Skip to main content

Cameratoezicht en privacy: Praktische do’s en don’ts | Webinar

Cameratoezicht wordt veelvuldig toegepast op de openbare weg, bijvoorbeeld bij zero emissie zones, milieuzones en via Intelligent Acces. Intelligent Acces richt zich op het op een slimme manier toegang verlenen en het digitaal managen van verkeer in steden. Belangrijk bij de inzet van cameratoezicht zijn regels op het gebied van privacy en wetgeving. Onze advocaten Marijn Bodelier en Jacomijn Christ hebben veel ervaring met advisering over handhaving en privacy. Op dinsdag 27 oktober jl. hebben zij een webinar gegeven over cameratoezicht en privacy. De sprekers hebben de juridische materie zo praktisch mogelijk gebracht en hebben concrete handvatten gegeven voor de praktijk. Tijdens het webinar zijn onder meer de volgende vragen beantwoord:
• Hoe richt ik cameratoezicht goed in?
• Welke processtappen moet ik doorlopen om cameratoezicht in te voeren?

De opname van het webinar is hieronder terug te kijken : https://bcove.video/3pyWnlR

Vragen
Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Marijn Bodelier: 
T +31 20 301 7309
C +31 613 579 107
BodelierM@gtlaw.com