Skip to main content

Energetyka

Praktyka Greenberg Traurig w Polsce w zakresie sektora energetycznego obejmuje świadczenie usług prawnych na rzecz podmiotów z sektora energii elektrycznej, cieplnej, energetyki odnawialnej, wydobycia i przesyłu gazu, oraz wytwarzania paliw. Zespół ds. Energetyki doradza przedsiębiorcom realizującym inwestycje w tych sektorach, inwestorom kapitałowym, kredytodawcom, wykonawcom inwestycji, dostawcom paliwa, a także instytucjom rządowym, na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Nasze doświadczenie obejmuje także usługi prawne w zakresie prywatyzacji, opracowywania struktury przedsięwzięć typu joint venture, negocjacji umów sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ropy oraz umów o świadczenie usług przesyłowych, zagadnień związanych z wypełnianiem wymogów administracyjnych oraz finansowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć.

Posiadamy doświadczenie w dziedzinie opracowywania, uzyskiwania zezwoleń, finansowania oraz realizacji inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i rozwojem infrastruktury gazowej. Doradzaliśmy przy transakcjach obejmujących budowę nowych bloków energetycznych opalanych węglem, gazem ziemnym i biomasą, a także systemów gazociągów, przejęcia aktywów produkcyjnych i przesyłowych w energetyce, zbywanie udziałów w przedsiębiorstwach będących właścicielami rurociągów, zakładach przetwarzających gaz i lokalnych zakładach dystrybucji gazu, a także praw do złóż gazu. Z powodzeniem reprezentowaliśmy licznych klientów przed organami regulacyjnymi.

Doradzamy inwestorom z innych krajów w związku z inwestycjami w wytwórcze i dystrybucyjne spółki energetyczne w Polsce. Doradztwo na rzecz tych klientów obejmuje wszystkie aspekty ich inwestycji, w tym m.in. transakcje prywatyzacyjne, zakładanie spółek celowych, uzyskiwanie niezbędnych koncesji i zatwierdzanie taryf, negocjowanie z dostawcami paliw oraz odbiorcami energii elektrycznej i ciepła.

Doradzamy również znaczącym klientom z sektora energetycznego przy zawieraniu umów sprzedaży energii. W gronie naszych klientów mamy także firmy prowadzące działalność w zakresie obrotu gazem, którym świadczymy usługi związane z przestrzeganiem przepisów prawa i wymogów nadzoru, służąc również pomocą przy opracowywaniu struktur i dokumentacji transakcji.

Już w 1993 r. nasi prawnicy rozpoczęli świadczenie doradztwa na rzecz największej polskiej grupy energetycznej PSE (obecnie PGE), uczestnicząc od tego czasu w licznych i zróżnicowanych transakcjach. W związku z reprezentowaniem grupy PSE oraz innych spółek z sektora energetycznego odegraliśmy ważną rolę w transformacji polskiej energetyki. Uczestniczyliśmy w restrukturyzacji sektora paliwowego i petrochemicznego w Polsce oraz Europie Środkowej, a także we wszystkich fazach opracowywania i finansowania budowy nowych zakładów produkcyjnych.

Doradzaliśmy m.in. przy opracowywaniu, zawieraniu i realizacji międzynarodowych umów międzyoperatorskich, międzynarodowych struktur sprzedaży i zakupów energii elektrycznej, zakupów energii elektrycznej od niezależnych wytwórców, elektrowni systemu krajowego oraz elektrociepłowni, procedurach przetargowych na dostawę mocy szczytowych, opracowywaniu wzorów umów w sprawie dostępu do mocy przesyłowych, finansowania inwestycji, zawierania i restrukturyzacji kontraktów długoterminowych sprzedaży energii elektrycznej, restrukturyzacji sektora energetycznego, a także przy pierwszych ofertach publicznych spółek z branży energetycznej.

W roku 2008 reprezentowaliśmy głównych menedżerów pierwszej oferty publicznej ENEA S.A., jednej z największych zintegrowanych polskich firm energetycznych, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Była to jedna z największych ofert w Polsce w 2008 roku pod względem wartości nowo oferowanych akcji oraz jeden z największych debiutów giełdowych na GPW w jej dotychczasowej historii. Ponadto w roku 2009 reprezentowaliśmy PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. w związku z jej pierwszą ofertą publiczną na GPW. Była to największa tego typu oferta w Polsce w 2009 roku pod względem wartości nowo oferowanych akcji oraz jeden z największych debiutów giełdowych na GPW w jej dotychczasowej historii. W roku 2010 reprezentowaliśmy Kulczyk Oil Ventures w związku z pierwszą ofertą publiczną na GPW. Był to pierwszy debiut giełdowy spółki kanadyjskiej na GPW w jej dotychczasowej historii. W 2013 roku reprezentowaliśmy Energa S.A. podczas pierwszej oferty akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2013 r. reprezentujemy PGE, ENEA, Tauron oraz KHGM w związku z projektem budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej.

Wśród naszych klientów znajduje się również: PKN Orlen S.A., największy polski koncern petrochemiczny i jedna z największych korporacji przemysłowych w Europie Środkowej oraz PGNiG S.A., wiodąca spółka na polskim rynku gazu.