Skip to main content

Izabela Żmijewska w swojej praktyce koncentruje się na prawie nieruchomości. Regularnie doradza klientom w kwestiach dotyczących obrotu nieruchomościami komercyjnymi, w szczególności w zakresie negocjowania i zawierania umów najmu powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych oraz innych umów dotyczących nieruchomości, jak również wykonywania i późniejszej renegocjacji takich umów. Izabela posiada bogate doświadczenie w reprezentacji zarówno wynajmujących, jak i najemców. Świadczy również doradztwo z zakresu obsługi bieżącej związanej z zarządzaniem portfelem nieruchomości klientów. Posiada również doświadczenie w analizie stanu prawnego tytułu do gruntów przeznaczonych pod zabudowę nieruchomościami magazynowymi i handlowym przed ich nabyciem oraz w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości, w tym finansowania i refinansowania inwestycji. Dodatkowo doradzała w sprawach bieżących na rzecz producentów i dealerów luksusowych jachtów.

Specjalizacja

 • Najem powierzchni biurowych i handlowych
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Sprzedaż i nabycie nieruchomości
 • Due diligence prawne obiektów handlowych, biurowych i magazynowych
 • Finansowanie nieruchomości

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brała udział w pracach na rzecz spółki zależnej Kulczyk Silverstein Properties w zakresie najmu powierzchni biurowych i usługowych w budynku Ethos w Warszawie.°
 • Brała udział w pracy na rzecz Project Pruszkow sp. z o.o., spółki z grupy ECC Real Estate, w zakresie komercjalizacji oraz bieżącej obsługi spraw związanych z centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie.°
 • Brała udział w doradztwie na rzecz AFI Europe w negocjacjach umów najmu powierzchni w budynku V.Offices w Krakowie.°
 • Brała udział w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych inwestorów oraz funduszy inwestycyjnych w procesie negocjacji i zawarcia umów najmu powierzchni biurowych i handlowych, głównie w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, a także powierzchni magazynowych.°
 • Brała udział w pracach na rzecz spółek zależnych funduszu inwestycyjnego Octava FIZAN, powiązanego z Octava S.A., w związku z badaniem prawnym due dilligence oraz transakcjĄ zakupu budynku Obrzeżna znajdującego się w Warszawie oraz Baltic Business Centre znajdującego się w Gdyni.°
 • Brała udział w transakcji zakupu sześciu nieruchomości biurowych przez fundusz inwestycyjny Octava FIZAN: FDS Plaza i Light House w Warszawie, Quattro Forum we Wrocławiu, Winogrady Business Center w Poznaniu, Red Tower w Łodzi oraz Alfa Plaza w Trójmieście.°
 • Brała udział w pracy na rzecz spółki zależnej od Rank Progress S.A. w transakcji sprzedaży Galerii Świdnickiej.°
 • Brała udział w przygotowaniu umów związanych ze sprzedażą nieruchomości komercyjnych, również w ramach transakcji sale and lease back.°
 • Brała udział w pracach związanych z badaniem stanu prawnego nieruchomości (due diligence), w szczególności w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, umów najmu oraz dzierżawy.°
 • Brała udział w pracach związanych z finansowaniem i refinansowaniem nieruchomości.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Izabela Żmijewska dołączyła do Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie
 • Stowarzyszenie Women in Real Estate in Poland

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010 r.
 • Semestr odbyty w ramach wymiany Erasmus, Université Paul Verlaine-Metz, Francja, 2010 r.
 • Trzyletnie studia, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Chicago Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, Centrum Prawa Amerykańskiego – American Legal Studies, 2009 r.
 • Adwokat, 2017 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • francuski, konwersacyjny