Skip to main content

Aleksandra Kaczmarek w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem nieruchomości. Reprezentuje klientów w obszarach związanych z: analizą stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, użytkowaniem wieczystym, postępowaniami wieczystoksięgowymi i administracyjnymi, decyzjami administracyjnymi wydanymi w toku procesu inwestycyjnego, roszczeniami reprywatyzacyjnymi, planowaniem przestrzennym, jak również umowami najmu powierzchni biurowych, magazynowych i komercyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów polskich i zagranicznych, które wspierała w realizacji transakcji przeniesienia praw do nieruchomości, projektów budowlanych i nieruchomościowych oraz projektów inwestycyjnych, w tym w transakcjach typu joint venture.

Specjalizacja

 • Nieruchomości
 • Sprzedaż i nabycia nieruchomości
 • Najmy
 • Transakcje joint venture

Kompetencje

Doświadczenie

 • Doradzała Capital Park S.A. w związku z transakcją nabycia unikatowego terenu w Gdańsku, złożonego z dwóch działek o łącznej powierzchni 1,3 hektara, położonych na tzw. Polskim Haku, oraz przy związanej z tym nabyciem transakcji joint venture.
 • Brała udział w pracach na rzecz GLP w zakresie polskich aspektów dotyczących nabycia logistycznego portfolio należącego do Grupy Goodman i znajdującego się w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Doradzała grupie Indotek w związku z nabyciem portfolio składającego się z czterech nieruchomości biurowych położonych w Warszawie od Immofinanz.
 • Brała udział w pracach na rzecz Panattoni Development Europe przy transakcji sprzedaży parku magazynowego Łódź City VI, w pełni wynajętego renomowanym najemcom przez Panattoni, na rzecz partnerów strategicznych Kajima Properties i Savills Investment Management, który w tej transakcji reprezentował klienta z Azji.
 • Brała udział w pracach na rzecz GLP, wiodącego globalnego inwestora, a także zarządcy w branży logistycznej, nieruchomościowej, ubezpieczeń oraz technologii, w zakresie polskich aspektów dotyczących nabycia logistycznego portfolio należącego do Grupy Goodman i znajdującego się w Europie Środkowo-Wschodniej.  
 • Brała udział w pracach na rzecz Panattoni Development Europe przy transakcji dotyczącej budowy parków magazynowych w Warszawie, Poznaniu i Strykowie.
 • Brała udział w pracach na rzecz Globalworth w związku z nabyciem zlokalizowanego w Krakowie kompleksu biurowego „Podium Park”. 
 • Brała udział w licznych transakcjach na rzecz Panattoni Development Europe w tym: transakcjach joint venture, sprzedaży istniejących parków magazynowych, nabycia gruntów przeznaczonych pod realizację projektów magazynowych oraz zajmowała się przygotowaniem i negocjowaniem umów najmu obejmujących powierzchnie magazynowe.
 • Brała udział w pracach na rzecz Asbud Group w związku z nabyciem gruntu inwestycyjnego w okolicach Ronda Daszyńskiego w Warszawie, przeznaczonego na cele mieszkaniowo-biurowe.°
 • Brała udział w pracach na rzecz Bluehouse Capital w związku z transakcjami joint venture obejmującymi grunty przeznaczone pod inwestycje magazynowe, sprzedaż budynków biurowych, nabycie nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji komercyjnych oraz przygotowanie i negocjowanie umów najmu obejmujących powierzchnie komercyjne.°
 • Brała udział w pracach na rzecz Ironshore/Pembroke w związku z analizą stanu prawnego i faktycznego nieruchomości komercyjnych oraz dokumentów transakcyjnych obejmujących te nieruchomości na potrzeby przygotowania polis ubezpieczeniowych typu R&W insurance oraz title insurance.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Aleksandra Kaczmarek dołączyła do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2019 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • francuski, konwersacyjny