Skip to main content

Angelika Makar w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy z uwzględnieniem elementów transgranicznych. Doradza podmiotom polskim oraz zagranicznym w procesach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji zatrudnienia, w tym przy przejściach zakładu pracy i zwolnieniach grupowych. Posiada doświadczenie w doradztwie w wyborze optymalnych form zatrudnienia (w tym dla kadry menedżerskiej), sporządzaniu prawnopracowniczych regulacji wewnętrznych, a także w dziedzinie zakazu konkurencji i zakazu pozyskiwania pracowników.

Specjalizacja

 • Indywidualne i zbiorowe prawo pracy
 • Prawo ubezpieczeń społecznych

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brała udział w pracach na rzecz Allianz w związku z finalizacją połączenia Grupy Allianz z Grupą Aviva w Polsce.
 • Brała udział w pracach na rzecz PAK-Polska Czysta Energia w zakresie aspektów związanych z prawem pracy nabycia spółki celowej należącej do Neoinvestment Group, odpowiedzialnej za budowę farmy wiatrowej zlokalizowanej w Człuchowie, składającej się z 33 turbin wiatrowych o łącznej mocy około 72,6 MW.
 • Brała udział w pracach na rzecz Goldman Sachs oraz UBS jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu; mBank oraz PKO BP Biuro Maklerskie jako współprowadzących księgę popytu oraz pośredniczących w ofercie publicznej akcji oferowanych i WOOD & Company jako współprowadzącego księgę popytu w zakresie aspektów związanych z prawem pracy w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji STS Holding S.A. oraz dopuszczeniem akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Brała udział w pracach na rzecz Goldman Sachs, Citi, oraz Trigon Dom Maklerski jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu; Numis Securities Limited jako współprowadzącego księgę popytu oraz mBank jako współmenadżera oferty w zakresie aspektów związanych z prawem pracy w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Grupy Pracuj S.A. oraz dopuszczeniem akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Brała udział w pracach na rzecz Allianz S.E. w związku z aspektami prawa pracy i ochrony danych osobowych trwającej transakcji przejęcia działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva oraz nabycia 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wynosi ponad 2,5 mld EUR.
 • Brała udział w pracach na rzecz spółek Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. („Grupa Polsat”) w związku z aspektami prawa pracy dotyczącymi sprzedaży 99,99% udziałów w ich spółce zależnej Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Polsat, na rzecz Cellnex Poland sp. z o.o. będącej spółką zależną Cellnex Telecom S.A., czołowego operatora infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie. Wartość transakcji przekroczyła 7 mld PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz funduszu private equity Innova Capital w zakresie zatrudnienia i ochrony danych osobowych w związku z nabyciem pakietu akcji Bielenda Kosmetyki Naturalne, jednej z wiodących i najpopularniejszych polskich marek kosmetycznych.
 • Brała udział w pracach na rzecz zarządu Sage sp. z o.o. w zakresie negocjowania nowych umów o zarządzanie w związku z nabyciem udziałów przez fundusz Mid Europa Partners w Sage sp. z o.o. w polskim podmiocie należącym do Sage plc, notowanym na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wartość transakcji wyniosła 66 mln GBP.
 • Brała udział w pracach na rzecz AEW, działającego w imieniu niemieckiego inwestora, w zakresie spraw związanych z ochroną danych w związku z nabyciem projektu logistycznego w okolicach Warszawy.
 • Brała udział w pracach na rzecz Partners Group, czołowego managera inwestycyjnego na globalnym rynku prywatnym, w związku ze  wszystkimi sprawami pracowniczymi w związku  z transakcją nabycia udziałów oraz aktywów nieruchomościowych krakowskiej Grupy BUMA.
 • Brała udział w pracach na rzecz Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., funduszu zarządzanego przez Abris Capital Ltd., w transakcji nabycia Scanmed S.A., wiodącego podmiotu oferującego pełny zakres opieki medycznej, działającego w 42 lokalizacjach na terenie Polski.
 • Brała udział w pracach na rzecz funduszu private equity Innova/6 w związku z nabyciem udziału większościowego w STX Next sp. z o.o., największym w Europie software house specjalizującym się w tworzeniu oprogramowania Python.
 • Brała udział w pracach na rzecz Madison International Realty w związku z procesem due diligence związanym z transakcją nabycia udziałów w Cavatina Office sp. z o.o., będącej właścicielem biurowca Chmielna 89 od Cavatina Holding S.A.
 • Brała udział w pracach na rzecz OANDA Global Corporation, światowego lidera w zakresie usług multi-asset trading, danych walutowych i analiz w procesie due diligence prowadzonym w związku z transakcją nabycia 100% udziałów w wiodącym, mającym siedzibę w Polsce, brokerze multi asset class Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.
 • Brała udział w pracach na rzecz Lee Hecht Harrison, podmiotu z grupy Adecco, w transakcji nabycia przedsiębiorstwa od spółki Development & Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy sp.k., która do tej pory działała jako lokalny przedstawiciel Lee Hecht Harrison. Transakcja obejmowała nabycie całej działalności biznesowej.
 • Brała udział w pracach na rzecz Gilde Healthcare, specjalistycznego inwestora w sektorze opieki zdrowotnej, przy nabyciu Acti-Med AG i jej w całości zależnej polskiej spółki, skupiającej się na rozwoju i produkcji kaniul dla przemysłu medycznego i farmaceutycznego.
 • Doradzała podmiotom z branży farmaceutycznej, transportowej, usługowej oraz finansowej przy przejściach zakładu pracy.°
 • Wspierała zarządy spółek w procedurze zwolnień grupowych, w tym w przeprowadzaniu konsultacji z radą pracowników oraz przygotowaniu indywidualnej i zbiorowej dokumentacji prawnopracowniczej.°
 • Doradzała podmiotom zagranicznym w procesie delegowania pracowników do pracy w Polsce z uwzględnieniem aspektów składkowych, podatkowych oraz w zakresie obowiązków administracyjnych ciążących na podmiocie delegującym.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Angelika Makar dołączyła do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

EMEA Legal 500: „Rekomendowany prawnik” w kategorii Prawo Pracy (2023 r.)
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, 2022 r.
 • Jean Monnet Module (prawo UE) na Uniwersytecie w Zagrzebiu, 2017-2018 r.
 • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydział Prawa, 2017-2018 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • angielski, biegły
 • polski, ojczysty