Skip to main content

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Praktyka Postępowań sądowych i arbitrażowych warszawskiego biura Greenberg Traurig jest kierowana przez Partnera Pawła Pietkiewicza. Uznawany za wiodącego prawnika w dziedzinie rozstrzygania sporów w Polsce jest on klasyfikowany na pierwszym miejscu przez rankingi Chambers Global oraz Chambers Europe, a także wyróżniany jako wiodący prawnik w rankingach Legal 500 i IFLR1000 w dziedzinie rozwiązywania sporów i postępowań arbitrażowych.

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych Greenberg Traurig w Polsce łączy doświadczenie praktyki transakcyjnej i doradczej kancelarii, w szczególności w obszarach fuzji i przejęć, prywatyzacji, prawa korporacyjnego, bankowości i finansów, telekomunikacji, energetyki, nieruchomości i podatków, ze zdolnością skutecznego prowadzenia najbardziej złożonych, w tym transgranicznych, postępowań spornych przed trybunałami arbitrażowymi, sądami powszechnymi oraz innymi organami.

Prawnicy Greenberg Traurig w Polsce reprezentują klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, włącznie z Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, jak również przed sądami polubownymi w Polsce i za granicą. Nasza kancelaria reprezentuje również klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej, w szczególności Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Nadzoru Finansowego, jak również w postępowaniach odwoławczych od decyzji tych urzędów (w szczególności przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie).

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych Greenberg Traurig w Polsce stanowi integralną część praktyki Rozwiązywania Sporów Międzynarodowych kancelarii Greenberg Traurig (International Dispute Resolution). Współpraca prawników z biur Greenberg Traurig znajdujących się w różnych jurysdykcjach pozwala na świadczenie usług w zakresie złożonych, międzynarodowych postępowań spornych, zarówno o charakterze handlowym (w oparciu o prawo prywatne), jak i inwestycyjnym (w oparciu o prawo międzynarodowe publiczne). Ponadto, nasi prawnicy pełnią rolę arbitrów w krajowych i międzynarodowych sporach.