Skip to main content

Konrad Kosicki kieruje praktyką energetyki i zasobów naturalnych w warszawskim biurze Greenberg Traurig. W ramach swojej praktyki koncentruje się na projektach związanych z nabyciem, rozwojem i finansowaniem projektów z zakresu energetyki odnawialnej i konwencjonalnej. Doradza klientom w kwestiach regulacyjnych dotyczących obrotu energią elektryczną, prawami majątkowymi, gazem ziemnym oraz innymi towarami a także derywatami. Konrad reprezentuje spółki energetyczne przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach arbitrażowych. Posiada również doświadczenie w doradztwie z zakresu budowy infrastruktury, m.in. autostrad i stadionów. Regularnie uczestniczy w konferencjach i seminariach dotyczących rynku energetycznego, w szczególności odnawialnych źródeł energii i ich finansowania. Konrad jest autorem wielu publikacji zarówno na temat prawa energetycznego i zmian klimatycznych, jak i zagadnień z dziedziny prawa cywilnego. W swojej karierze praktykował prawo w Londynie, Berlinie i Warszawie.

Specjalizacja

 • Energetyka i zasoby naturalne
 • Prawo środowiskowe i pozwolenia
 • Prawo budowlane i inżynieria
 • Infrastruktura

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował VALOREM w związku z podpisaniem umowy o współpracy z T&T PROENERGY w zakresie rozwoju projektów fotowoltaicznych o mocy ponad 300 MW w Polsce.
 • Reprezentował sprzedającego Farmę Wiatrową Zalesie w województwie warmińsko-mazurskim o mocy prawie 25 MW na rzecz PGE Energia Odnawialna.
 • Reprezentował Pacifico Energy Partners przy nabyciu kilku portfeli instalacji fotowoltaicznych o planowanej łącznej mocy do 250 MW.°
 • Reprezentował Longwing Polska w zakresie finansowania Farmy Wiatrowej Zalesie o mocy 25 MW, położonej w województwie warmińsko-mazurskim. Inwestycję finansował Bayerische Landesbank oraz fundusz korzystający z doradztwa EB – Sustainable Investment Management GmbH jako pożyczkodawca „mezzanine” .°
 • Reprezentował Pacifico Energy Partners przy nabyciu portfela inwestycji fotowoltaicznych o przewidywanej łącznej mocy do 280 MW.°
 • Reprezentował Alinea Solar France w związku z przejęciem portfela dziewięciu biogazowni w Polsce.°
 • Doradzał Eolfi w związku ze sprzedażą czterech farm wiatrowych o mocy ponad 170 MW na rzecz Quadran (obecnie Qair) .°
 • Doradzał Longwing Energy w związku z budową farm wiatrowych Banie i Zalesie.°
 • Doradzał Longwing Energy w związku z finansowaniem budowy farmy wiatrowej Zalesie.°
 • Doradzał Impax AM w związku z przejęciem farmy wiatrowej Kisielice o mocy 41 MW.°
 • Doradzał RP Global w związku ze sprzedażą 49,99% udziałów w farmach wiatrowych Tychowo (działającej) i Kukinia (budowa bliska ukończenia) w Polsce, o łącznej mocy 104 MW na rzecz Marguerite Infrastructure Fund oraz w związku z refinansowaniem oraz finansowaniem tych inwestycji.°
 • Doradzał Impax AM w związku z przejęciem portfela Eolia Renovables, w tym Farmy Wiatrowej Krzęcin o mocy 6 MW.°
 • Doradzał EnerCap w związku z przejęciem dwóch farm wiatrowych w Polsce, w Zgorzelcu i Jędrzychowicach, o łącznej mocy 70 MW.°
 • Doradzał dużemu funduszowi inwestycyjnemu w związku z potencjalnym przejęciem kilku farm wiatrowych w Polsce, będących w trakcie budowy.°
 • Doradzał dużemu funduszowi inwestycyjnemu w związku z potencjalnym przejęciem dużego portfela powstających w Polsce elektrowni wiatrowych.°
 • Przeprowadził badanie due diligence sprzedającego Vattenfall Wolin North i doradzał w różnych aspektach prawnych zbycia Vattenfall Wolin North w ramach sprzedaży GZE przez Vattenfall na rzecz Tauronu za kwotę 3,5 mln PLN.°
 • Doradzał WKN Windkraft w związku ze sprzedażą elektrowni Bardy o mocy 50 MW.°
 • Doradzał spółce Nordex w związku ze sprzedażą elektrowni wiatrowej Orla o mocy 37,5 MW.°
 • Doradzał Bankowi Pekao S.A., UniCredit Bank AG oraz Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju w związku finansowaniem budowy farmy wiatrowej o mocy 40 MW.°
 • Doradzał Kredyt Bankowi w związku z finansowaniem budowy farmy wiatrowej o mocy 8 MW.°
 • Doradzał RP Global w związku z finansowaniem farmy wiatrowej Kukinia o mocy 46 MW.°
 • Doradzał NBGI Private Equity w związku z finansowaniem elektrowni wiatrowej Pieńkowo o mocy 12 MW.°
 • Doradzał Nord/LB w związku z finansowaniem farmy wiatrowej o mocy 50 MW.°
 • Doradzał Bankowi PEKAO S.A., Bankia S.A. (poprzednio Caja Madrid) oraz Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju w związku z finansowaniem budowy farmy wiatrowej o mocy 38 MW w Golicach.°
 • Doradzał EnerCap Capital Partners w związku z budową i finansowaniem farmy wiatrowej o mocy 22 MW w miejscowości Ścieki.°
 • Doradzał Invenergy w związku z budową i finansowaniem inwestycji Darłowo obejmującej portfel farm wiatrowych o łącznej mocy 250 MW, w tym w zakresie negocjowania i przygotowania projektu umowy przyłączeniowej z PSE Operator S.A., przygotowania projektów i negocjowania długoterminowych umów odbioru energii elektrycznej z tradycyjnych źródeł oraz zielonych certyfikatów oraz doradztwa prawnego w kwestiach regulacyjnych.°
 • Doradzał WKN Windkraft Nord AG w zwiazku z negocjowaniem umowyz PSE Operator S.A. dotyczącej przyłączenia do sieci farmy wiatrowej Jasna o mocy 132 MW.°
 • Doradzał EnerCap w zwiazku z przygowaniem inwestycji i budowie farmy wiatrowej o mocy 22 MW w Ściekach.°
 • Doradzał WKN Windkraft Nord AG w zakreise budowy kilku farm wiatrowych w Polsce.°
 • Doradzał Vattenfall w związku z przygotowaniem standardowych umów najmu i praw dostępu do miejsc posadowienia turbin wiatrowych i podłączeń do sieci.°
 • Doradzał Nordex w związku z inwestycją w energetykę wiatrową w Polsce.°
 • Doradzał RP Global w zakresie długoterminowych umów na dostawę energii elektrycznej PPA i CPA dla farmy Kukinia, w tym w zakresie przygotowania projektów dokumentacji oraz negocjacjach.°
 • Doradzał Renerco (obecnie BayWA R.E.) w zakresie przygotowania oraz negocjacji umów PPA i CPA dla farmy wiatrowej w Polsce.°
 • Doradzał Terna Energy w związku z umowami na odbiór energii elektrycznej i zielonymi certyfikatami z jej farm wiatrowych w Polsce.°
 • Doradzał Enercap w związku z zawarciem umów PPA i CPA dla farmy wiatrowej Ścieki o mocy 22 MW, w tym w zakresie przygotowania projektów dokumentacji oraz negocjacjach.°
 • Doradzał (w tym przygotowywał projekty dokumentów i uczestniczył w negocjacjach) Enercap w związku z umowami PPA i CPA dla farmy Fornax o mocy 70 MW, w tym w zakresie przygotowania projektów dokumentacji oraz negocjacjach.°
 • Doradzał Invenergy w związku z umówami PPA i CPA dla farmy Darłowo o mocy 250 MW, w tym w zakresie przygotowania projektów dokumentacji oraz negocjacjach.°
 • Doradzał Impax w związku z umową na dostawy energii elektrycznej z farmy Kisielice.°
 • Doradzał NBGI w związku z umową na dostawy energii elektrycznej z farmy Pieńkowo.°
 • Doradzał Vattenfall Wolin North w związku z uzyskiwaniem jednostek AAU i ERU od władz polskich w ramach projektu wspólnego wdrożenia (JI) i przeniesienia jednostek AAU i ERU na zagranicznego partnera z Danii w ramach wspólnego wdrożenia (JI).°
 • Doradzał farmie wiatrowej Zajączkowo w związku ze sprzedażą jednostek AAU.°
 • Doradzał Parkowi Wiatrowemu Tymień w związku ze sprzedażą jednostek AAU.°
 • Doradzał hiszpańskiemu inwestorowi z branży energetyki wiatrowej w związku z przejęciem podmiotów z tej branży, negocjacjach z operatorem sieci dystrybucyjnej dotyczących podłączenia do sieci oraz w zakresie bieżącego doradztwa inwestorskiego.°
 • Doradzał niemieckiemu inwestorowi z branży energetyki wiatrowej w kwestiach dotyczących obowiązujących przepisów, zarządzania i ochrony środowiska.°
 • Reprezentował Axpo Polska, spółkę z Grupy Axpo działającą na ponad 40 rynkach, w związku z podpisaniem umów sprzedaży energii elektrycznej (PPA) w Polsce, zawieranych z Energix Group, jedną z największych izraelskich firm zajmujących się energią odnawialną.°
 • Reprezentował Axpo Polska przy podpisaniu umowy na sprzedaż energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy ponad 300 MW, zawieranej z Grupą R.Power, jednym z najszybciej rozwijających się dużych deweloperów farm fotowoltaicznych w Europie.°
 • Doradzał licznym zagranicznym spółkom obrotu energią w związku z rozpoczęciem działalności w Polsce.°
 • Doradzał i reprezentował szereg spółek obrotu energią w postępowaniach przed Prezesem URE dotyczących wydawania i przedłużania koncesji handlowych.°
 • Przygotował opinię prawną z 2022 r. dla EFET dotycząca standardu umów ramowych EFET.°
 • Doradzał Towarzystwu Obrotu Energią (TOE) w związku z implementacją w Polsce dyrektywy MiFID oraz w innych kwestiach prawnych związanych z regulacją obrotu energią.°
 • Doradzał Vattenfall Trading Europe w zakresie klasyfikacji działalności koncernu w Polsce w ujęciu MiFID i polskich przepisów wdrażających tę dyrektywę.°
 • Doradzał m.in. EnerCap, Renerco, Impax, RP Global, Invenergy, Terna Energy przy zawieraniu długoterminowych umów PPA dla ich polskich inwestycji w branży energetyki wiatrowej.°
 • Przeprowadził szereg szkoleń dla polskich firm zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią, w tym największe przedsiębiorstwa infrastrukturalne - PGE i Tauron, w zakresie dokumentacji obrotu energią elektryczną i uprawnieniami do emisji (EFET, IETA i ISDA) .°
 • Przygotowywał opinie prawne i dokumentację transakcyjną w zakresie obrotu uprawnieniami do emisji i jednostkami Kioto.°
 • Doradzał PGE Electra w związku z przygotowaniem kompleksowej opinii prawnej dotyczącej obrotu uprawnieniami do emisji oraz instrumentami pochodnymi opartymi na uprawnieniach do emisji poza rynkiem regulowanym (OTC), na rynku regulowanym oraz na giełdzie towarowej.°
 • Doradzał japońskim inwestorom przy zakupie jednostek AAU od polskiego rządu.°
 • Doradzał Tauron Polska Energia w związku z centralizacją obrotu uprawnieniami do emisji i zielonymi certyfikatami.°
 • Doradzał Vattenfall we wszystkich kwestiach regulacyjnych i kontraktowych związanych z tworzeniem i sprzedażą jednostek AAU w związku z redukcjami emisji generowanymi przez inwestycję wiatrową w Polsce.°
 • Doradzał Mitsui we wszystkich kwestiach regulacyjnych i kontraktowych związanych z tworzeniem i sprzedażą jednostek AAU w związku z redukcjami emisji generowanymi przez inwestycję wiatrową w Polsce.°
 • Doradzał w zakresie dokumentacji obrotu uprawnieniami do emisji na rzecz ORBEO, w tym w zakresie negocjacji umowy.°
 • Sporządził kompleksową opinię prawną na temat polskich regulacji dotyczących zmian klimatu dla HVB.°
 • Doradzał w zakresie polskich aspektów regulacyjnych umowy ERP pomiędzy BNP Paribas a polską spółką realizującą wspólne wdrożenia (JI).°
 • Doradzał ZAP (Grupa Azoty) w związku z długoterminowymi umowami na dostawy gazu z kontrahentami zagranicznymi.°
 • Doradzał w zakresie wydawania AAU i ERU w odniesieniu do wspólnych wdrożeń (JI) realizowanych w Polsce.°
 • Doradzał Autostradzie Wielkopolskiej S.A. w zakresie negocjowania umowy o budowę i eksploatację autostrady w zachodniej Polsce z GDDKiA; doradztwo obejmowało, m.in. przygotowanie właściwej dokumentacji.°
 • Doradzał Autostradzie Wielkopolskiej S.A. w związku z finansowaniem budowy autostrady w zachodniej Polsce.°
 • Doradzał Autostradzie Wielkopolskiej S.A. w zakresie negocjowania umów o projektowanie i budowę zawieranych z podwykonawcami; doradztwo obejmowało, m.in. przygotowanie właściwej dokumentacji.°
 • Doradzał przy zawieraniu umów dot. projektu oraz budowy PGE Areny w Gdańsku.°
 • Doradzał portugalskiemu inwestorowi w związku z nabyciem udziałowca koncesjonariusza autostrady w północnej Polsce; doradztwo obejmowało przeprowadzenie badania due diligence.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Konrad Kosicki dołączył do zespołu Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

 • Doradzał i reprezentował inwestorów OZE w postępowaniach przed Prezesem URE dotyczących odmowy przyłączenia do sieci.°
 • Doradzał i reprezentował szereg spółek obrotu energią w postępowaniach przed Prezesem URE dotyczących wydawania i przedłużania koncesji handlowych.°
 • Doradzał i reprezentował TAURON Ekoenergia GZE (dawniej Vattenfall Wolin North) w postępowaniu o przedłużenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.°
 • Doradzał TAURONOWI w zakresie rozporządzenia UE w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT); w tym w zakresie dostosowania struktury funkcjonalnej przedsiębiorstwa oraz procedur wewnętrznych do wymogów REMIT.°
 • Doradzał TAURONOWI w zakresie rozporządzenia UE w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR), dyrektyw MiFID i MiFID II; doradztwo obejmowało dostosowanie struktury funkcjonalnej przedsiębiorstwa oraz procedur wewnętrznych do wymogów regulacyjnych.°
 • Doradzał PGE w zakresie rozporządzenia UE w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT); doradztwo obejmowało dostosowanie struktury funkcjonalnej przedsiębiorstwa oraz procedur wewnętrznych do wymogów REMIT.°
 • Doradzał PGNiG w zakresie rozporządzenia UE w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT); doradztwo obejmowało dostosowanie struktury funkcjonalnej przedsiębiorstwa oraz procedur wewnętrznych do wymogów REMIT.°
 • Doradzał Gaz-System w zakresie rozporządzenia UE w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT); doradztwo obejmowało dostosowanie struktury funkcjonalnej przedsiębiorstwa oraz procedur wewnętrznych do wymogów REMIT.°
 • Doradzał Towarzystwu Obrotu Energią (TOE) w zakresie obowiązkowego obrotu energią elektryczną za pośrednictwem giełd towarowych.°

Sukcesy i wyróżnienia

 • Chambers Europe: Band 4 w kategorii Energetyka i Zasoby Naturalne (2017-2024)
 • EMEA Legal 500: "Next Generation Partner" w kategorii Energetyka i Zasoby Naturalne (2023-2024)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, 2010 r.
 • Magister prawa, Bremen University, 2007 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2006 r.
 • Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski, 2006 r.
 • Studia prawnicze na międzynarodowym stypendium naukowym, Humboldt Universität zu Berlin, 2005 r.
 • Letnia Szkoła Prawa, Prawo międzynarodowe i handlowe, Katolicki Uniwersytet Ameryki i Uniwersytet Jagielloński, 2004 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • niemiecki, biegły