Skip to main content

W swojej praktyce koncentruje się na postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Doradza krajowym i międzynarodowym klientom w rozwiązywaniu skomplikowanych sporów, zarówno w roli arbitra jak i doradcy. Paweł występuje jako arbiter w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądu Arbitrażowego „Lewiatan” oraz Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu.

Paweł występował także jako pełnomocnik w postępowaniach grupowych, w których reprezentował banki, ubezpieczycieli oraz deweloperów. Posiada również rozległe doświadczenie w sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt. Bronił przed roszczeniami producentów leków, urządzeń medycznych, dóbr konsumpcyjnych oraz papierosów. 

Paweł jest członkiem Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) Polskiego Komitetu Arbitrażowego. Jest członkiem Rady Arbitrażowej przy Sądzie Arbitrażowym „Lewiatan” oraz jest wpisany na listę arbitrów tego sądu.

Specjalizacja

 • Arbitraż handlowy
 • Postępowania sądowe w sprawach handlowych
 • Spory ubezpieczeniowe
 • Spory w związku z transakcjami fuzji i przejęć
 • Odpowiedzialność za produkt

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował europejskie linie lotnicze i podmioty z sektora leasingowego w postępowaniach związanych ze zwrotem samolotu wyleasingowanego lokalnemu operatorowi.
 • Reprezentował firmę wiertniczą w szeregu spraw sądowych związanych z jej działalnością.
 • Reprezentował podmiot holenderski w dochodzeniu oraz postępowaniu sądowym będącym jego rezultatem związanym ze sprzeniewierzenia aktywów nieruchomościowych.
 • Reprezentował polski bank w postępowaniu sądowym w sprawie z powództwa liderów w branży budowalnej przeciwko urzędowi administracji rządowej w Polsce zarządzającemu drogami krajowymi.
 • Reprezentował ubezpieczycieli w szeregu spraw związanych z polisami ubezpieczeniowymi D&O oraz polisami ryzyk bankowych (BBB).
 • Reprezentował ubezpieczycieli w zakresie postępowania likwidacyjnego oraz postępowania przed sądami w kilkudziesięciu sporach z zakresu ubezpieczenia majątkowego AIG, Allianz, PZU oraz ubezpieczycieli zagranicznych.
 • Reprezentował producenta papierosów w związku z licznymi postępowaniami grupowymi i indywidualnymi dotyczącymi roszczeń za szkody spowodowane przez choroby rzekomo związane z paleniem tytoniu.
 • Reprezentował licznych producentów leków w postępowaniu dotyczącym roszczeń w związku z uczestnictwem w badaniach klinicznych i stosowaniem wyrobów medycznych.˚
 • Reprezentował producentów urządzeń medycznych w postępowaniach związanych z roszczeniami wynikającymi z korzystania z urządzeń medycznych.˚
 • Reprezentował producentów dóbr konsumpcyjnych w postępowaniach związanych z roszczeniami wynikającymi z korzystania z tych dóbr. ˚
 • Reprezentował bank w związku z roszczeniem ponad 1200 osób fizycznych dotyczącym nadpłaty rat kredytowych denominowanych w walucie obcej.˚
 • Doradzał deweloperowi w związku ze sprawą dotyczącą roszczeń mieszkańców związanych z wadami budynku.˚
 • Reprezentował bank w sprawie dotyczącej roszczeń w związku z działalnością agencji tego banku.˚
 • Reprezentował bank w sprawie dotyczącej wysokości rat kredytów hipotecznych podwyższonych ze względu na odroczenie spłaty części kapitału i odsetek.˚
 • Reprezentował ubezpieczyciela w sprawie dotyczącej roszczenia o zwrot opłaty likwidacyjnej pobieranej przez ubezpieczyciela z tytułu zakończenia umowy ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem.˚
 • Doradzał ubezpieczycielowi w zakresie przygotowywanego przeciw niemu powództwu grupowemu o zwrot kwot zatrzymanych po wypłaceniu wartości wykupu z tytułu zakończenia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.˚
 • Był jedynym arbitrem w postępowaniu wynikającym z transakcji z zakresu fuzji i przejęć pomiędzy podmiotami rosyjskimi (postępowanie arbitrażowe na zasadach ICC).
 • Był arbitrem przewodniczącym w międzynarodowym sporze budowlanym dotyczącym ostatecznego rozliczenia pomiędzy stronami konsorcjum budowlanego (Sąd Arbitrażowy Lewiatan w Warszawie).
 • Doradzał pracodawcy w arbitrażu budowlanym dotyczącym jednego z największych projektów budowlanych w Polsce (postępowanie arbitrażowe na zasadach ICC).
 • Doradzał wiodącemu funduszowi nieruchomości w sporze arbitrażowym wynikającym z transakcji z zakresu fuzji i przejęć (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie).
 • Doradzał jednej ze stron w sporze wynikającym z transakcji z zakresu fuzji i przejęć dotyczącym inwestycji w projekt farmy wiatrowej (postępowanie arbitrażowe na zasadach ICC).
 • Był jedynym arbitrem w sporze pomiędzy firmą budowlaną a producentem paliw syntetycznych (postępowanie arbitrażowe na zasadach ICC).˚
 • Był arbitrem przewodniczącym w sporze pomiędzy państwowym przedsiębiorstwem gier losowych a licencjobiorcą (postępowanie arbitrażowe na zasadach ICC).˚
 • Był arbitrem w sporze pomiędzy firmami budowlanymi zaangażowanymi w budowę infrastruktury drogowej a zamawiającym - krajem Europy Południowo-Wschodniej (postępowanie arbitrażowe na zasadach ICC).˚
 • Doradzał w związku ze sporem dotyczącym nabycia akcji polskiego podmiotu (postępowanie arbitrażowe na zasadach ICC).˚
 • Był arbitrem w sporze handlowym pomiędzy irlandzkim inwestorem a polskim podmiotem dotyczącym własności udziałów (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie).˚
 • Był arbitrem w sporze pomiędzy podmiotem holenderskich a polskim producentem samochodów w związku z finansowaniem działalności w zakresie produkcji samochodów (Sąd Arbitrażowy Lewiatan w Warszawie).˚
 • Doradzał polskiej stronie w sporze arbitrażowym w związku z nieudaną inwestycją w jednym z krajów Europy Południowo-Wschodniej (postępowanie arbitrażowe zgodnie z regułami wiedeńskimi).˚
 • Doradzał jednej ze stron w sporze arbitrażowym wynikającym z transakcji z zakresu fuzji i przejęć w związku z inwestycją w sieć dystrybucji samochodów (postępowanie arbitrażowe na zasadach ICC).˚
 • Reprezentował zagraniczny podmiot w kilku sporach korporacyjnych w tym dotyczącym rozwiązania spółki (Regulamin ad hoc UNCITRAL).˚
 • Reprezentował podmiot zagraniczny w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym transakcji nabycia polskiego przedsiębiorstwa (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie).˚
 • Reprezentował polski podmiot zajmujący się projektowaniem dużych obiektów w sprawie dotyczącej katastrofy budowlanej w jednym z krajów Europy Południowo-Wschodniej (Arbitraż Ad hoc).˚
 • Reprezentował firmę doradczą w związku ze szkodą spowodowaną rzekomym błędem w zakresie świadczonych usług (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie).˚
 • Reprezentował polski podmiot, który utracił finansowanie w wyniku wycofania się wspólnika ze wspólnego przedsięwzięcia (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie).˚
 • Reprezentował amerykańskiego klienta w sporze dotyczącym umowy sprzedaży na wyłączność (International Center for Dispute Resolution).˚
 • Reprezentował polski podmiot w sporze z chińskim dostawcą elementów wyposażenia mieszkań (Regulamin Sądu Arbitrażowego CIETAC).˚
 • Reprezentował firmy budowlane w wielu sporach arbitrażowych.˚
 • Doradzał podmiotom z Polski, Rumunii i Grecji w zakresie uznania i wykonywania orzeczenia arbitrażowego.˚

˚Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Paweł Pietkiewicz dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Chambers Europe: Band 2 w kategorii Rozwiązywanie Sporów (2020-2024) oraz Rozwiązywanie Sporów: Arbitraż (2022-2024); Band 2 w kategorii „Most in Demand Arbitrators” (2015-2021); Band 1 w kategorii Rozwiązywanie Sporów (2015-2019);
 • Chambers Global: Band 2 w kategorii Rozwiązywanie Sporów: Arbitraż (2022-2024); Band 3 w kategorii Rozwiązywanie Sporów (2024 r.); Band 2 w kategorii Rozwiązywanie Sporów (2020-2023); Band 2 w kategorii „Most in Demand Arbitrators” (2015-2021); Band 1 w kategorii Rozwiązywanie Sporów (2015-2019)
 • EMEA Legal 500: „Hall of Fame” w kategorii Rozwiązywanie Sporów (2018 r.; 2020-2023), "Rekomendowany prawnik" w kategorii White Collar Crime (2020-2023), „Leading individual” w kategorii Rozwiązywanie Sporów (2015-2020)
 • IFLR1000: „Leading Lawyer” w kategorii Rozwiązywanie Sporów (2017 r.) oraz Energetyka i Infrastruktura (2017 r.)
 • Who is who Legal: ekspert w kategoriach Rozwiązywanie Sporów i Arbitraż (2018), Rekomendowany w kategorii Odpowiedzialność za produkt (2015)
 • Benchmark Litigation Europe: Prawnik Roku (2019), tytuł „Gwiazdy” w kategorii Rozwiązywanie Sporów (2018, 2020)
 • Best Lawyers: Rekomendowany w kategorii Arbitraż i Mediacja oraz Spory Sądowe (od 2010 r.)
 • Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, 2000 r.
 • DEA Droit International Privé w zakresie prywatnego prawa międzynarodowego i międzynarodowego arbitrażu, Université Panthéon-Assas w Paryżu

 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 1995 r.

 • Studia w zakresie Francuskiego Prawa Cywilnego i Handlowego, Université Panthéon-Assas w Paryżu

 • Studia z zakresu Prawa Europejskiego, Uniwersytet w Utrechcie

 • Studia na Wydziale Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • francuski, biegły
 • rosyjski, biegły