Skip to main content

Promontoria-arresten: overdraagbaarheid van vorderingen uit hoofde van een geldlening door een bank aan een niet-bank en de gevolgen voor de (bancaire) zorgplicht

Monish Sardjoe published an article in Bedrijfsjuridische Berichten titled "Promontoria-arresten: overdraagbaarheid van vorderingen uit hoofde van een geldlening door een bank aan een niet-bank en de gevolgen voor de (bancaire) zorgplicht."

LINKS

Click on the media link below to read the full article.