Skip to main content

Aleksandra Kaczmarek w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem nieruchomości. Reprezentuje klientów w obszarach związanych z: analizą stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, użytkowaniem wieczystym, postępowaniami wieczystoksięgowymi i administracyjnymi, decyzjami administracyjnymi wydanymi w toku procesu inwestycyjnego, roszczeniami reprywatyzacyjnymi, planowaniem przestrzennym, jak również umowami najmu powierzchni biurowych, magazynowych i komercyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów polskich i zagranicznych, które wspierała w realizacji transakcji przeniesienia praw do nieruchomości, projektów budowlanych i nieruchomościowych oraz projektów inwestycyjnych, w tym w transakcjach typu joint venture.

Specjalizacja

 • Nieruchomości
 • Sprzedaż i nabycia nieruchomości
 • Najmy
 • Transakcje joint venture

Kompetencje

Doświadczenie

 • Doradzała Trigea Nemovitostni Fond, Sicav, A.S. przy transakcji nabycia parku magazynowego położonego we Wrocławiu, o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 38.178 m kw.
 • Doradzała Multi Veste 339 B.V., spółce należącej do funduszy zarządzanych przez Blackstone, przy transakcji sprzedaży centrum handlowego Forum Gdańsk na rzecz NEPI Rockcastle. Wartość transakcji wyniosła 250 mln EUR, co czyni ją jedną z największych transakcji inwestycyjnych typu single asset w sektorze centrów handlowych w 2022 roku w Europie.
 • Doradzała Trigea Nemovitostni Fond, Sicav, A.S. przy transakcji nabycia parku logistycznego o łącznej powierzchni najmu 46 000 m kw., położonego w pobliżu Trójmiasta, nieco ponad 20 km od lotniska i 8 km od portu w Gdyni.
 • Doradzała Panattoni przy transakcji nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Magnicach pod Wrocławiem.
 • Doradzała Capital Park S.A. w związku z transakcją nabycia unikatowego terenu w Gdańsku, złożonego z dwóch działek o łącznej powierzchni 1,3 hektara, położonych na tzw. Polskim Haku, oraz przy związanej z tym nabyciem transakcji joint venture.
 • Doradzała GLP w zakresie polskich aspektów dotyczących nabycia logistycznego portfolio należącego do Grupy Goodman i znajdującego się w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Doradzała grupie Indotek w związku z nabyciem portfolio składającego się z czterech nieruchomości biurowych położonych w Warszawie od Immofinanz.
 • Doradzała Panattoni Development Europe przy transakcji sprzedaży parku magazynowego Łódź City VI, w pełni wynajętego renomowanym najemcom przez Panattoni, na rzecz partnerów strategicznych Kajima Properties i Savills Investment Management, który w tej transakcji reprezentował klienta z Azji.
 • Doradzała GLP, wiodącemu globalnemu inwestorowi, a także zarządcy w branży logistycznej, nieruchomościowej, ubezpieczeń oraz technologii, w zakresie polskich aspektów dotyczących nabycia logistycznego portfolio należącego do Grupy Goodman i znajdującego się w Europie Środkowo-Wschodniej.  
 • Doradzała Panattoni Development Europe przy transakcji dotyczącej budowy parków magazynowych w Warszawie, Poznaniu i Strykowie.
 • Doradzała Globalworth w związku z nabyciem zlokalizowanego w Krakowie kompleksu biurowego „Podium Park”. 
 • Doradzała w licznych transakcjach na rzecz Panattoni Development Europe w tym: transakcjach joint venture, sprzedaży istniejących parków magazynowych, nabycia gruntów przeznaczonych pod realizację projektów magazynowych oraz zajmowała się przygotowaniem i negocjowaniem umów najmu obejmujących powierzchnie magazynowe.
 • Doradzała Asbud Group w związku z nabyciem gruntu inwestycyjnego w okolicach Ronda Daszyńskiego w Warszawie, przeznaczonego na cele mieszkaniowo-biurowe.°
 • Doradzała Bluehouse Capital w związku z transakcjami joint venture obejmującymi grunty przeznaczone pod inwestycje magazynowe, sprzedaż budynków biurowych, nabycie nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji komercyjnych oraz przygotowanie i negocjowanie umów najmu obejmujących powierzchnie komercyjne.°
 • Doradzała Ironshore/Pembroke w związku z analizą stanu prawnego i faktycznego nieruchomości komercyjnych oraz dokumentów transakcyjnych obejmujących te nieruchomości na potrzeby przygotowania polis ubezpieczeniowych typu R&W insurance oraz title insurance.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Aleksandra Kaczmarek dołączyła do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2019 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • francuski, konwersacyjny