Skip to main content

Opinion of the Expert in Arbitration Proceedings

Opinion of the Expert in Arbitration Proceedings (Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym), Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej, red: Maciej Łaszczuk, Rafał Morek, Palestra.

November 2016