Skip to main content

Barbara Pancer uczestniczy w dużych projektach w branży nieruchomości oraz projektach infrastrukturalnych realizowanych na rynku polskim, w tym w inwestycjach obejmujących centra logistyczne, centra handlowe oraz budynki biurowe. Przygotowuje i negocjuje umowy dotyczące całego procesu inwestycyjnego, w tym umowy sprzedaży, umowy o generalne wykonawstwo (EPC) oraz inne umowy o roboty budowlane (również te oparte na wzorach umów FIDIC), umowy o zarządzanie inwestycją (DMA), umowy o zarządzanie nieruchomościami oraz umowy najmu nieruchomości komercyjnych. Doradza przy realizacji inwestycji na każdym etapie procesu budowlanego - od uzyskania pozwolenia na budowę po pozwolenie na użytkowanie. Barbara Pancer reprezentuje również klientów w sprawach dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz różnego typu kwestiach związanych z ochroną środowiska – w szczególności w kwestiach wodnoprawnych, zanieczyszczenia gruntów oraz gospodarki odpadami. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu analiz due diligence stanu prawnego nieruchomości w związku ze sprzedażą i kupnem nieruchomości, oraz analiz wykonywanych na zlecenie banków finansujących nabycie lub budowę nieruchomości. 

Reprezentuje inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, deweloperów, banki, spółki energetyczne, instytucje państwowe, wynajmujących oraz najemców w związku z projektami dotyczącymi nieruchomości handlowych, magazynowych, biurowych i mieszkalnych. Doradza również klientom w kwestiach związanych z procesem inwestycyjnym, także przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę oraz w kwestiach dotyczących realizacji budowy.

 

Specjalizacja

 • Kwestie środowiskowe w procesie inwestycyjnym
 • Budownictwo i inżynieria lądowa
 • Finansowanie nieruchomości
 • Najem

Kompetencje

Doświadczenie

 • Doradzała funduszowi Tritax EuroBox plc przy nabyciu dwóch zaawansowanych technologicznie obiektów logistycznych w Strykowie od spółki z grupy Panattoni Europe (w tym jeden w budowie).
 • Doradzała funduszowi CBRE Global Investors w związku z nabyciem dwóch budynków biurowych we Wrocławiu.
 • Doradzała Amstar/BBI w związku z nabyciem apartamentowca Złota 44 w Warszawie.˚
 • Doradzała BGK Nieruchomości w związku z nabyciem nieruchomości.˚
 • Doradzała funduszom inwestycyjnym w związku z nabywaniem obiektów magazynowych w Polsce, a także kwestiami związanymi z budową, zarządzaniem nieruchomościami oraz najmem.
   
 • Doradza spółkom z grupy GLP (poprzednio Goodman) w związku z kwestiami dotyczącymi wymogów środowiskowych, zabudowania terenu oraz procesu budowy.
 • Doradzała Panattoni w związku z kwestiami dotyczącymi wymogów środowiskowych, zabudowania terenu oraz procesu budowy.˚
   
 • Doradzała spółkom z grupy Goodman w przygotowaniu umów o generalne wykonawstwo obiektów magazynowych.
 • Przygotowywała standard umowy o roboty budowlane dla grupy Panattoni.
 • Przygotowywała umowy o zarządzanie inwestycją (DMA) oraz umowę o zarządzanie nieruchomością dla funduszu Tritax EuroBox plc.
 • Przygotowywała umowę o zarządzanie inwestycją (DMA) dla spółki z grupy Goodman.
 • Doradzała GDDKiA w związku z różnymi aspektami prawnymi dotyczącymi budowy i funkcjonowania autostrady A2.˚ 
 • Doradzała SITA w związku z budową jednej z największych spalarni śmieci w Polsce.˚
   
 • Doradzała Pekao S.A. w kwestiach dotyczących nieruchomości związanych z finansowaniem Galerii Katowickiej, apartamentowca Złota 44 w Warszawie oraz innych inwestycji.˚
 • Doradzała BZ WBK S.A. w kwestiach dotyczących nieruchomości, związanych z finansowaniem budowy kompleksu biurowców.˚
 • Doradzała Alior Bank S.A. w kwestiach dotyczących nieruchomości, związanych z finansowaniem farm wiatrowych.˚
 • Doradzała mBank S.A. w kwestiach dotyczących nieruchomości, związanych z finansowaniem budowy parków logistycznych.˚
   
 • Doradzała spółce Sephora w związku z najmem szeregu powierzchni handlowych w Polsce.
 • Doradzała deweloperom nieruchomości magazynowych i biurowców przy wynajmie takich nieruchomości w Polsce.°
 • Doradza spółkom z grupy GLP (poprzednio Goodman) w bieżących kwestiach dotyczących budowy i utrzymania obiektów magazynowych.
 • Doradza funduszowi Tritax EuroBox plc w bieżących kwestiach dotyczących budowy i utrzymania obiektów magazynowych.
 • Doradza spółkom z grupy Hillwood w bieżących kwestiach dotyczących budowy i utrzymania obiektów magazynowych.
 • Doradzała Via Wroclaw sp. z o.o. w bieżących kwestiach dotyczących centrum handlowego.˚ 

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Barbara Pancer dołączyła do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Studia podyplomowe „Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie” Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, 2020 r.
 • Radca prawny, 2012 r.
 • Studia podyplomowe w dziedzinie prawa podatkowego, Uniwersytet Warszawski, 2008 r.
 • Magister zarządzania i marketingu, Szkoła Główna Handlowa, 2006 r.
 • Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, 2002 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • włoski, konwersacyjny