Skip to main content

Awanse w Kancelarii Greenberg Traurig

WARSZAWA, 9 lutego 2021 r. - Kancelaria Greenberg Traurig z przyjemnością informuje, że:

na stanowisko Partnera Lokalnego warszawskiego biura został mianowany Maciej Pietrzak.

Maciej Pietrzak, radca prawny / solicitor (Anglia i Walia) (Fuzje i Przejęcia) - koncentruje swoją praktykę na kwestiach korporacyjnych, w szczególności na krajowych i transgranicznych transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach nabycia aktywów, transakcjach private equity, restrukturyzacjach przedsiębiorstw, projektach joint venture, a także umowach wspólników przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Maciej posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa przy transakcjach z udziałem funduszy inwestycyjnych, a także w zakresie polis ubezpieczeniowych od ryzyka transakcyjnego, prawa handlowego oraz ładu korporacyjnego spółek publicznych. Maciej jest dopuszczony do wykonywania zawodu w Anglii oraz w Polsce. Przed rozpoczęciem pracy w Warszawskim biurze pracował w biurze Greenberg Traurig w Londynie oraz w londyńskim biurze innej międzynarodowej kancelarii prawnej.

Stanowisko Counsel warszawskiego biura otrzymali Barbara Pancer i Antoni Libiszowski:

Barbara Pancer, radca prawny (Nieruchomości) - specjalizuje się w zakresie projektów energetycznych i infrastrukturalnych, zagadnień środowiskowych (w szczególności związanych z procesem deweloperskim) oraz zagadnień konstrukcyjno-inżynierskich. Doradza we wszystkich aspektach polskiego prawa ochrony środowiska, w szczególności w zakresie postępowań administracyjnych w toku postępowań inwestycyjnych (w tym oceny oddziaływania na środowisko), ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony wód, odpowiedzialności za zanieczyszczone grunty i inne szkody w środowisku, a także w zakresie regulacji dotyczących niektórych dziedzin działalności gospodarczej. Barbara reprezentuje inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, deweloperów, banki, instytucje państwowe, wynajmujących oraz najemców w związku z projektami dotyczącymi nieruchomości handlowych, magazynowych, biurowych i mieszkalnych. Reprezentuje również klientów w sprawach dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Antoni Libiszowski, adwokat (Rozwiązywanie Sporów) - w swojej praktyce koncentruje się na postępowaniach spornych (w szczególności reprezentując klientów w toku arbitraży międzynarodowych oraz krajowych, sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi), postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także specjalizuje się w dziedzinie prawa karnego.
 

Ponadto na stanowisko Senior Associate awansowali:

Tomasz Denko (Fuzje i Przejęcia)

Maja Gawrysiuk (Bankowość i finanse)

Filip Janeczko (Nieruchomości)

Aleksandra Kaczmarek (Nieruchomości)

Filip Widuch (Nieruchomości)

Greenberg Traurig, LLP

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2200 prawników obsługujących klientów w 40 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg International Financial Law Review (IFLR) Najbardziej Innowacyjna Kancelaria Prawna Roku 2019 oraz 2018 w Polsce, a wg Chambers and Partners Kancelaria Roku 2017 w Polsce. Warszawskie biuro otrzymało pierwsze miejsce w rankingu Mergermarket Global & Regional M&A Report 2018 bazującym na wartości transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w 2018. Całkowita wartość transakcji fuzji i przejęć obsługiwanych przez Greenberg Traurig w roku 2018 wyniosła 2,807 mld USD. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, private equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.

Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.