Skip to main content

Marek Kozaczuk w swojej praktyce koncentruje się na prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji spółek. Reprezentuje podatników w sporach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Specjalizacja

 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo podatkowe
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował Grupę ISOC, inwestora z siedzibą w Manili (Filipiny), w związku z aspektami podatkowymi nabycia budynku Argon, będącego częścią kompleksu biurowego Alchemia w Gdańsku.
 • Reprezentował Deutsche Bank AG w związku z aspektami podatkowymi transakcji sprzedaży działalności detalicznej i komercyjnej w Polsce na rzecz Santander Bank Polska.
 • Reprezentował Grupę BNP Paribas w związku aspektami podatkowymi nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska.
 • Reprezentował Société Générale w związku z aspektami podatkowymi transakcji sprzedaży Euro Banku na rzecz Banku Millennium.
 • Reprezentował KGAL Investment Management w związku z aspektami podatkowymi nabycia dziesięciopiętrowego biurowca Spark C usytuowanego na warszawskiej Woli.
 • Reprezentował Alior Bank przy zawarciu umowy dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH od podmiotów powiązanych GE Capital.
 • Reprezentował Bank PKO BP w transakcji nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance. Wartość transakcji to około 3,5 mld PLN.
 • Reprezentował Budimex S.A. w związku ze sprzedażą Budimex Danwood sp. z o.o. Wartość transakcji to 238 mln PLN.
 • Reprezentował Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. oraz FM Bank S.A. w związku z połączeniem obu banków w ramach Grupy Kapitałowej Abris.
 • Reprezentował Polkomtel sp. z o.o. podczas odwrotnego połączenia (reverse merger) ze Spartan Capital Holdings, które było ostatnim elementem wdrożenia struktury LBO. Wartość transakcji to 4,5 mld EUR.
 • Reprezentował globalnych koordynatorów: Citigroup Global Markets Ltd, DM BH, Société Générale, UBS oraz Deutsche Bank AG, London Branch, a także współprowadzących księgę popytu: DM PKO BP, DI BRE, DM BZ WBK oraz Wood&Co, w związku z pierwszą ofertą publiczną Polskiego Holdingu Nieruchomości na GPW.
 • Reprezentował Spartan Capital Holdings w związku z uzyskaniem finansowania na nabycie spółki Polkomtel S.A. (wykup lewarowany) i rozwój sieci LTE.°
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. w związku z uzyskaniem finansowania na nabycie Telewizji Polsat S.A.°
 • Reprezentował AIG w kwestiach podatkowych w związku ze zbyciem polskiej działalności typu consumer finance na rzecz Grupy Santander.°
 • Doradzał na rzecz PZU S.A. w związku z zawarciem ugody między akcjonariuszami spółki: Skarbem Państwa i Eureko, dotyczącej kontroli nad spółką.°
 • Doradzał i reprezentował Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. w sprawach dotyczących interpretacji przepisów o podatku VAT oraz zwrotu nadpłaconego podatku akcyzowego.°
 • Doradzał i reprezentował Wrigley Poland sp. z o.o. w sprawach celnych przed organami celnymi, sądami administracyjnymi i Trybunałem Konstytucyjnym.°
 • Doradzał firmom inwestującym w nieruchomości w Polsce w zakresie optymalizacji skutków VAT i podatku dochodowego od osób prawnych.°
 • Reprezentował polską spółkę z sektora FMCG przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi m.in.: w sprawach VAT przy przekazaniu produktów na cele promocji i reklamy, klasyfikacji taryfowej aromatów oraz akcyzy od importowanych aromatów spożywczych.°
 • Reprezentował spółki z branży informatycznej przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach zwrotu nadpłaconego podatku (WHT) od opłat licencyjnych za korzystanie z programów komputerowych.°
 • Reprezentował polskie spółki z sektora farmaceutycznego przed organami celnymi, organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, VAT oraz cła.°
 • Reprezentował polską spółkę publiczną przed organami podatkowymi w sprawie skutków uznania umowy subemisji usługowej za umowę pożyczki.°
 • Reprezentował bank przed organami podatkowymi w sprawie zasad zaliczania rezerw celowych do kosztów uzyskania przychodów.°
 • Reprezentował spółkę produkującą energię ze źródeł odnawialnych przed organami podatkowymi w sprawie korekty amortyzacji od majątku nabytego w formie wkładu niepieniężnego.°
 • Reprezentował spółkę z sektora mediowego przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w związku ze zwolnieniem materiałów reklamowych z cła.°
 • Doradzał europejskiemu producentowi płyt gipsowych w związku z kwestiami podatkowymi dotyczącymi restrukturyzacji przedsięwzięcia joint venture z polskim producentem materiałów budowlanych.°
 • Reprezentował polską firmę farmaceutyczną przed organami podatkowymi w sprawie VAT od umowy licencyjnej oraz w sprawie cen leków.°
 • Doradzał w związku z podziałami i połączeniami spółek handlowych, w tym banków.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Marek Kozaczuk dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Chambers Europe: Band 2 w Prawie Podatkowym (2015-2023); Band 3 w Prawie Podatkowym (2011-2014)
 • EMEA Legal 500: Hall of Fame w kategorii Podatki (2018-2019, 2021-2023); „Leading individual” w kategorii Prawo Podatkowe (2013-2020)
 • Chambers Global: Band 2 w Prawie Podatkowym (2015 r.); Band 3 w Prawie Podatkowym (2011-2014)
 • Best Lawyers: rekomendowany w kategorii Prawo Podatkowe (od 2010 r.)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Doradca podatkowy, 2005 r.
 • Radca prawny, 2002 r.

 • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski, 1997 r.

Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły