Skip to main content

Katarzyna Goljan w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa korporacyjnego, bankowości i finansów a także transakcji fuzji i przejęć.

Specjalizacja

 • Prawo spółek
 • Bankowość i finanse
 • Fuzje i przejęcia

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brała udział w pracach na rzecz spółki Cyfrowy Polsat w procesie prywatnej emisji obligacji serii F o wartości nominalnej 400 mln PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy Polsat Plus w procesie finansowania budowy farmy wiatrowej w Człuchowie. Finansowanie wyniosło 800 mln PLN (183,46 mln EUR).
 • Brała udział w pracach na rzecz spółki Cyfrowy Polsat w procesie emisji obligacji serii E o wartości nominalnej 820 mln PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy Polsat Plus jako pierwszej polskiej firmy, która wyemitowała obligacje powiązane z celami zrównoważonego rozwoju wg międzynarodowego standardu ICMA (International Capital Market Association). Wartość transakcji wyniosła 2,67 mld PLN i była to największa emisja obligacji korporacyjnych firmy prywatnej w historii polskiego rynku kapitałowego denominowanej w złotych polskich.
 • Brała udział w pracach na rzecz EQT Exeter, spółki nieruchomościowej z grupy EQT Group AB, w związku z finansowaniem nabycia portfolio nieruchomości logistycznych, złożonego z pięciu wybranych projektów magazynowych klasy A.
 • Brała udział w pracach na rzecz CA Immobilien Anlagen AG w związku z finansowaniem transakcji nabycia 100% udziałów w spółce P14 Sp. z o.o. będącej właścicielem biurowca Postępu 14 położonego na warszawskim Mokotowie.
 • Brała udział w pracach na rzecz Madison International Realty w związku z finansowymi aspektami nabycia udziałów w Cavatina Office sp. z o.o., będącej właścicielem biurowca Chmielna 89 od Cavatina Holding S.A.
 • Brała udział w pracach na rzecz GLP, wiodącego globalnego inwestora, a także zarządcy w branży logistycznej, nieruchomościowej, ubezpieczeń oraz technologii, w zakresie finansowych aspektów dotyczących nabycia logistycznego portfolio należącego do Grupy Goodman i znajdującego się w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Brała udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu w związku z pozyskaniem nowatorskiego finansowania w postaci dodatkowego kredytu (ang. incremental facility) w wysokości 1 mld PLN od wybranych polskich i zagranicznych instytucji finansowych.
 • Brała udział w pracach na rzecz CEDC i Roust w związku z restrukturyzacją i ofertą obligacji high yield o wartości 385 mln USD.
 • Brała udział w pracach na rzecz grupy Bainbridge w związku z finansowaniem nabycia 4 centrów handlowych w Warszawie, Krakowie, Toruniu i Łodzi.
 • Brała udział w pracach na rzecz Tele-Foniki w związku z refinansowaniem oraz nabyciem JDR Cables.
 • Brała udział w pracach na rzecz grupy Empik w związku z kredytem w wysokości 120 mln PLN.
   
 • Brała udział w pracach na rzecz funduszu private equity Value4Capital w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki Kom-Eko S.A. na rzecz funduszu, którego wyłącznym doradcą inwestycyjnym jest CEE Equity Partners Limited.
 • Brała udział w pracach na rzecz grupy Stock Spirits przy nabyciu 100% akcji w spółce Polmos Bielsko-Biała S.A.
 • Brała udział w pracach na rzecz Capital Park S.A. w związku z transakcją nabycia unikatowego terenu w Gdańsku, złożonego z dwóch działek o łącznej powierzchni 1,3 hektara, położonych na tzw. Polskim Haku, a także przy związanej z tym nabyciem transakcji joint venture.
 • Brała udział w pracach na rzecz Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. („Grupa Polsat”), w związku z zawarciem warunkowej umowy sprzedaży 99,99% udziałów w ich spółce zależnej Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Polsat, na rzecz Cellnex Poland sp. z o.o. będącej spółką zależną Cellnex Telecom S.A., Wartość transakcji przekracza 7 mld PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz Telewizji Polsat sp. z o.o. w związku z nawiązaniem strategicznej współpracy z Eleven Sports Network Ltd. i nabyciem pakietu większościowego w polskiej spółce Eleven Sports Network sp. z o.o.
 • Brała udział w pracach na rzecz Innova Capital w związku z transakcją przejęcia większościowego pakietu Profim sp. z o.o.
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem od Grupy ZPR Media 100% udziałów w spółkach posiadających kanały Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock, Polo TV i Vox Music TV oraz 34% udziałów w spółce będącej właścicielem stacji Fokus TV i Nova TV, a także w związku z umową przedwstępną zakupu kolejnych 15% udziałów w tej spółce w przyszłości.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2023 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2018 r.
 • Licencjat, Filologia angielska, Uniwersytet Jagielloński, 2014 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły