Skip to main content

Anna Celejewska-Rajchert jest członkiem Zespołu Praktyki Prawa Konkurencji w warszawskim biurze Greenberg Traurig. Anna doradza polskim i zagranicznym klientom we wszystkich aspektach prawa konkurencji i konsumentów. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również w postępowaniach sądowych z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, zbiorowych interesów konsumentów oraz kontroli koncentracji. Anna zaangażowana była również w reprezentowanie podmiotów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w sektorze transportu kolejowego oraz doradztwo w sektorze IT w zakresie umów wdrożeniowych i serwisowych.

Specjalizacja

 • Nadużywanie pozycji dominującej
 • Praktyki ograniczające konkurencję
 • Kartele
 • Kontrola Koncentracji
 • Programy zapewnienia zgodności z prawem konkurencji
 • Prawo ochrony konsumentów
 • Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej
 • Systemy dystrybucyjne
 • Nowe technologie
 • Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne

Kompetencje

Doświadczenie

 • Przeprowadzanie audytów antymonopolowych dla przedsiębiorców działających w branżach - transportowej, górniczej.°
 • Bieżące doradztwo antymonopolowe dla przedsiębiorcy z sektora transportowego, posiadającego pozycję dominującą, w szczególności w zakresie stosowanej polityki cenowej i relacji z kontrahentami.°
 • Doradztwo przy opracowywaniu umów dystrybucyjnych dla producenta urządzeń elektronicznych oraz dystrybutora urządzeń AGD.°
 • Doradzała deweloperom w sprawach dot. zgodności z regulacjami prawa konsumenckiego.°
 • Doradztwo przy sporządzaniu programów marketingowych dla przewoźników lotniczych.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Anna Celejewska-Rajchert dołączyła do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

 • Doradzała grupie kapitałowej Unimot w postępowaniu przed UOKiK w związku z nabyciem Lotos Terminale S.A. od Grupy Lotos S.A.
 • Doradzała CVC Capital Partners w zakresie aspektów prawa konkurencji związanych ze sprzedażą 100% akcji PKP Energetyka S.A. na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w tym w zakresie kontroli koncentracji.
 • Doradzała spółce Agora w postępowaniu przed UOKiK oraz SOKiK dotyczącym kontroli koncentracji w związku z przejęciem Eurozet. Postępowanie zakończyło się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, który oddalił apelację UOKiK i potwierdził zgodę na przejęcie Eurozet.
 • Reprezentowała Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN oraz PKP S.A. w zgłoszeniach zamiaru koncentracji przed UOKIK dot. utworzenia pięciu wspólnych przedsiębiorców dedykowanych do realizacji projektów budowlanych.°
 • Reprezentowała przedsiębiorcę z sektora FMCG w postępowaniu dotyczącym kontroli koncentracji.°
 • Doradzała podmiotowi z sektora mediowego w postępowaniu dotyczącym kontroli koncentracji.°
 • Doradzała PKP CARGO S.A. w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji dotyczącego przejęcia kontroli nad PS Trade Trans Sp. z o.o.°
 • Doradzała w zgłoszeniu zamiaru koncentracji przed Komisją Europejską dot. joint venture przedsiębiorców operujących w specjalistycznej branży budowlanej (elektrownie wiatrowe offshore).°
 • Doradzała PKP CARGO S.A. oraz Jinan Railway Vehicles Equipment Corporation Limited przed UOKIK w postępowaniu dotyczącym kontroli koncentracji w związku z zamiarem utworzenia joint venture.°
 • Doradzała ZE PAK w postępowaniu antymonopolowym przed UOKiK w związku z realizacją wspólnego projektu w zakresie farm wiatrowych z Ørsted
 • Doradzała Grupie WING i Griffin Capital Partners w postępowaniu przed UOKiK dotyczącym ich wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu nabycie 60% udziałów w berlińskiej spółce deweloperskiej BAUWERT AG.
 • Reprezentowała PKP CARGO S.A. w postępowaniu przed UOKIK dot. nadużywania pozycji dominującej.°
 • Reprezentowała PKP CARGO S.A. w postępowaniu przed UOKiK oraz SOKIK i Sądem Apelacyjnym dot. niewykonania decyzji Prezesa UOKIK.°
 • Reprezentowała przedsiębiorcę działającego na rynku usług pocztowych w postępowaniu przed UOKIK dot. Zmowy przetargowej.°
 • Doradzała przedsiębiorcy działającemu w branży telekomunikacyjnej w postępowaniach przed UOKiK dot. naruszania zbiorowych interesów konsumentów.°
 • Doradzała w postępowaniu przed UOKiK dot. nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej dot. rynku skupu zboża.°
 • Doradzała w sporach „private enforcement” w sektorze transportowym.°

Sukcesy i wyróżnienia

 • EMEA Legal 500: "Rekomendowany prawnik" w kategorii Prawo konkurencji/Prawo antymonopolowe (2022-2023)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2014 r.
 • Kurs prawa Brytyjskiego oraz prawa Unii Europejskiej, Centrum Prawa Brytyjskiego,  Uniwersytet Warszawski, 2011 r.
 • Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, 2010 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły