Skip to main content

Greenberg Traurig w Polsce powołuje praktykę ESG

WARSZAWA, 29 listopada 2022 r. – Kancelaria Greenberg Traurig otwiera Praktykę ESG, która zapewni Klientom starannie wyselekcjonowane usługi w zakresie wszelkich aspektów ESG i związanych z nimi regulacji, zasad i standardów raportowania.

Na czele nowej Praktyki ESG Greenberg Traurig stanie Joanna Kuc, Senior Associate związana z Praktyką Korporacyjną warszawskiego biura kancelarii.

Multidyscyplinarny zespół ESG w Greenberg Traurig tworzą prawnicy z bogatym doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego w obszarze regulacji, transakcji, ładu korporacyjnego, ochrony środowiska, energii, prawa pracy oraz compliance, którzy wspierać będą Klientów w budowaniu i rozwijaniu zrównoważonego biznesu. Członkowie zespołu dysponują kompleksową wiedzą i doświadczeniem w zakresie rynków kapitałowych, projektów nieruchomościowych, private equity i project finance, dzięki którym pomagają Klientom dostosowywać się do stale zmieniającego się i złożonego otoczenia prawnego oraz wdrażać polityki promujące odpowiedzialne cele korporacyjne i długoterminowy zrównoważony rozwój.

Joanna Kuc w swojej praktyce koncentruje się na prawie korporacyjnym oraz transakcjach finansowań. Doradza klientom w związku z transakcjami fuzji i przejęć oraz private equity, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ESG. Ma jednocześnie bogate doświadczenie w zakresie finansowania projektów energetycznych i project finance, jak również restrukturyzacji spółek oraz zadłużenia. Joanna jest autorką licznych publikacji dotyczących ładu korporacyjnego, regularnie bierze też udział w konferencjach poświęconych tematyce ESG. W ubiegłym roku zajęła trzecie miejsce w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021” wyróżniającego najlepszych prawników w Polsce poniżej 35. roku życia oraz została nominowana do nagrody Corporate Rising Star w tegorocznej edycji rankingu Euromoney Legal Media Group – Europe Women in Business Law Awards 2022. Jako mentorka i prawnik pro bono, Joanna bierze aktywny udział w inicjatywach poświęconych prawom kobiet i promowaniu rozwoju kariery młodych prawniczek.

Barbara Pancer, Local Partner kierująca Praktyką Ochrony Środowiska, doradza klientom w kwestiach związanych z polskim prawem ochrony środowiska, dotyczących w szczególności kwestii środowiskowych w ramach procesu inwestycyjnego, odpowiedzialności za zanieczyszczenie gruntu oraz innego rodzaju zanieczyszczenia środowiska, gospodarki odpadami, kwestii wodnoprawnych oraz regulacji środowiskowych mających wpływ na poszczególne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Jest również autorką licznych publikacji dotyczących prawa ochrony środowiska oraz prawa budowlanego.

Natalia Wołkowycka, Senior Associate w zespole Prawa Pracy, w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem pracy. Doradza pracodawcom we wszystkich aspektach prawnych związanych z zatrudnieniem, w tym w zakresie systemów wynagrodzeń i programów motywacyjnych, polityk zatrudnienia i compliance oraz relacji z pracownikami i związkami zawodowymi. Jest również autorką licznych publikacji dotyczących prawa pracy.

Karolina Kuźniak, Senior Associate w Praktyce Nieruchomości , w swojej praktyce koncentruje się na prawie nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego. Doradza polskim i zagranicznym inwestorom we wszelkich obszarach dotyczących prawa nieruchomości, w tym transakcjach zakupu i sprzedaży nieruchomości komercyjnych, transakcjach typu forward funding oraz finansowaniu projektów.

“Kwestie związane z ESG bez wątpienia nabierają na znaczeniu i stają się coraz bardziej istotne dla każdego z nas, w tym także dla biznesu, i jestem głęboko przekonana, że w najbliższych latach ten trend będzie się jedynie umacniał. Stanowiąc część odpowiedzialnego biznesu, nasi Klienci poszukują szytego na miarę i dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb doradztwa, tak aby nie tylko odpowiadać na stale rosnące wymagania nadzoru i regulatorów, ale po prostu budować zrównoważony biznes. Jednocześnie są też świadomi, że ignorowanie kwestii ESG może mieć istotne i daleko idące konsekwencje zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Niezmiernie się cieszę, że Greenberg Traurig zdecydowała się powołać nową praktykę ESG, aby zapewnić Klientom stałe i kompleksowe wsparcie w zakresie wyzwań, ale też okazji, jakie stwarza ESG” – powiedziała Joanna Kuc, Senior Associate kierująca Praktyką ESG w Polsce.

“Joanna posiada zarówno wiedzę ekspercką, jak i zaufanie klientów - elementy niezbędne, by z powodzeniem prowadzić Praktykę ESG. Utworzenie tej nowej praktyki, za którą odpowiadają nasze ekspertki, jest zgodne ze strategią kancelarii, która nie tylko nadąża za rynkowymi trendami, ale przede wszystkim patrzy w przyszłość przewidując i wyprzedzając potrzeby naszych Klientów w stale zmieniającym się i pełnym nowych wyzwań otoczeniu” – dodała Jolanta Nowakowska-Zimoch, Managing Partner warszawskiego biura.

"Greenberg Traurig działa jako wiodąca kancelaria oferująca swoim Klientom pełen zakres usług - to wymaga wszechstronnego i wielowymiarowego podejścia do rynku, dostosowanego do dynamicznych zmian otoczenia biznesowego. Jestem przekonany, że nasza nowa Praktyka ESG, z Joanną na jej czele, bez wątpienia spełni oczekiwania naszych Klientów i wyznaczy nowe standardy najwyższej jakości doradztwa prawnego w zakresie ESG na polskim rynku" – dodał Senior Partner Lejb Fogelman.  

Greenberg Traurig LLP

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2500 prawników obsługujących klientów w 43 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. to Kancelaria Prawna Roku 2021 w Polsce nagrodzona przez Euromoney Legal Media Group „Women in Business Law Awards 2021 Europe” oraz Kancelaria Roku 2021 nagrodzona przez International Financial Law Review (IFLR), świadcząca usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, private equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.gtlaw.com.