Skip to main content

Greenberg Traurig reprezentował Agorę w wygranej przed sądem apelacyjnym. Sąd oddalił apelację UOKIK i potwierdził zgodę na przejęcie Eurozet.

WARSZAWA, 27 lutego 2023 r. – Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił stanowisko Agora S.A. („Agora”) i oddalił apelację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”). Tym samym Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 maja 2022 r., wyrażający bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Agorę kontroli nad Eurozet sp. z o.o. („Eurozet”). Wydany w dniu dzisiejszym wyrok jest prawomocny. Dzięki temu możliwe byłoby sfinalizowanie transakcji i przejęcie przez Agorę pakietu kontrolnego udziałów w Eurozet.

W maju 2022 r., Sąd Okręgowy w Warszawie po przeprowadzeniu postępowania z odwołania Agory ogłosił wyrok zmieniający w całości decyzję Prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet. W postępowaniu tym Sąd Okręgowy uwzględnił argumenty zawarte w odwołaniu Agory i uznał, że transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Sąd Apelacyjny w wygłoszonych dzisiaj ustnych motywach wyroku w całości podzielił ustalenia oraz rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego. Sąd Apelacyjny potwierdził, że spełnione zostały wszystkie przesłanki do wydania bezwarunkowej zgody na transakcję, natomiast żaden ze stawianych przez Prezesa UOKiK nie zasługiwał na uwzględnienie.

Greenberg Traurig zapewnił Agorze kompleksowe doradztwo w obszarze prawa konkurencji, w szczególności reprezentował Agorę w postępowaniu przed Prezesem UOKiK, a następnie w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym.

Zespołem prawa konkurencji doradzającym spółce kierował Partner i szef praktyki Robert Gago, wspierany przez Senior Associate Filipa Drgasa, a także Senior Associate Annę Celejewską-Rajchert.

Agora jest jedną z największych i najbardziej znanych spółek medialnych w Polsce. Największymi przedsięwzięciami Grupy są Helios S.A. – operator sieci kin, „Gazeta Wyborcza” – ogólnopolski dziennik opiniotwórczy oraz AMS – lider reklamy zewnętrznej. Od 1999 r. akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Eurozet to jedna z czołowych grup medialnych w Polsce, zajmująca się produkcją i nadawaniem programów radiowych, sprzedażą czasu reklamowego, działalnością brokerską dla stacji i serwisów internetowych, a także tworzeniem i zarządzaniem serwisami internetowymi. W jej skład wchodzi pięć rozgłośni: Radio ZET, Antyradio, Chillizet, Meloradio i Radio Plus, serwisy internetowe, a także Studio ZET produkujące reklamy oraz Eurozet Live - marka dedykowana m.in. marketingowi miejsc i wydarzeń.

Greenberg Traurig LLP

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2650 prawników obsługujących klientów w 44 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. to Kancelaria Prawna Roku 2021 w Polsce nagrodzona przez Euromoney Legal Media Group „Women in Business Law Awards 2021 Europe” oraz Kancelaria Roku 2021 nagrodzona przez International Financial Law Review (IFLR), świadcząca usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, private equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.