Skip to main content

Greenberg Traurig reprezentował Agorę w odwołaniu od decyzji Prezesa UOKiK zakazującej koncentracji. Sąd wyraził bezwarunkową zgodę na przejęcie Eurozet.

WARSZAWA, 12 maja 2022 r. – Sąd Okręgowy w Warszawie po przeprowadzeniu postępowania z odwołania Agory S.A. w dniu 12 maja 2022 r. ogłosił wyrok zmieniający w całości Decyzję Prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet Sp. z o.o. 

Z przedstawionych ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że Sąd, uwzględniając argumenty zawarte w odwołaniu Agory, uznał, że Transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku. Sąd podkreślił, że warunkiem wydania decyzji zakazującej koncentracji jest wykazanie wysokiego prawdopodobieństwa ograniczenia konkurencji następującego bezpośrednio wskutek koncentracji.

W ocenie Sądu przedstawione w Decyzji Prezesa UOKiK hipotetyczne scenariusze działań koordynacyjnych przedsiębiorców, mające grozić istotnym ograniczeniem konkurencji, mają charakter spekulatywny i nie są wysoce prawdopodobne. Zdaniem Sądu nie znajdują one podstaw w ustalonych w toku postępowania dowodowego realiach rynkowych i uwarunkowaniach ekonomicznych.
 
Ponadto Sąd ustalił, że w toku postępowania dowodowego nie wykazano bezpośredniego wpływu przedmiotowej transakcji na taką zmianę uwarunkowań rynkowych, która prowadziłaby do wysokiego prawdopodobieństwa rezygnacji z rywalizacji pomiędzy konkurentami na rzecz wzajemnej koordynacji i cichej zmowy. Przeprowadzone dowody nie potwierdziły również hipotezy o możliwym skutku w postaci marginalizacji konkurentów.

W ramach przedmiotowej transakcji warszawskie biuro Greenberg Traurig reprezentowało Agorę przy nabyciu 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o., a także w negocjacjach umowy wspólników zawartej z większościowym udziałowcem, SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze. Następnie, w związku z zamiarem wykonania opcji kupna pozostałych 60% udziałów, Agora 28 października 2019 r. zgłosiła koncentrację do Prezesa UOKiK. Prawnicy Greenberg Traurig reprezentowali uprzednio Agorę w toku postępowania w sprawie kontroli koncentracji przed Prezesem UOKiK.

Zespołem prawa konkurencji Greenberg Traurig doradzającym spółce kierował Partner i szef praktyki Robert Gago, wspierany przez Senior Associate Filipa Drgasa, a także Senior Associate Annę Celejewską-Rajchert oraz Associates Annę Bryńską i Martę Kownacką.

Agora jest jedną z największych i najbardziej znanych spółek medialnych w Polsce. Największymi przedsięwzięciami Grupy są Helios S.A. – operator sieci kin, „Gazeta Wyborcza” – ogólnopolski dziennik opiniotwórczy oraz AMS – lider reklamy zewnętrznej. Od 1999 r. akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Eurozet to jedna z czołowych grup medialnych w Polsce, zajmująca się produkcją i nadawaniem programów radiowych, sprzedażą czasu reklamowego, działalnością brokerską dla stacji i serwisów internetowych, a także tworzeniem i zarządzaniem serwisami internetowymi. W jej skład wchodzi pięć rozgłośni: Radio ZET, Antyradio, Chillizet, Meloradio i Radio Plus, serwisy internetowe, a także Studio ZET produkujące reklamy oraz Eurozet Live - marka dedykowana m.in. marketingowi miejsc i wydarzeń.
 

Greenberg Traurig LLP

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2400 prawników obsługujących klientów w 43 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. to Kancelaria Prawna Roku 2021 w Polsce nagrodzona przez Euromoney Legal Media Group „Women in Business Law Awards 2021 Europe” oraz Kancelaria Roku 2021 nagrodzona przez International Financial Law Review (IFLR), świadcząca usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, private equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gtlaw.com