Skip to main content

Karolina koncentruje swoją praktykę na doradzaniu spółkom z sektora energetycznego. W codziennej pracy wspiera klientów w zakresie rozwoju projektów OZE, jak również w kwestiach regulacyjnych. Zdobywała doświadczenie uczestnicząc w szeregu projektów energetycznych, w tym przygotowując raporty due diligence dla projektów elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i biogazowni, a także wspierając transakcje M&A w sektorze energetycznym. Karolina reprezentuje również spółki w postępowaniach toczących się przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w tym m.in. dotyczących uzyskania oraz przedłużenia ważności koncesji na obrót energią elektryczną, paliwami gazowymi oraz paliwami ciekłymi.

Specjalizacja

 • Energetyka i zasoby naturalne
 • Sektor paliwowy
 • Prawo środowiskowe i pozwolenia
 • Fuzje i przejęcia w sektorze energetycznym

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brała udział w pracach na rzecz VALOREM w związku z podpisaniem umowy o współpracy z T&T PROENERGY w zakresie rozwoju projektów fotowoltaicznych o mocy ponad 300 MW w Polsce.
 • Brała udział w sprzedaży Farmy Wiatrowej Zalesie w województwie warmińsko-mazurskim o mocy prawie 25 MW na rzecz PGE Energia Odnawialna.
 • Brała udział w pracach na rzecz Pacifico Energy Partners w związku z ekspansją portfolio fotowoltaicznego o kilka wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych, których oczekiwana łączna moc to 250 MW.˚
 • Brała udział w pracach na rzecz Longwing Polska w związku z finansowaniem budowy Farmy Wiatrowej Zalesie o mocy 25 MW, zlokalizowanej w województwie warmińsko-mazurskim.˚

˚Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Karolina Lewandowska dołączyła do Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Aplikant, Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Studia podyplomowe, LLM in International Commercial Law, Akademia Leona Koźmińskiego, 2023 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2021 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły