Skip to main content

Andrzej Wysokiński kieruje zespołem bankowości i finansów w biurze w Warszawie. Specjalizuje się i ma ponad 20 letnie doświadczenie w skomplikowanych, krajowych i międzynarodowych transakcjach finansowych, restrukturyzacjach finansowych, upadłości, M&A i private equity oraz w postępowaniach sądowych i arbitrażowych (jako pełnomocnik albo arbiter). Jest uznawany według krajowych i międzynarodowych rankingów prawniczych za jednego z wiodących prawników w Polsce.

Specjalizacja

 • Finansowanie fuzji i przejęć
 • Upadłość i restrukturyzacja finansowa
 • M&A, Private equity
 • Spory handlowe, spory dotyczące usług finansowych i prawa rynków kapitałowych
 • Spory międzynarodowe
 • Międzynarodowy arbitraż handlowy i inwestycyjny

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował Murapol S.A. w związku z kredytem w polskim banku.
 • Reprezentował Robyg S.A. w związku z kredytami w dwóch polskich bankach.
 • Reprezentował konsorcjum banków w związku z refinansowaniem zadłużenia Multimedia Polska S.A.
 • Reprezentował REINO Partners w związku z umową joint venture z CorVal.
 • Reprezentował CEDC International w związku z finansowaniem w formie pożyczki zagranicznej.
 • Reprezentował WING Group w związku z pośrednim nabyciem 55.95% akcji w spółce Echo Investment S.A., poprzez nabycie spółki Lisala sp. z.o.o. od należącej do funduszy Oaktree oraz PIMCO, spółki Echo Partners B.V.
 • Reprezentował Deutsche Bank AG w związku transakcją sprzedaży, w drodze podziału przez wydzielenie, części działalności bankowej Deutsche Bank Polska na rzecz Santander Bank Polska (poprzednio Bank Zachodni WBK).
 • Reprezentował Innova Capital w związku z finansowaniem nabycia Profim.
 • Reprezentował Roust Corporation i jej polskie spółki zależne w związku z emisją obligacji typu high yield na kwotę 385 mln USD (będącej częścią restrukturyzacji finansowej w oparciu o amerykańskie postępowanie Chapter 11).
 • Reprezentował Innova Capital w związku z finansowaniem typu LBO dotyczącym wezwania na akcje Pekaes.
 • Reprezentował Bank Pekao, jako wierzyciela i agenta, oraz Pekao Investment Banking, jako agenta emisji, w związku z restrukturyzacją PBG oraz powiązaną emisją obligacji.
 • Reprezentował grupę Cyfrowy Polsat w związku z finansowaniami kredytowymi i w formie obligacji.
 • Reprezentował Goldman Sachs i JPMorgan, jako polski doradca w związku z dodatkową emisją obligacji typu high yield przez Coveris Holding.
 • Reprezentował Żabka Polska w związku z kredytem bankowym.
 • Reprezentował Penta Investments w związku z refinansowaniem zadłużenia Empik Media & Fashion.
 • Reprezentował grupę Penta w związku z nabyciem akcji w Empik Media & Fashion od Eastbridge Group.
 • Reprezentował konsorcjum ponad 20 polskich i międzynarodowych banków, zorganizowane przez Crédit Agricole, Santander Bank, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, Bank Handlowy oraz Bank PKO BP, w związku kredytem odnawialnym dla KGHM.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem Polkomtel.
 • Reprezentował Deutsche Bank w związku z wewnątrzgrupową transakcją przeniesienia akcji w Deutsche Bank PBC oraz połączeniem Deutsche Bank PBC z Deutsche Bank Polska.
 • Reprezentował Lloyds Bank oraz inne podmioty finansujące, jako polski doradca w związku z finansowaniem nabycia przez Vue Entertainment sieci Multikino, drugiej największej sieci kin w Polsce.
 • Reprezentował Goldman Sachs oraz inne podmioty finansujące w związku z refinansowaniem Grupy Paccor.
 • Doradzał inwestorom amerykańskim i holenderskim w sprawach dotyczących międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego w oparciu o polsko-amerykański traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych i polsko-holenderską umowę o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji.
 • Reprezentował polską spółkę przed polskimi sądami, włącznie z Sądem Najwyższym, w związku z przymusowym wykupem akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze-out).
 • Reprezentował polską spółkę z sektora ubezpieczeniowego przed polskimi sądami, włącznie z Sądem Najwyższym, w sporze z akcjonariuszami mniejszościowymi.
 • Reprezentował polskie przedsiębiorstwo z sektora paliwowo-gazowego przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym w Londynie, prowadzonym według Regulaminu ICC, w sporze dotyczącym odpowiedzialności za naruszenie zapewnień w transakcji M&A.
 • Reprezentował polskie przedsiębiorstwo energetyczne przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w sporze dotyczącym mocy przesyłowych na połączeniu transgranicznym.
 • Reprezentował inwestora przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w sporze dotyczącym inwestycji w nieruchomości oraz spraw korporacyjnych.
 • Reprezentował polską firmę budowlaną przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sporze dotyczącym inwestycji w nieruchomości.
 • Doradzał inwestorom amerykańskim w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym w oparciu o polsko-amerykański traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych.
 • Reprezentował polską spółkę z sektora paliwowo-gazowego w postępowaniach sądowych przed polskimi sądami w sporze dotyczącym spółki zależnej z akcjonariuszami mniejszościowymi.
 • Reprezentował polski bank przed polskimi sądami w sporze z GDDKiA.
 • Reprezentował polską spółkę z sektora paliwowo-gazowego przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym w Londynie prowadzonym według Regulaminu UNCITRAL w sporze dotyczącym umowy dostawy oraz umowy joint-venture.
 • Reprezentował osoby fizyczne oraz spółki, polskie i zagraniczne, w postępowaniach przez Komisją Nadzoru Finansowego.
 • Pełnił funkcję arbitra przewodniczącego w postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym LEWIATAN w Warszawie dotyczącym umów najmu w dużym centrum handlowym w Polsce.

Niektóre z powyższych doświadczeń zostały zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Andrzej Wysokiński dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Chambers Europe: Band 3 w Bankowości i Finansach (2010-2023) oraz Band 4 w Restrukturyzacji/Upadłości (2023 r.); Band 3 w Restrukturyzacji/Upadłości (2022 r.); Band 2 w Restrukturyzacji/Upadłości (2015-2021); Band 3 w Rozwiązywaniu Sporów (2008-2018), Ubezpieczeniach (2013 r.) oraz Restrukturyzacji/Upadłości (2012, 2014); Band 4 w Rozwiązywaniu Sporów (2019 r.)
 • Chambers Global: Band 3 w Bankowości i Finansach (2010-2024), Band 4 w Rozwiązywaniu Sporów (2019 r.), Band 3 w Rozwiązywaniu Sporów (2008-2018), Band 2 w Restrukturyzacji/Upadłości (2015 r.), Band 3 w Restrukturyzacji/Upadłości (2013-2014)
 • IFLR1000: „Highly Regarded” w kategorii Bankowość (2008-2010, 2013-2023), Fuzje i Przejęcia (2016-2023), Restrukturyzacja i Upadłość (2016-2023), Finansowanie Projektów (2008-2009, 2013 r., 2015-2023) oraz Rozwiązywanie Sporów (2016-2017)
 • EMEA Legal 500: „Leading individual” w kategorii Bankowość i Finanse (2022-2023); "Rekomendowany prawnik" w kategoriach Restrukturyzacja/Upadłość (2015-2023), Rozwiązywanie Sporów (2014-2023), Rynki Kapitałowe (2018-2019, 2021-2023), Bankowość i Finanse (2013-2021), Energetyka i Surowce Naturalne (2015-2019) oraz Rynki Kapitałowe: Debt (2014-2017)
 • Benchmark Litigation: tytuł “Gwiazdy” w kategorii Rozwiązywanie Sporów (2018, 2020)
 • Best Lawyers: Rekomendowany w kategorii Arbitraż i Mediacja, Bankowość i Finanse oraz Spory Sądowe w Polsce (od 2010 r.)
 • Expert Guides: wiodący ekspert w kategorii Bankowość i Finanse (2016 r.)
 • Izba Adwokacka w Warszawie
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego Lewiatan w Warszawie
 • Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, 2001 r.

 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 1996 r.

 • Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (dyplom with merit), Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge, 1995 r.

Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły