Skip to main content
Katarzyna Goljan

Katarzyna Goljan w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa korporacyjnego, bankowości i finansów a także transakcji fuzji i przejęć.

Specjalizacja

 • Prawo spółek
 • Bankowość i finanse
 • Fuzje i przejęcia

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brała udział w pracach na rzecz CEDC i Roust w związku z restrukturyzacją i ofertą obligacji high yield o wartości 385 mln USD.
 • Brała udział w pracach na rzecz grupy Bainbridge w związku z finansowaniem nabycia 4 centrów handlowych w Warszawie, Krakowie, Toruniu i Łodzi.
 • Brała udział w pracach na rzecz Tele-Foniki w związku z refinansowaniem oraz nabyciem JDR Cables.
 • Brała udział w pracach na rzecz grupy Empik w związku z kredytem w wysokości 120 mln PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz Telewizji Polsat sp. z o.o. w związku z nawiązaniem strategicznej współpracy z Eleven Sports Network Ltd. i nabyciem pakietu większościowego w polskiej spółce Eleven Sports Network sp. z o.o.
 • Brała udział w pracach na rzecz Innova Capital w związku z transakcją przejęcia większościowego pakietu Profim sp. z o.o.
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem od Grupy ZPR Media 100% udziałów w spółkach posiadających kanały Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock, Polo TV i Vox Music TV oraz 34% udziałów w spółce będącej właścicielem stacji Fokus TV i Nova TV, a także w związku z umową przedwstępną zakupu kolejnych 15% udziałów w tej spółce w przyszłości.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2018 r.
 • Licencjat, Filologia angielska, Uniwersytet Jagielloński, 2014 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły