego zgromadzenia m.in. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, udzielenia absolutorium, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emisji nowych akcji, zgody na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od byłych członków zarządu.˚
 • Prowadziła postępowania sądowe oraz negocjacje w imieniu funduszu inwestycyjnego w związku ze złożeniem przez sprzedających nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień złożonych w umowie sprzedaży udziałów spółki motoryzacyjnej.˚
 • Prowadziła postępowania sądowe w imieniu jednej z największych spółek energetycznych w Polsce w związku ze złożeniem przez sprzedającego nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień w umowie sprzedaży udziałów innej spółki energetycznej.˚
 • Prowadziła negocjacje w imieniu jednej z największych spółek deweloperskich w Polsce, konsolidujące liczne cywilne i karne postępowania gospodarcze, prowadzone w związku z roszeniami potransakcyjnymi.˚
 • Pełni funkcję obrońcy byłego członka rady nadzorczej spółki giełdowej, któremu przedstawiono zarzut wyrażenia zgody na inwestycję w spółkę transportową po zawyżonej cenie i wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów (art. 296 § 1 i 3 k.k.).
 • Doradzała w związku z transgraniczną procedurą ekstradycyjną przed Interpolem i zagranicznymi organami administracyjnymi.
 • Pełniła funkcję konsultanta dla spółki prywatnej w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny karalne w związku z przestępstwami popełnionymi przez jej przedstawicieli w przeszłości.
 • Doradzała członkom zarządu i rady nadzorczej spółki, którym przedstawiono zarzuty działania w celu pokrzywdzenia spółki, oraz jej mniejszościowych akcjonariuszy, poprzez przedsięwzięte czynności korporacyjne (art. 286 § 1 w zw. z art. 294§ 1 k.k. i 296 § 1 i 3 k.k.).˚
 • Pełniła funkcję obrońcy w jednym z wątków tzw. afery GetBack.˚
 • Pełniła funkcję oskarżyciela posiłkowego w licznych sprawach dotyczących wyzbywania się majątku przez byłych członków zarządu upadłej spółki.˚
 • Doradzała licznym spółkom giełdowym, funduszom inwestycyjnym oraz podmiotom zagranicznym w zakresie polskich przepisów powszechnie obowiązujących oraz projektowała dla tych podmiotów akty wewnętrznej legislacji.˚

˚Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Izabela Szponar dołączyła do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • EMEA Legal 500: "Rekomendowany prawnik" w kategoriach: Rozwiązywanie Sporów (2022-2023) oraz White-Collar Crime (2023 r.)
 • Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Prawo i ekonomia rynku kapitałowego, studia podyplomowe, SGH, 2019 r.
 • Adwokat, 2015 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2011 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • francuski, konwersacyjny
 • włoski, konwersacyjny