Andrzej Wysokiński

Andrzej Wysokiński

Partner

Andrzej Wysokiński kieruje zespołem bankowości i finansów w biurze w Warszawie. Specjalizuje się w skomplikowanych, krajowych i międzynarodowych transakcjach finansowych, restrukturyzacjach finansowych, upadłości oraz w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradzaniu w skomplikowanych transakcjach finansowych i w reprezentowaniu klientów przed polskimi sądami oraz krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi. Andrzej Wysokiński jest uznawany według krajowych i międzynarodowych rankingów prawniczych za jednego z wiodących prawników w Polsce.

Specjalizacja

 • Finansowanie fuzji i przejęć
 • Upadłość i restrukturyzacja finansowa
 • Mergers & Acquisitions
 • Private Equity
 • Spory handlowe, spory dotyczące usług finansowych i prawa rynków kapitałowych
 • Spory międzynarodowe
 • Międzynarodowy arbitraż handlowy i inwestycyjny

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował Roust Corporation i jej polskie spółki zależne jako polski doradca w związku z emisją obligacji typu high yield na kwotę 385 mln USD (będącej częścią restrukturyzacji finansowej w oparciu o amerykańskie postępowanie Chapter 11).
 • Reprezentował grupę Empik w związku kredytem na kwotę 120 mln PLN.
 • Reprezentował Innova Capital w związku z finansowaniem typu LBO dotyczącym wezwania na akcje Pekaes.
 • Reprezentował Pekaes w związku z umową kredytu obrotowego.
 • Reprezentował Bank Pekao, jako wierzyciela i agenta, oraz Pekao Investment Banking, jako agenta emisji, w związku z restrukturyzacją PBG oraz powiązaną emisją obligacji.
 • Reprezentował grupę Cyfrowy Polsat w związku z finansowaniem na kwotę 12,5 mld PLN.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat jako emitenta w związku z emisją obligacji na kwotę 1 mld PLN.
 • Reprezentował Goldman Sachs i JPMorgan jako polski doradca w związku z dodatkową emisją obligacji typu high yield przez Coveris Holding na łączną kwotę 240 mln USD.
 • Reprezentował Żabka Polska w związku z kredytem na kwotę 1,3 mld PLN.
 • Reprezentował Penta Investments w związku z refinansowaniem zadłużenia Empik Media & Fashion w wysokości 1,2 mld PLN.
 • Reprezentował grupę Penta w związku z nabyciem akcji w Empik Media & Fashion od Eastbridge Group.
 • Reprezentował konsorcjum ponad 20 polskich i międzynarodowych banków, zorganizowane przez Crédit Agricole, Santander Bank, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, Bank Handlowy oraz Bank PKO BP, w związku kredytem odnawialnym dla KGHM na kwotę 2,5 mld USD.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem Polkomtel.
 • Reprezentował Deutsche Bank w związku z wewnątrzgrupową transakcją przeniesienia akcji w Deutsche Bank PBC oraz połączeniem Deutsche Bank PBC z Deutsche Bank Polska.
 • Reprezentował Lloyds Bank oraz inne podmioty finansujące jako polski doradca w związku z finansowaniem nabycia przez Vue Entertainment sieci Multikino, drugiej największej sieci kin w Polsce.
 • Reprezentował Goldman Sachs oraz inne podmioty finansujące jako polski dorada w związku z refinansowaniem Grupy Paccor.
 • Reprezentował Spartan Capital Holdings w związku z nabyciem Polkomtel, w tym w związku z uzyskaniem finansowania na nabycie.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem Telewizji Polsat, w tym w związku z uzyskaniem finansowania na nabycie.
 • Reprezentował PKN Orlen w związku z długoterminowymi umowami dostawy ropy naftowej z różnymi dostawcami.
 • Doradzał inwestorom amerykańskim i holdenderskim w sprawach dotyczących międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego w oparciu o polsko-amerykański traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych i polsko-holenderską umowę o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji.
 • Reprezentował polską spółkę przed polskimi sądami, włącznie z Sądem Najwyższym, w związku z przymusowym wykupem akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze-out).
 • Reprezentował polską spółkę z sektora ubezpieczeniowego przed polskimi sądami, włącznie z Sądem Najwyższym, w sporze z akcjonariuszami mniejszościowymi.
 • Reprezentował polskie przedsiębiorstwo z sektora paliwowo-gazowego przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym w Londynie, prowadzonym według Regulaminu ICC, w sporze dotyczącym odpowiedzialności za naruszenie zapewnień w transakcji M&A.
 • Reprezentował polskie przedsiębiorstwo energetyczne przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w sporze dotyczącym mocy przesyłowych na połączeniu transgranicznym.
 • Reprezentował inwestora przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w sporze dotyczącym inwestycji w nieruchomości oraz spraw korporacyjnych.
 • Reprezentował polską firmę budowlaną przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sporze dotyczącym inwestycji w nieruchomości.
 • Doradzał inwestorom amerykańskim w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym w oparciu o polsko-amerykański traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych.
 • Reprezentował polską spółkę z sektora paliwowo-gazowego w postępowaniach sądowych przed polskimi sądami w sporze dotyczącym spółki zależnej z akcjonariuszami mniejszościowymi.
 • Reprezentował polski bank przed polskimi sądami w sporze z GDDKiA.
 • Reprezentował polską spółkę z sektora paliwowo-gazowego przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym w Londynie prowadzonym według Regulaminu UNCITRAL w sporze dotyczącym umowy dostawy oraz umowy joint-venture.
 • Reprezentował osoby fizyczne oraz spółki, polskie i zagraniczne, w postępowaniach przez Komisją Nadzoru Finansowego.
 • Pełnił funkcję arbitra przewodniczącego w postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym LEWIATAN w Warszawie dotyczącym umów najmu w dużym centrum handlowym w Polsce.

*Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Andrzej Wysokiński dołączył do Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Chambers Europe: Band 2 w Restrukturyzacji/Upadłości (2015-2018), Band 3 w Bankowości i Finansach (2010-2018), Rozwiązywaniu Sporów (2008-2018), Ubezpieczeniach (2013), Restrukturyzacji/Upadłości (2012, 2014).
 • IFLR1000: wiodący prawnik w Bankowości (2008-2010, 2013-2018), Rozwiązywaniu sporów (2016-2017), M&A (2016-2018), Restrukturyzacji i postępowaniach upadłościowych (2016-2018) oraz w Project Finance (2008-2009, 2013, 2015-2018)
 • Expert Guides: wiodący ekspert w kategorii Bankowość i Finanse (2016)
 • Chambers Global: Band 2 w Restrukturyzacji/ Upadłości (2015), Band 3 w Bankowości i Finansach (2010-2018), w Rozwiązywaniu Sporów (2008-2018) oraz w Restrukturyzacji/ Upadłości (2013-2014)
 • EMEA Legal 500: rekomendowany w kategoriach Bankowość i Finanse (2013-2016), Rynki Kapitałowe Debt (2014-2016), Rozwiązywanie Sporów (2014-2016), Restrukturyzacja/Upadłość (2015-2016) oraz Energetyka i Surowce Naturalne (2015-2016).
 • Best Lawyers: rekomendowany w kategorii Arbitraż i Mediacja, Bankowość i Finanse oraz Spory Sądowe w Polsce (2013-2014, 2016)
 • Izba Adwokacka w Warszawie
 • Członek Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego LEWIATAN w Warszawie
 • Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, 2001 r.

 • Magister prawa (dyplom z wyróżnieniem), Uniwersytet Warszawski, 1996 r.

 • Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (dyplom with merit), Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge, 1995 r.

Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • angielski, biegły
 • polski, ojczysty