Michał Bobrzyński

Michał Bobrzyński

Local Partner

Michał Bobrzyński doradza instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych i finansowaniu projektów, a także krajowym i zagranicznym inwestorom w zakresie prawa korporacyjnego, upadłości i restrukturyzacji, jak również w związku z transakcjami fuzji i przejęć oraz private equity.

Specjalizacja

 • Zagadnienia regulacyjne instytucji finansowych
 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje w sektorze instytucji finansowych
 • Bankowość i finanse
 • Upadłość i restrukturyzacje
 • Private equity
 • Rynki kapitałowe

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował Bank BPH S.A. w związku z podziałem Banku BPH S.A. poprzez wydzielenie jego podstawowej działalności (z wyjątkiem działalności związanej z kredytami hipotecznymi udzielonymi w CHF) i przeniesienie jej na rzecz Alior Banku S.A.˚
 • Reprezentował podmioty z Grupy GE w związku ze sprzedażą w drodze wezwania na akcje Banku BPH S.A. Alior Bankowi S.A. oraz ze zbyciem w drodze podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH S.A.˚
 • Doradzał Grupie GE w związku z planowaną sekurytyzacją portfela kredytów hipotecznych.˚
 • Reprezentował Raiffeisen Bank International AG w związku z sprzedażą podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w drodze podziału przez wydzielenie na rzecz Banku BGŻ BNP S.A.˚
 • Doradzał w zakresie transakcji fuzji i przejęć obejmujących sprzedaż przedsiębiorstwa (tzw. asset deal).˚
 • Reprezentował podmioty z Grupy GE w związku z procesem sprzedaży BPH TFI S.A. na rzecz spółki Altus Agent Transferowy Sp. z o.o. ˚
 • Reprezentował UniCredit S.p.A. w związku ze sprzedażą 32,8% akcji Banku Pekao S.A. na rzecz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. ˚
 • Reprezentował Grupę PKO w związku z nabyciem 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. przez PKO Leasing S.A. od Raiffeisen Bank International AG.˚
 • Reprezentował spółkę Mennica-Metale Szlachetne S.A. w związku z pierwszą i drugą fazą restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółki.˚
 • Reprezentował HAWE S.A., polską spółkę z sektora telekomunikacyjnego, w związku z restrukturyzacją zadłużenia finansowego HAWE S.A. i grupy kapitałowej HAWE oraz wszczęciem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.˚
 • Doradzał Grupie Kapitałowej Polimex S.A. w procesie restrukturyzacji.˚
 • Reprezentował Polimex-Mostostal S.A. w związku z restrukturyzacją zadłużenia, w tym refinansowaniem przejętego przez jej spółkę zależną - Mostostal Siedlce S.A. zadłużenia z tytułu kredytów udzielonych pierwotnie Polimex przez PKO BP S.A. oraz Bank Pekao S.A., reorganizacją istniejącej struktury zabezpieczeń oraz zmianą umów restrukturyzacyjnych.˚
 • Reprezentował Grupie Metro w związku ze sprzedażą hipermarketów real,- w Polsce Grupie Auchan.˚
 • Reprezentował Talanx International AG i Meiji Yasuda Life Insurance Company w związku z nabyciem akcji TUiR Warta S.A. od KBC Insurance N.V.
 • Reprezentował spółkę Sobiesław Zasada S.A. w związku z restrukturyzacją grupy kapitałowej Eko-Park S.A., w tym nabyciem kontrolnego pakietu udziałów w kapitale Eko-Park S.A.˚
 • Reprezentował Fiat Powertrain Sp.A. w związku z nabyciem udziałów Fiat Powertrain sp. z o.o. od General Motors.
 • Reprezentował Enterprise Investors w związku z nabyciem udziałów Dino Polska sp. z o.o.˚

 • Doradzał Grupie GE w zakresie zgodności z regulacjami mającymi zastosowanie do instytucji finansowych w związku z procesem sprzedaży Banku BPH S.A.˚
 • Doradzał instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych (Bazylea III, uporządkowana likwidacja banków, wynagrodzenie kadry menadżerskiej, systemy rekompensat inwestorów, pośrednictwo ubezpieczeniowe).˚
 • Doradzał T-Mobile Polska S.A. w kwestiach regulacyjnych.˚
 • Doradzał dużemu niemieckiemu bankowi w związku z restrukturyzacją niepłynnych aktywów (distressed asset restructuring) i sprzedażą polskich aktywów tego banku.˚
 • Doradzał dużemu polskiemu bankowi w sprawie przestrzegania wymogów regulacji Bazylei II i technik ograniczania ryzyka kredytowego.˚
 • Doradzał polskim bankom spółdzielczym w zakresie przestrzegania wymogów regulacji Bazylei III dotyczących płynności.˚
 • Reprezentował J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch oraz UBS Investment Bank, jako globalnych koordynatorów oferty i współprowadzących księgę popytu, a także Bank Zachodni WBK S.A. oraz Dom Maklerski PKO Bank Polski, jako współprowadzących księgę, zgodnie z polskim prawem, w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji stanowiących 43,6% kapitału zakładowego Play Communications SA ("Spółka"), 100% właściciela operatora telefonii komórkowej P4 sp. z oo z o.o., jednej z najszybciej rozwijających się firm telekomunikacyjnych w Europie.˚
 • Reprezentował PKO BP S.A. w związku z ustanowieniem programu emisji euroobligacji (EMTN) na łączną kwotę 3 mld EUR oraz emisji obligacji na kwotę 750 mln EUR transzy w ramach programu.˚
 • Doradzał dużej globalnej firmie budowlanej w zakresie emisji obligacji.˚
 • Doradzał CEZ ESCO w związku z realizacją projektów oszczędności energii (w formule ESCO), w tym w związku z udziałem w projektach PPP w tym zakresie, oraz opracowaniem formuły finansowania projektu ESCO.˚
 • Doradzał dużemu słowackiemu bankowi i powiązanemu z nim funduszowi inwestującemu w nieruchomości w związku z finansowaniem nabycia zakładu produkcji wagonów towarowych w Polsce, a następnie sprzedażą i wynajmem tej nieruchomości (w ramach transakcji typu sale-and-lease back).˚
 • Doradzał Bankowi Pekao S.A. w sprawie kredytów inwestycyjnych na sfinansowanie budowy biurowców na terenie Krakowa przez Krakow Business Park i Grupę Buma.
 • Doradzał Grupie Esselte, dużemu producentowi materiałów biurowych w związku z refinansowaniem istniejącego zadłużenia.˚
 • Reprezentował spółki z grupy Maire Tecnimont w związku z budową podziemnego magazynu gazu Wierzchowice, a także podczas sporów z PGNiG SA i postępowania upadłościowego PBG S.A.˚
 • Doradzał kredytodawcom i kredytobiorcom w związku z transakcjami kredytowymi.˚
 • Doradzał bankom w zakresie oceny dokumentacji produktowej.˚
 • Doradzał EBA Clearing w zakresie udziału polskich banków w europejskim systemie rozliczeniowym.˚

˚Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Michał Bobrzyński dołączył do Greenberg Traurig Grzesiak sp. k.

 • Konsultant, Departament Prawny Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem, wrzesień 2005 r.– sierpień 2008 r.
 • Asystent badawczy i naukowy, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, wrzesień 2004 r. – wrzesień 2015 r.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Dziennik Gazeta Prawna: „Wschodząca Gwiazda”, 2014 r.
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
 • Członek Zarządu Harvard Law School Association of Europe
 • Fundator oraz członek Rady Głównej, Instytut Allerhanda, Kraków

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2012 r.
 • Adwokat amerykański (Attorney-at-Law), Nowy Jork, 2010 r.
 • LL.M., Harvard Law School, Cambridge, Stany Zjednoczone, 2009 r.
 • Studia doktoranckie, Europejskie Kolegium Doktoranckie, Uniwersytet w Heidelbergu, Heidelberg, Niemcy, październik 2005 r.–wrzesień 2007 r.
 • Magister prawa, dyplom z wyróżnieniem, Uniwersytet Jagielloński, 2005 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
 • Stany Zjednoczone, Nowy Jork
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • niemiecki, biegły