Skip to main content

Greenberg Traurig wspiera Agorę w sprawie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zakazującej przejęcia Eurozet

WARSZAWA, 11 lutego 2021 r. - Prawnicy zespołu prawa konkurencji warszawskiego biura Greenberg Traurig wspierali Agorę S.A. w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 7 stycznia 2021 roku, zakazującej przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.

Agora zaskarżyła decyzję Prezesa UOKiK w całości. Jak podano w oświadczeniu Zarządu Agory, w opinii spółki popartej dołączonymi do odwołania opiniami ekspertów z dziedziny ekonomii, prawa konkurencji oraz rynku radiowego, wydana przez Prezesa UOKiK decyzja budzi poważne zastrzeżenia co do merytorycznej poprawności, w związku z czym w odwołaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów spółka wniosła o jej zmianę poprzez wydanie bezwarunkowej zgody na przejęcie Eurozet.

Zdaniem Agory Prezes UOKiK oparł swoją decyzję o nieznaną w prawie konkurencji i nauce ekonomii teorię „quasi-duopolu”, sugerując milczącą koordynację połączonego podmiotu (Agory i Eurozet) z liderem rynku grupą RMF FM, której skutki ograniczą konkurencję. Spółka zarzuca organowi antymonopolowemu, iż całkowicie pominął w swoich rozważaniach specyfikę rynku radiowego, formułując w konsekwencji szereg hipotetycznych scenariuszy, które nie mają żadnego związku z realiami rynkowymi. Niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego skutkowało wydaniem pierwszej od 10 lat decyzji Prezesa UOKiK zakazującej koncentracji.

W ramach przedmiotowej transakcji warszawskie biuro Greenberg Traurig reprezentowało Agorę przy nabyciu 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o., a także w negocjacjach umowy wspólników zawartej z większościowym udziałowcem, SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze. Następnie, w związku z zamiarem wykonania opcji kupna pozostałych 60% udziałów, Agora 28 października 2019 r. zgłosiła koncentrację do Prezesa UOKiK. Prawnicy Greenberg Traurig reprezentowali Agorę w toku postępowania w sprawie kontroli koncentracji przed Prezesem UOKiK.

Greenberg Traurig zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie realizacji transakcji oraz postępowaniach przed UOKiK i SOKiK.

Zespołem prawa konkurencji Greenberg Traurig doradzającym spółce kieruje Partner i szef praktyki Robert Gago oraz Senior Associate Ewa Tabor. W skład zespołu wchodzą także Associates: Filip Drgas, Marta Kownacka, Senior Associates Agnieszka Stopińska oraz Anna Celejewska‑Rajchert.

Agora jest jedną z największych i najbardziej znanych spółek medialnych w Polsce. Największymi przedsięwzięciami Grupy są Helios S.A. – operator sieci kin, "Gazeta Wyborcza" – ogólnopolski dziennik opiniotwórczy oraz AMS – lider reklamy zewnętrznej. Od 1999 r. akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Eurozet to jedna z czołowych grup medialnych w Polsce, zajmująca się produkcją i nadawaniem programów radiowych, sprzedażą czasu reklamowego, działalnością brokerską dla stacji i serwisów internetowych, a także tworzeniem i zarządzaniem serwisami internetowymi. W jej skład wchodzi pięć rozgłośni: Radio ZET, Antyradio, Chillizet, Meloradio i Radio Plus, serwisy internetowe, a także Studio ZET produkujące reklamy oraz Eurozet Live - marka dedykowana m.in. marketingowi miejsc i wydarzeń.

Greenberg Traurig LLP

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2200 prawników obsługujących klientów w 40 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg International Financial Law Review (IFLR) Najbardziej Innowacyjna Kancelaria Prawna Roku 2019 oraz 2018 w Polsce, a wg Chambers and Partners Kancelaria Roku 2017 w Polsce. Warszawskie biuro otrzymało pierwsze miejsce w rankingu Mergermarket Global & Regional M&A Report 2018 bazującym na wartości transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w 2018. Całkowita wartość transakcji fuzji i przejęć obsługiwanych przez Greenberg Traurig w roku 2018 wyniosła 2,807 mld USD. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, private equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.

Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.