Skip to main content

Robert Lis w swojej praktyce koncentruje się na postępowaniach spornych oraz transakcjach fuzji i przejęć. Zajmuje się też sprawami korporacyjnymi, prawem pracy, zamówień publicznych oraz IP.

Specjalizacja

 • Postępowania sądowe
 • Własność intelektualna
 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo spółek

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentuje przed Sądem Najwyższym polski bank w sprawie związanej ze skutecznością zabezpieczeń produktów bankowych.
 • Doradza czołowemu amerykańskiemu producentowi gier komputerowych w bieżących sprawach związanych z prawami własności intelektualnej w Polsce.
 • Reprezentuje przed Sądem Najwyższym inwestora zagranicznego w sprawach związanych z hipotekami na nieruchomościach.
 • Doradzał czołowemu zagranicznemu dystrybutorowi filmowemu w kwestiach związanych z polskim prawem autorskim.
 • Doradzał polskiemu bankowi w sporze z agentami.
 • Reprezentował polską spółkę z branży spożywczej w sporze, negocjacjach i zawarciu ugody.
 • Reprezentował znanego zagranicznego producenta z branży chemicznej w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej na terenie Unii Europejskiej oraz doradzał w postępowaniach spornych dotyczących Polski, Rosji, Turcji, Grecji, Hiszpanii, Argentyny i Włoch.
 • Reprezentował i reprezentuje dużego polskiego sprzedawcę detalicznego w sporach związanych ze znakami towarowymi, jak też w kwestiach związanych z zakończeniem umów handlowych.
 • Reprezentował przed Sądem Najwyższym polski bank w sprawach związanych z nieruchomościami.
 • Reprezentował inwestora zagranicznego w arbitrażu prowadzonym na podstawie regulaminu ICC.
 • Reprezentował producenta z branży FMCG w sprawach dotyczących wzorów wspólnotowych EU.
 • Reprezentował znanego producenta szamponów w sporach związanych ze znakami towarowymi.
 • Reprezentował znanego producenta damskich torebek w sporach związanych ze znakami towarowymi.
 • Reprezentował znanego producenta perfum w sporach związanych ze znakami towarowymi.
 • Reprezentował znanego producenta wyrobów sportowych w sporach związanych ze znakami towarowymi.
 • Reprezentował inwestora zagranicznego w trakcie negocjacji i zawarcia umowy dotyczącej wznowienia prac konstrukcyjnych dotyczących luksusowego budynku mieszkalnego w Warszawie.
 • Reprezentował Harper Hygenics w związku z nabyciem nowej linii produkcyjnej i związanych z nią praw własności intelektualnej.
 • Reprezentował Emperia Holding w związku z obroną przed wrogim przejęciem przez Eurocash, a następnie sprzedażą części działalności dystrybucyjnej na rzecz Eurocash.˚
 • Reprezentował Spartan Capital Holdings w związku z nabyciem spółki Polkomtel S.A. za 18,1 mld PLN.˚
 • Reprezentował ADM International i ADM Szamotuły w postępowaniach sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym.˚
 • Reprezentował PKN Orlen S.A. w sporach sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym, dotyczących roszczeń odszkodowawczych oraz kwestii korporacyjnych w kluczowej spółce zależnej.˚
 • Reprezentował polskiego inwestora z branży nieruchomości w sprawie arbitrażowej prowadzonej wedle regulaminu KIG dotyczącej nabycia udziałów, jak też przy negocjowaniu ugody. ˚
 • Reprezentował Harper Hygienics w sprawach spornych dotyczących praw własności intelektualnej przed Urzędem Patentowym i sądem powszechnym.˚
 • Reprezentował fundusz private equity w istotnej sprawie sądowej dotyczącej spółki zależnej.˚
 • Reprezentował spółkę z sektora motoryzacyjnego w postępowaniu sądowym związanym z prawami własności intelektualnej.˚
 • Reprezentował, w tym przed Sądem Najwyższym, Kompanię Piwowarską S.A. w postępowaniu dotyczącym przymusowego wykupu akcji..˚
 • Reprezentował UniCredit w postępowaniu sądowym dotyczącym ważności sprzedaży udziałów w jednym z największych polskich banków.˚
 • Reprezentował grupę funduszy inwestycyjnych w sporze dotyczącym przeciw zatwierdzenia sądowego układu Netia Holdings i jej dwóch spółek zależnych oraz uczestniczył w negocjowaniu ugody.˚
 • Reprezentował PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w postępowaniu arbitrażowym.˚
 • Reprezentował HBO w sporze z Canal+ oraz uczestniczył w negocjowaniu ugody pomiędzy stronami.˚
 • Reprezentował Bank BPH S.A. i prezesa zarządu BPH S.A. w sprawie naruszenia dóbr osobistych.˚
 • Reprezentował podmioty w przedprocesowej fazie sporów oraz przy negocjowaniu ugód; doradzał klientom w kwestiach dotyczących prawa pracy (zatrudniania i zwalniania kadry menedżerskiej, procedury zwolnień grupowych), uczestniczył w sporach sądowych związanych z prawem pracy i negocjował ugody w tych sprawach; negocjował pakiety socjalne w postępowaniach prywatyzacyjnych.˚
 • Doradzał AERO Vodochody, z grupy Penta Investments, w związku z proponowanym nabyciem WSK „PZL-Świdnik” S.A.˚
 • Reprezentował Unibail Rodamco w sprawach korporacyjnych i umowy wspólników dotyczącej Galerii Mokotów.˚
 • Reprezentował GE Transportation w związku ze sprzedażą floty lokomotyw i umowami o usługi.˚
 • Doradzał Bombardier Transportation w kwestii zamówień publicznych.˚
 • Reprezentował Epic Games w transakcji zakupu udziałów od udziałowców mniejszościowych spółki People Can Fly, a także w sprawach korporacyjnych oraz IP.˚
 • Reprezentował Microsoft przy zawarciu i realizacji długoletniej umowy najmu powierzchni biurowej dla Microsoft.˚
 • Reprezentował klientów w transakcjach M&A i nieruchomościowych: Smithfiled Foods, Inc., Morliny S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Accor S.A., TP S.A., ABB sp. z o.o., US Steel Corporation.˚
 • Uczestniczył i prowadził kilkanaście analiz prawnych spółek, w tym z branży nieruchomości, hotelarstwa, bankowości, ubezpieczeń, spożywczej, stoczniowej, energetycznej i hutnictwa.˚

˚Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Robert Lis dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • EMEA Legal 500: "Rekomendowany prawnik" w kategoriach: Rozwiązywanie Sporów (2010 r., 2016-2019, 2021-2023); Własność Intelektualna (2010 r.); Prawo Korporacyjne/Fuzje i Przejęcia (2008 r.)
 • Nagroda za działalność pro bono „PILnet 2011 European Pro Bono Award” (2011 r.)
 • Izba Adwokacka w Warszawie
 • European Design Attorney, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, 2001 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 1997 r.
 • Dyplom, Brytyjskie Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, Uniwersytet Warszawski, 1995 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • angielski, biegły
 • polski, ojczysty