Skip to main content

Gemeentelijk grondprijsbeleid getoetst aan staatssteunregelgeving

David van Dijk authored an article in Vastgoed Fiscaal & Civiel titled "Gemeentelijk grondprijsbeleid getoetst aan staatssteunregelgeving."