Skip to main content
Barbara Pancer

Barbara Pancer uczestniczy w dużych projektach w branży nieruchomości oraz projektach infrastrukturalnych realizowanych na rynku polskim, w tym w inwestycjach obejmujących centra handlowe i obiekty logistyczne. Przygotowuje i negocjuje umowy dotyczące całego procesu inwestycyjnego, w tym umowy sprzedaży, umowy o generalne wykonawstwo (EPC) oraz inne umowy o roboty budowlane (również te oparte na wzorach umów FIDIC), umowy o zarządzanie inwestycją, umowy o zarządzanie nieruchomościami oraz umowy najmu nieruchomości komercyjnych. Barbara Pancer reprezentuje również klientów w sprawach dotyczących odnawialnych źródeł energii. Barbara Pancer ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu analiz due diligence stanu prawnego nieruchomości w związku ze sprzedażą i kupnem nieruchomości, oraz analiz wykonywanych na zlecenie banków finansujących nabycie lub budowę nieruchomości.

Reprezentuje inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, deweloperów, banki, spółki energetyczne, instytucje państwowe, wynajmujących oraz najemców w związku z projektami dotyczącymi nieruchomości handlowych, magazynowych i mieszkalnych. Doradza również klientom w kwestiach związanych z procesem inwestycyjnym, także przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę oraz w kwestiach dotyczących budowy.

Specjalizacja

 • Decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz użytkowanie gruntów
 • Budownictwo i inżynieria lądowa
 • Budowa nieruchomości
 • Finansowanie nieruchomości
 • Najem

Kompetencje

Doświadczenie

 • Uczestniczyła w pracach na rzecz funduszu Tritax EuroBox plc przy nabyciu zaawansowanego technologicznie obiektu logistycznego w Strykowie od spółki z grupy Panattoni Europe. 
 • Uczestniczyła w pracach na rzecz Amstar/BBI w związku z nabyciem apartamentowca Złota 44 w Warszawie.°
 • Uczestniczyła w pracach na rzecz BGK Nieruchomości w związku z nabyciem nieruchomości.°
 • Doradzała funduszom inwestycyjnym w związku z nabywaniem obiektów magazynowych w Polsce, a także kwestiami związanymi z budową, zarządzaniem nieruchomościami oraz najmem.°
 • Doradzała Panattoni w związku z kwestiami dotyczącymi wymogów środowiskowych, zabudowania terenu oraz budowy.°
 • Doradzała GDDKiA w związku z różnymi aspektami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania autostrady A2.°
 • Uczestniczyła w pracach na rzecz SITA w związku z budową jednej z największych spalarni śmieci w Polsce.°
 • Uczestniczyła w pracach na rzecz Pekao S.A. w kwestiach dotyczących nieruchomości związanych z finansowaniem Galerii Katowickiej, apartamentowca Złota 44 w Warszawie oraz innych inwestycji.°
 • Uczestniczyła w pracach na rzecz BZWBK S.A. w kwestiach dotyczących nieruchomości, związanych z finansowaniem budowy kompleksu biurowców.°
 • Uczestniczyła w pracach na rzecz Alior Bank S.A. w kwestiach dotyczących nieruchomości, związanych z finansowaniem farm wiatrowych.°
 • Uczestniczyła w pracach na rzecz mBank S.A. w kwestiach dotyczących nieruchomości, związanych z finansowaniem budowy parków logistycznych.°
 • Doradzała spółce Sephora w związku z najmem szeregu powierzchni handlowych w Polsce.
 • Doradzała deweloperom nieruchomości magazynowych i biurowców przy wynajmie takich nieruchomości w Polsce.°
 • Uczestniczyła w pracach na rzecz Via Wroclaw sp. z o.o. w bieżących kwestiach dotyczących centrum handlowego.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Barbara Pancer dołączyła do Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2012 r.
 • Studia podyplomowe w dziedzinie prawa podatkowego, Uniwersytet Warszawski, 2008 r.
 • Magister zarządzania i marketingu, Szkoła Główna Handlowa, 2006 r.
 • Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, 2002 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • włoski, konwersacyjny